PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE MAN IN THE FACE OF CONTEMPORARY CHALLENGES
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Ewa Charymska   

Ewa Charymska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, ul. Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, e-mail: ewa-charymska@wp.pl, tel: 25 644 20 95
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):5-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the issues related to social security, which in modern times is of particular importance. This is just the kind of security, the lack of which is particularly felt by children, youth and adults in their everyday lives at home and at work. Today, man lives in a world of constant and rapid change. In a world that offers freedom, freedom or even closer contact with other people. But while this is the world picking a sense of security, bringing with them many risks. Note, however, that the risks are inherent in human life. Changes only the type, intensity and their causes. And also the effects that lead to the birth of severe social dysfunction, both of individuals and groups. Very often pushing them to the margins of society
 
REFERENCES (14)
1.
Fehler W. (2009), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Arte, Warszawa.
 
2.
Gieryszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Diϐin, Warszawa.
 
3.
Grzywna Z. (2012), Bezpieczeństwo i zagrożenia w aglomeracjach. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice.
 
4.
Jemioło T. (2002), Globalizacja i jej wpływ na procesy integracyjne, W: Integracja europejska. Biblioteczka „Wojska i Wychowania”, Warszawa, s. 10-23.
 
5.
Kitler W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe uwarunkowania. System. AON, Warszawa.
 
6.
Leszczyński M. (2011), Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Diϐin, Warszawa.
 
7.
Pieczywok A. (2012), Edukacyjny aspekt bezpieczeństwa człowieka, W: S. Jaczyński, M. Kubiak, M. Minkina, (red.), Współczesne bezpieczeństwo polityczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa- Siedlce, s. 403-417.
 
8.
Jakubczak R., Marczak J., Gąsiorek K., Jakubczak W., (red.) (2008), Podstawy bezpieczeństwa Polski w erze globalizacji. AON, Warszawa.
 
9.
Skrabacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
10.
Skrabacz A. (2013), Pojęcie, typologia i uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, W: M. Kubiak, M. Minkina, (red.), Współczesne bezpieczeństwo społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa-Siedlce, s. 29-50.
 
11.
Siwik K. (2013), Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, W: M. Kubiak, M. Minkina, (red.), Współczesne bezpieczeństwo społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa-Siedlce, s. 103-120.
 
12.
Trzpil A. (2013), Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w aspekcie dobra wspólnego, W: M. Kubiak, M. Minkina, (red.), Współczesne bezpieczeństwo społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa-Siedlce, s. 85-102.
 
13.
Wajda A. (2011), Globalizacja. Społeczeństwo i rozwój. Instytut wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa.
 
14.
Wojnarowski J. (red.) (2002), Wielka Encyklopedia PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, t.6, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top