PL EN
Zespół redakcyjny
 

Rada Redakcyjna


Redaktor Naczelny: ks. prof. Marian Nowak (marian.nowak@kul.pl), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska

Zastępca Redaktora: Mieczysław Adamowicz (m.adamowicz@pswbp.pl), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Sekretarz Redakcji: Małgorzata Mikołajczuk (m.mikolajczuk@pswbp.pl), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Redaktor tematyczny: Beata Wołosiuk (beata@wolosiuk.com), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Redaktor językowy: Izabela Dąbrowska (i.dabrowska@pswbp.pl), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Redaktor statystyczny: Małgorzata Radziukiewicz (m.radziukiewicz@dydaktyka.pswbp.pl), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Rada Naukowa


Barbara Bergier, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Michele De Beni, Papieski Uniwersytet Salezjański, Włochy

François-Xavier Hubert, Katolicki Uniwersytet Paryski, Francja

Ján Junger, Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Republika Słowacka

Janusz Kirenko, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Larysa Lukianova, National Academy of Educational Sciences, Ukraina

Marisa Musaio, Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie, Włochy

Mayte Padilla-Carmona, Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania

Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Joachim Raczek, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Polska

Inta Māra Rubana, Akademia Sportu w Rydze, Łotwa

Fatih Şahin, Uniwersytet w Ankarze, Turcja

Andrzej Sękowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

David Smallbone, Uniwersytet w Kingston, Wielka Brytania

Anatolij Tsos, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina

Marcin Weiner, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081