PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SĄD OKRĘGOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ W LATACH 1919-1931. DZIEJE USTROJOWE I POZOSTAŁOŚĆ AKTOWA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Magier   

Dariusz Magier, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: dmagier@archiwozofia.com, tel. 25 643 18 54
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):20-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w nowej strukturze sądownictwa powołano Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej, który znajdował się w apelacji warszawskiej i tworzył bialski okręg sądowy obejmujący powiaty: bialski, konstantynowski, radzyński i włodawski. Okręg ten składał się z mniejszych okręgów sądów pokoju (potem grodzkich). Celem artykułu jest przedstawienie dziejów ustrojowych Sądu, sposobu działania jego kancelarii, procesu dokumentowania działalności oraz zabezpieczenia pozostałej po nim spuścizny aktowej. Znaczenie omawianej instytucji dla dziejów regionu bialskopodlaskiego oraz bogactwo informacji dotyczących społeczności lokalnej, które zawiera spuścizna dokumentacyjna po niej, są wystarczającymi przesłankami do zanalizowania powyższej problematyki.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bobryk I. (2006), Inwentarz zespołu akt: Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej. http://baza.archiwa.gov.pl/sez... (data dostępu: 4.01.2012 r.).
 
2.
Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego 1917 nr 1, poz. 1; nr 2, poz. 4 [dalej: Dz. Urz. Dept. Spraw. TRS KP].
 
3.
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości z 15 maja 1921, nr 10, poz. 19-22 [dalej: Dz. Urz. MS].
 
4.
Dziennik Ustaw 1919 nr 1, poz. 77; nr 7, poz. 112; nr 14, poz. 170, 188; 1922 nr 99, poz. 912; 1923 nr 28, poz. 167; nr 61, poz. 447; 1925 nr 41, poz. 285; 1926 nr 7, poz. 45; 1928 nr 33, poz. 313; 1930 nr 22, poz. 194; nr 83, poz. 651; 1931, Nr 103, poz. 787; 1932 nr 60, poz. 571; nr 102, poz. 863.
 
5.
Monitor Polski 1921 nr 193, poz. 256; 1927 nr 189, poz. 479; nr 238, poz. 641; 1928 nr 168, poz. 325; 1929 nr 128, poz. 318;.
 
6.
Fiedorczyk P., Kowalski P. (2012), Sądownictwo powszechne na terenie województwa białostockiego w II RP. Miscellanea Historico-Iuridica, t. XI, s. 275-299.
 
7.
Korobowicz A., Witkowski W. (2009), Historia ustroju i prawa polskiego. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
8.
Magier D. (2012), Struktura organizacyjna bialskiego okręgu sądowego (1919-1931). Res Historica, nr 33, s. 135-148.
 
9.
Ustawy sądowe obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego, t. 1. Organizacja sądowa (1875), St. Petersburg, Ukaz z dnia 19 lutego 1875 r. o zastosowaniu rosyjskich ustaw sądowych i ukaz Rządzącego Senatu z dnia 6 marca 1875 r. o wprowadzeniu do Królestwa Polskiego ustaw sądowych z dnia 20 listopada 1864 r.
 
10.
Archiwum Państwowe w Lublinie, Księga Nabytków i Ubytków z lat 1962-1971 [dalej: APL].
 
11.
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Powiatowe Archiwum Państwowe w Łukowie [dalej: APLOR PAP], sygn. 156.
 
12.
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej [dalej: APLOR SO], sygn. 22, 30, 1607,.
 
13.
Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Sąd Powiatowy w Białej Podlaskiej (dalej: APLOR SP), sygn. 11525-11612.
 
14.
Archiwum Państwowe w Siedlcach, Sąd Okręgowy w Siedlcach z lat 1918-1939 (nr zespołu 61), Wydział Rejestru Handlowego, Tom X [dalej: APS SO] sygn. 8885-8994 i 9191-9177.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top