Lęk przed pisaniem a kształcenie sprawności pisania na lekcjach języka francuskiego, jako drugiego języka obcego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Półtorak   

Ewa Półtorak, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Grota Roweckiego 5, 41-208 Sosnowiec
Data publikacji: 31-01-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):112–126
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule zostanie zaproponowana refleksja nad jedną z często pojawiających się trudności w nauce języków obcych, jaką jest lęk przed pisaniem. Autorka przedstawi wybrany problem badawczy w kontekście procesu nauczania-uczenia się języka francuskiego, jako drugiego języka obcego przez osoby dorosłe. Do zebrania korpusu badawczego posłuży polskojęzyczna wersja kwestionariusza na temat lęku przed pisaniem autorstwa Cheng’a (2004) – Second Language Writing Anxiety Inventory (SLWAI) oraz analiza osobistych opinii uczestników badania na temat podjętej problematyki.
 
REFERENCJE (15)
1.
Aslim-Yetis, V. (2017). Sources of Writing Anxiety: A study on French Language Teaching Students. International Education Studies, 10(6), 72-86.
 
2.
Arnold, J. (2006). Comment les facteurs affectifs influencent-ils l’apprentissage d’une langue étrangère? Revue de didactologie des langues-cultures et de lexiculturologie, 144, 407-425.
 
3.
Cheng, Y.S. (2004). A measure of second language writing anxiety: Scale development and preliminary validation. Journal of Second Language Writing, 13(4), 313-335. Lęk przed pisaniem.../Anxiety of writingl...
 
4.
Cheng, Y.S. (2002). Factors Associated with Foreign Language Writing Anxiety. Foreign Language Annals,35(5), 647-656.
 
5.
Cheng, Y.S., Horwitz E. K., Schallert, D. L. (1999). Language Anxiety: Differentiating Writing and Speaking Components. Language Learning, 49(3), 417-446.
 
6.
Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., Cope, J. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70 (2), 125-132.
 
7.
Leki, I. (1999). Techniques for reducing second language writing anxiety. W: D.J. Young (red.), Affect in foreign language and second language learning: A practical guide to creating a low-anxiety classroom atmosphere (64-88). Boston: McGraw-Hill.
 
8.
Madigan, R., Linton, P., Jonhson, S. (1996). The paradox of writing apprehension. W: L. W. Gregg, E. R.Sternberg (red.), Cognitive processes in writing (295-307). Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
 
9.
Piechurska-Kuciel, E. (2011). Trudności w rozwijaniu sprawności interakcyjnych – rola lęku językowego.W: H. Komorowska (red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia (239-258). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 
10.
Saito, Y., Garza, T. J., Horwitz, E. K. (1999). Foreign language reading anxiety. Modern Language Journal, 83(2), 202-218.
 
11.
Sellers, V. (2000). Anxiety and reading comprehension in Spanish as a foreign language. Foreign Language Annals, 33(5), 512-520.
 
12.
Studenska, A. (2005). Strategie uczenia się, a opanowanie języka niemacierzystego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
13.
Vogely, A. J. (1998). Listening comprehension anxiety: Students’ reported sources and solutions. Foreign Language Annals, 31, 67-80.
 
14.
Wysocka, M. (1989). Rozwój umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 
15.
Young, D. J. (1991). Creating a Low-Anxiety Classroom Environment: What Does Language Anxiety Research Suggest? The Modern Language Journal, 75(4), 426-439.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081