PL EN
KOMPETENCYJNY I ORGANIZACYJNY ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH I NA UKRAINIE: STUDIUM PORÓWNAWCZE
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu, Ukraina
Data publikacji: 25-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):86–100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszej pracy autorka prezentuje propozycję strategicznej wizji wykorzystania rozwoju kadr naukowych do wprowadzenia zmian w kulturze ukraińskiego szkolnictwa wyższego, tak aby zbudować produktywne środowisko do nauczania i kształcenia się. Badanie przedstawiono w postaci studium porównawczego praktyk rozwoju pracowników dydaktycznych na Uniwersytecie Stanowym Michigan (MSU) (USA) oraz ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego. Przeprowadzono analizę modelu amerykańskiego uniwersytetu podczas krótkotrwałej wizyty badawczej, jak również zidentyϐikowano najważniejsze praktyki, które należy wdrożyć na Ukrainie. Wynikiem badania są kluczowe wytyczne i zasady, których realizacja pozwoli na wdrożenie modelu MSU w ukraińskim środowisku edukacyjnym. Ponadto koncepcja autorki zakłada, że trudności wynikają nie tylko z braku funduszy, które umożliwiłyby ukraińskim uczelniom pomyślną realizację programu rozwoju kadry naukowej, ale związane są w dużej mierze z podejściem kadry akademickiej, które należy zmienić. Dlatego też kultura akademicka wymaga zmian. Powinna ona cechować się określonym i odpowiednim dla społeczeństwa ukraińskiego zabarwieniem. Badanie zwraca uwagę na znaczenie stworzenia konkretnie nakierowanego studium odnośnie tworzenia programów do wprowadzania w życie rzeczonych zmian w ukraińskich uczelniach, co będzie przedmiotem analizy w kolejnych artykułach naukowych autorki.
 
REFERENCJE (7)
1.
DeZure, D. (2012). Professional Development for Faculty, Academic Staff and Academic Administrators at Michigan State University: Focus on Faculty and Instructional Development. Presentation at MSU-China Scholarship Council – Higher Education Administration Workshop. MSU, East Lansing, MI. October 2, 2012.
 
2.
DeZure, D., Chism, N., Sorcinelli, M.D., Cheong, G., Ellozy, A., Holley, M., Kazem, B., & Atrushi, D. (2012). Building International Faculty Development Collaborations: The Evolving Role of American Teaching Centers. Change, May/June, 2012.
 
3.
Gillespie, K.H. and Associates (2002). A Guide to Faculty Development: Practical Advice, Examples, and Resources. Bolton, Anker Publishing Company, Inc. Massachusetts.
 
4.
Roe, E. (1986). Practical reform an utopian vision – the dialectic of development? In J.Jones and M.Horsburgh (eds) Research and Development in Higher Education. HERDSA, Sydney, 18-28.
 
5.
Zuber-Skerritt, O. (1992). Professional Development in Higher Education: A Theoretical Framework for Action Research. Cogan Page, London.
 
6.
Office of Faculty and Organizational Development Website www.fod.msu.edu.
 
7.
Michigan State University Website www.onthebanks.msu.edu.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081