PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE W RAMACH POWIATOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PREWENCJI ZDROWIA „RAZEM DLA SERCA” WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU BIALSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Anna Ślifirczyk   

Anna Ślifirczyk, Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: aslifirczyk1@gmail.com, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(4):75-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Zmniejszenie poziomu tych czynników minimalizuje prawdopodobieństwo zachorowania, natomiast u chorych powoduje łagodniejszy przebieg dolegliwości i mniej powikłań (Kosobudzki, Bortkiewicz, 2012). Materiał i metody: Program profilaktyczny przeprowadzono wśród 2500 osób wwieku 40-60 lat z wysokim ryzykiem zachorowania na choroby układu krążenia. Do badań zakwalifikowano 1325 kobiet i 1175 mężczyzn. Wykorzystano kartę badania profilaktycznego składającą się z trzech etapów (pytania metryczkowe, badania obrazowe i analityczne oraz ankieta ewaluacyjna). Wyniki: U 76% osób biorących udział w projekcie potwierdzono wystąpienie zawału i udaru w rodzinie. Podejmowanie aktywności fizycznej potwierdziło jedynie 22% badanych. Niestety, aż 88,39% badanych mieszkańców powiatu bialskiego posiadało wskaźnik BMI mieszczący się w przedziale równym bądź przewyższający wartość 25. Badania analityczne wśród 88% badanych uznane zostały przez lekarzy za nieprawidłowe. Stosując algorytm SCORE blisko 60% osób poddanych badaniu zakwalifikowano do kategorii umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego. Wnioski: Zbadano, iż blisko 60% osób biorących udział w projekcie znajdowało się w umiarkowanej grupie ryzyka zgonu z powodu incydentu sercowo-naczyniowego. Najczęstszym zaleceniem lekarzy pracujących w poradniach POZ była kontrola w poradni kardiologicznej. Zalecenie to dotyczyło ponad 27% ogółu badanych.
 
REFERENCJE (20)
1.
Bunescu, D.M., Stoffers, H.E., van den Akker, M, Dinant, G.J. (2008). Coronary heart disease and cardiovascular risk factors among people aged 25 – 65 years, as seen in Romanian primary healthcare. Eur. J. Gen. Pract., 14(2), 56-64. https://doi.org/10.1080/138147....
 
2.
Centers of Disease Control and Prevention. Vital signs: Prevalence, treatment and control of hypertension – United States – 1999 – 2002 and 2005 - 2008. Pobrane z: www.cdc.gov.mmwr.
 
3.
Conroy, R., Pyorala, K., Fitzgerald, A., (2003). Estimation of ten–year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur. Heart J., 24(11), 987-1003. https://doi.org/10.1016/s0195-....
 
4.
Dorobantu, M., Badila, E., Ghiorghe, S., Darabont, R.O., Olteanu, M., Flondor, P. (2008). Total cardiovascular risk estimation in Romania. Data from the SEPHAR study. Rom. J. Intern. Med., 46(1), 29-37.
 
5.
Perk, J., De Backer, G., Gohlke, H., Graham, I., Reiner, Z., Verschuren, M., Albus, C., Benlian, P., Boysen, G., Cifkova, R., Deaton, C., Ebrahim, S., Fisher, M., Germano, G., Hobbs, R., Hoes, A., Karadeniz, S., Mezzani, A., Prescott, E., Ryden, L., Scherer, M., Syvänne, M., Scholte op Reimer, W.J., Vrints, C., Wood, D., Zamorano, J.L., Zannad, F., European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR); ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). (2012). European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Eur Heart J., 33(13): 1635–1701. https://doi.org/10.1093/eurhea....
 
6.
Jermendy, G., Nadas, J., Szigethy, E., Szeles, G., Nagy, A., Hidwegi, T., Paragh, G., Adany, R. (2010). Prevalence rate of diabetes mellitus and impaired fasting glycaemia in Hungary: cross – sectional study on nationally representative sample of people aged 20 – 69 years. Croat. Med J., 51(2), 151-156. https://doi.org/10.3325/cmj.20....
 
7.
Korzeniowska-Ginter, R., Komorowska-Szczepańska, W., Stasiak-Szelągiewicz, E. (2013). Nutritional preferences of patients with cardiovascular diseases. Family Medicine & Primary Care Review, 15(2), 124–126.
 
8.
Kosobudzki, M., Bortkiewicz, A. (2012). Genetic determinants of cardiovascular diseases. Forum Medycyny Rodzinnej, 6(1), 1–13.
 
9.
Maniecka-Bryła, I., Maciak, A., Kowalska, A. (2008). Palenie tytoniu w wieku 35 – 55 lat w wybranej próbie mieszkańców miasta średniej wielkości. Przegl. Lek., 65(10), 612 – 616.
 
10.
Murphy, M.H., Donnelly, P., Shibli, S., Foster, C., Nevill, A.M. (2012). Physical Activity, walking and leannes: Ananalysis of the Northern Ireland Sport and Physical Activty Survey. Prev. Med., 54(2), 140–144. https://doi.org/10.1016/j.ypme....
 
11.
Ndumele, C.D., Baer, H.J., Shaykevich, S, Lipsitz, S.R., Hicks, L.S. (2012). Cardiovascular Disease and Risk in Primary Care Settings in the United States. Am. J. Cardiol., 109(4), 521-526. https://doi.org/10.1016/j.amjc....
 
12.
Polakowska, M., Piotrowski, W., Tykarski, A. (2005). Nałóg palenia tytoniu w populacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol. Pol., 63(6) (supl. 4), 626-631.
 
13.
Puddu, P.E., Menotti, A, Tolonen, H, Nedeljkovic, S, Kafatos, A.G. (2011). Determinants of 40-year allcause mortality in the European cohorts of the Seven Countries Study. Eur. J. Epidemiol., 26(8), 595-608. https://doi.org/10.1007/s10654....
 
14.
Rodriguez-leyva, D., Mccullough, R., Pierce, G. (2009). Nutrition as a vehicle for cardiovascular translational research. J Cardiovasc Trans Res, 2(3), 328-334. https://doi.org/10.1007/s12265....
 
15.
Sieradzki, J., Wilkins, A., Szczepański, M. (2005). SCREEN-POL 2 – aktywne wyszukiwanie i wczesne rozpoznanie cukrzycy typu 2 u pacjentów zgłaszających się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Wyniki ogólnopolskiego, wieloośrodkowego programu przesiewowego. Diabetologia Praktyczna, 3, 103-114.
 
16.
Solet, J.L., Baroux, N., Pochet, M., (2011). Prevalence of diabetes mellitus and other cardiovascular risk factors in Mayotte in 2008: the MAYDIA Study. Diabetes Metab., 37(3), 201-217. https://doi.org/10.1016/j.diab....
 
17.
Spigt, M., Rikkers, A., Doornbos, M., Wouters, E., Spitz, I., Van Amelsvoort, L., Zwietering, P. (2009). The effect of screening on the prevalence of diagnosed type 2 diabetes in primary care. Scand. J. Prim. Health Care, 24(4), 232-237. https://doi.org/10.3109/028134....
 
18.
Sulicka, J., Fornal, M., Gryglewska, B., Wizner, B., Cwynar, M., Grodzicki, T. (2006). Wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Nadciśnienie Tętnicze, 5, 370-376. https://doi.org/10.1080/080370....
 
19.
Szczęch, R., Narkiewicz, K. (2008). Czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Materiały Informacyjne Dla Pacjentów. Choroby Serca i Naczyń, 5(1), 55-56.
 
20.
Zdrojewski, T., Jankowski, P., Hoffman, P., Bandosz, P., Bartuś, S., Chwojnicki, K., Drygas, W., Gaciong, Z., Kalarus, Z., Kaźmierczak, J., Kopeć, G., Mamcarz, A., Opolski, G., Pająk, A., Piotrowicz R., Podolec, P., Rutkowski, M., Rynkiewicz, A., Siwińska, A., Stępińska, J., Windak, A., Wojtyniak, B. (2015). A new version of cardiovascular risk assessment system and risk charts calibrated for Polish population. Kardiologia Polska, 73(10), 958–961. https://doi.org/10.5603/kp.201....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top