PL EN
ŚWIĘTA PAŃSTWOWE I UROCZYSTOŚCI PUŁKOWE W GARNIZONIE BIAŁA PODLASKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Borek   

Paweł Borek, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: p.borek@dydaktyka.pswbp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):96–111
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W okresie międzywojennym Biała Podlaska była miastem garnizonowym, w którym stacjonował 34 pułk piechoty oraz 9 pułk artylerii lekkiej. Obecność ponad tysiąca żołnierzy powodowała, iż między wojskiem, a społeczeństwem cywilnym powstawały symptomatyczne zależności, szczególnie w kwestii społeczno-kulturalnej, ekonomicznej, i politycznej. Celem artykułu jest zaprezentowanie obchodów uroczystości państwowych i świąt pułkowych w garnizonie bialskim w okresie II Rzeczypospolitej. Ich celebracja miała bardzo duże znaczenie w patriotyczno-obywatelskim wychowaniu zarówno żołnierzy, jak również lokalnego społeczeństwa, a w przededniu wybuchu II wojny światowej wpływała na umacnianie i manifestowanie więzi Podlaskiego społeczeństwa z 9 Dywizją Piechoty.
 
REFERENCJE (29)
1.
„Głos Podlaski” nr 47 z 20.XI.1938 r., s.5, 570.
 
2.
„Głos Społeczny” nr 10 z 1.V.1935 r., s. 6.
 
3.
„Głos Społeczny” nr 10 z 8.V.1939 r., s. 10.
 
4.
„Głos Społeczny” nr 16 z 15.VIII.1937 r., s. 2.
 
5.
„Głos Społeczny” nr 17 z 1.IX.1936 r., s. 2-3.
 
6.
„Głos Społeczny” nr 18 z 15.IX.1936 r., s. 2,3,7.
 
7.
„Głos Społeczny” nr 18 z 15.IX.1937 r., s. 4.
 
8.
„Głos Społeczny” nr 22 z 11.XI.1936 r., s. 3-4.
 
9.
„Głos Społeczny” nr 3 z 1.II.1938, s. 4.
 
10.
„Głos Społeczny” nr 6 z 15.III.1937 r., s. 10;.
 
11.
„Głos Społeczny” nr 6 z 17.III.1939 r., s. 2.
 
12.
„Głos Społeczny” nr 6 z 19.III.1935 r., s. 5.
 
13.
„Głos Społeczny”, nr 10 z 12.V.1938 r.
 
14.
„Młodzież z Podlasia” 1923, nr 2, s. 7.
 
15.
„Nowiny Podlaskie” nr 11 z 6.V.1931, s. 1-2.
 
16.
„Nowiny Podlaskie” nr 24 z 8.V.1932 r., s. 1.
 
17.
„Placówka” nr 2 z 17.III.1929.
 
18.
Borek P., Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2006, s. 149-150.
 
19.
Borek P., Tradycje polskich powstań zbrojnych i ich wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Podlasia, [W:] Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy. Księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin, pr. zb. pod red. R. Dmowskiego, J. Gmitruka, G. Korneć i W. Włodarkiewicza, Warszawa – Siedlce 2006, s. 118-126.
 
20.
Głos Społeczny” nr 6 z 17.III.1936, s. 2.
 
21.
Matusak P., Tradycja powstania styczniowego w Polsce podziemnej 1939-1945, [W:] Rok 1863 na Podlasiu, pod red. Henryka Mierzwińskiego, Siedlce 1998, s. 195-206.
 
22.
Odziemkowski J., Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, s. 64.
 
23.
P. Zarzycki, 9 pułk artylerii lekkiej, Pruszków 1996, s. 13.
 
24.
Podlasiak” nr 23/24 z 15.VI.1930, s. 6.
 
25.
Podlasiak” nr 48 z 25.XI.1928, s. 9-11;.
 
26.
Podlasiak” nr 49 z 2.XII.1928 r., s. 1.
 
27.
Podlasiak” nr 50 z 16.XII.1923 r., s. 5-6.
 
28.
Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2000, nr 3, s. 50.
 
29.
Życie Podlasia” nr 1 z 6.V.1934 r., s. 3.
 
eISSN:2657-9332