Piśmienność młodzieży w świetle polskich diagnoz edukacyjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Dąbrowska   

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Mokotowska 16/20 00-561 Warszawa
Data publikacji: 31-01-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):38–52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Nabycie piśmienności przez młodego człowieka zmienia jego sposób odbioru rzeczywistości oraz poszerza możliwości uczestnictwa w życiu społecznym. W artykule podjęty został następujący problem: W jakim stopniu młodzież gimnazjalna osiągnęła piśmienność zaawansowaną, polegającą na umiejętności obcowania z tekstami, a zwłaszcza tworzenia tekstu pisanego? Odpowiedź na postawione pytanie udzielona została na podstawie analizy dokumentacji egzaminów gimnazjalnych z lat 2002 – 2018. Są to obligatoryjne egzaminy, które w tych latach odbywały się na zakończenie ostatniego jednolitego, obowiązkowego etapu edukacji. Stanowiły więc szansę ujawnienia stanu piśmienności młodzieży. Analiza dokumentacji wykazała, że gimnazjaliści mają duże trudności w ważnym dla nabywania piśmienności obszarze, jakim jest umiejętność konstruowania dłuższych wypowiedzi pisemnych, co utrudnić może pełne uczestnictwo w kulturze opartej na piśmie. Powyższe wyniki oraz praktyka edukacyjna polegająca na „nauce pod test” skłaniają do gruntownego przemyślenia w tym zakresie konstrukcji egzaminu ósmoklasisty, który już wkrótce zastąpi egzaminy gimnazjalne.
 
REFERENCJE (13)
1.
Dąbrowska, A. (2018). (Nie)piśmienność młodzieży, jako bariera na drodze ku życiu wartościowemu. W: M.Czerepaniak-Walczak, J. Madalińska-Michalak, B. Śliwerski (red.), Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje– praktyki, T. 1, Idee - koncepcje (s. 365-380). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
2.
Olson, D.R. (2010). Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, przeł. M. Rakoczy.Warszawa: WUW.
 
3.
Olson, D. R. (2015). Piśmienność, polityka piśmienności, szkoła. W: T. Buliński, M. Rakoczy (red.), Almanach Antropologiczny 5, Szkoła/Pismo (s. 29-43). Warszawa: WUW.
 
4.
Ong, W.J. (2011). Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola. Warszawa: WUW.
 
5.
Nowak, E. (2014). Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej. Kraków:Universitas.
 
6.
Skudrzyk, A. (2005). Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym. Katowice:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
9.
Sprawozdanie (2012). Pobrane z: https://www.cke.edu.pl/images/....
 
10.
Sprawozdanie (2014). Pobrane z: https://www.cke.edu.pl/images/....
 
11.
Sprawozdanie (2016). Pobrane z: https://www.cke.edu.pl/images/... egzaminu%20gimnazjalnego_2016.pdf.
 
12.
Sprawozdanie (2017). Pobrane z: https://www.cke.edu.pl/images/... egzaminu%20gimnazjalnego_2017.pdf.
 
13.
Sprawozdanie (2018). Pobrane z: https://www.cke.gov.pl/images/... egzaminu%20gimnazjalnego_2018.pdf.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081