PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Evolution of the concept of total defence in the Baltic States
 
More details
Hide details
1
Studium Wychowania Fizycznego, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
Submission date: 2024-02-23
 
 
Final revision date: 2024-05-13
 
 
Acceptance date: 2024-05-15
 
 
Publication date: 2024-07-11
 
 
Corresponding author
Józef Witold Jordan   

Studium Wychowania Fizycznego, Wojskowa Akademia Techniczna, Norwida 21, 05-820, Piastów, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):315-344
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article attempts an initial assessment of the progress my by the Baltic States in implementing the total defense concept. Material and methods: The article uses officially available data made available on governmental websites on the defence topics of Lithuania, Latvia and Estonia. The method of analysing the literature related to the defence issues of the Baltic States was also applied. Results: The Baltic States adopted a comprehensive approach to defence. Latvia focused more on educating the public, while Lithuania focused on developing international cooperation. Estonia was the most successful in applying a comprehensive approach to defence. Conclusions: The implementation of the concept of total defence in the various Baltic states took place in different areas of the states' operations. The Baltic States have had to take steps to improve energy security, border security and cyber security in a short period of time.
 
REFERENCES (48)
1.
Business Insider. (2023). Kraje bałtyckie szykują się do obrony. „Nie jesteśmy darmozjadami z amerykańskimi gwarancjami”. Pobrane z: https://busin essinsider.com.pl/wiadomosci/kraje-baltyckie-nato-obawiajasie-ze-po-inwazji-rosji-n a- ukraine-moga-byc-nastepni/g8crr9s (dostęp: 09.02.2024).
 
2.
Clausewitz, C. (2006). On war. s. 159-185. New York: Oxford University Press.
 
3.
Kwaśniak, G. (2022). Koncepcja Budowy Systemu Obrony Powszechnej RP. s. 8.
 
4.
Zapałowski, A. (2022). Obrona totalna jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski. s.226-227. Polityka i Społeczeństwo” 2(20) / 2022 DOI: 10.15584/polispol.2022.2.14.
 
5.
CRN. (2023). 17 rosyjskich grup atakuje kraje bałtyckie i Polskę. Hakerzy ze wschodu połączyli siły. Pobrano z: https://crn.pl/aktualnosci/17-... (dostęp: 12.02.2024).
 
6.
Defence 24. (2022). Jak Rosja może użyć broni atomowej [ANALIZA]. Pobrane z: https://defence24.pl/sily-zbro... (dostęp: 15.02.2024).
 
7.
Defence 24. (2020). Obrona Totalna – jak zbudować społeczeństwo odporne na kryzys [OPINIA]. Pobrane z: https://defence24.pl/sily-zbro... (dostęp: 12.02.2024).
 
8.
Defence 24. (2023). Bałtycki pakiet wsparcia dla Ukrainy. Pobrane z: https://defence24.pl/wojna-nau... parcia-dla-ukrainy (dostęp: 16.02.2024).
 
9.
Defence 24. (2019). Raport: Jak obronić państwa bałtyckie? Kluczowa rola Polski. Pobrane z: https://defence24. pl/sily-zbrojne/raport-jak-obronic-panstwa-baltyckie-kluczowa-rola-polski (dostęp: 04.02.2024).
 
10.
Dudzińska, K. (2018). Estonia jako lider w zwiększaniu cyberbezpieczeństwa. Pobrane z: https://www. pism.pl/publikacje/Estonia_jako_lider_w_zwi_kszaniu_cyberbezpiecze stwa (dostęp: 17.02.2024).
 
11.
Dulić, T., Kostić, R. (2010). Yugoslavs in arms: Guerrilla tradition, total defence and the ethnic security dilemma. Europe-Asia Studies, t. 62, nr 7. s. 1051-1070.
 
12.
Esti.pl. (2009). Dni, które wstrząsnęły Estonią. Pobrane z: https://www.eesti.pl/dni-ktore... (dostęp: 09.03.2024).
 
13.
Hołdyńska, M. (2023). Rozprawa doktorska: Przestępcze wykorzystywanie nielegalnej migracji do Unii Europejskiej po 2012 roku. s. 144.
 
14.
Institute for National Strategic Studies – INSS. (2020). Baltics Left of Bang: Comprehensive Defense in the Baltic States. s. 9. Pobrane z : https://inss.ndu.edu/Portals/6... (dostęp: 07.03.2024).
 
15.
Instytut Europy Środkowej. (2022). Mniejszości rosyjskojęzyczne w państwach bałtyckich a agresja Rosji na Ukrainę. Pobrane z: https://ies.lublin.pl/komentar... (dostęp: 13.05.2024).
 
16.
Instytut Europy Środkowej. (2023). Co czeka region Morza Bałtyckiego w 2024 roku? Priorytety i wyzwania dla bezpieczeństwa. Pobrane z: https://ies.lublin .pl/komentarze/co-czeka-region-morza-baltyckiegow-2024-roku-priorytety-i-wyzwania-dla-bezpieczenstwa/ (dostęp: 27.02.2024).
 
17.
Instytut Europy Środkowej. (2023). Estonia aktualizuje Koncepcję Bezpieczeństwa Narodowego, Pobrane z: https://ies. lublin.pl/komentarze/estonia-aktualizuje-koncepcje-bezpieczenstwa-narodowego/ (dostęp: 16.02.2024).
 
18.
Instytut Europy Środkowej. (2023). Pozamilitarny potencjał i gotowość społeczeństw do obrony narodowej w państwach bałtyckich. Pobrane z: https://ies.lublin.pl/komentar... pozamilitarny-potencjal-igotowosc-spoleczenstw-do-obrony-narodowej-w-panstwach-baltyckich/ (dostęp: 16.02.2024).
 
19.
Instytut Europy Środkowej. (2023). Przesmyk suwalski: potencjał zagrożeń i napięcia. Pobrane z: https:// ies.lublin.pl/komentarze/przesmyk-suwalski-potencjal-zagrozen-i-napiecia/ (dostęp: 19.02.2024). Evolution of the concept of total defence ... Ewolucja koncepcji obrony totalnej ....
 
20.
Instytut Europy Środkowej. (2022). Wyzwania energetyczne państw bałtyckich w 2022 roku. Pobrane z: https://ies.lublin.pl/komentar... (dostęp: 18.02.2024).
 
21.
Kamiński, M. (2020). Obrona psychologiczna społeczeństwa w strategicznych dokumentach państwa na przykładzie Estonii. W: P. Pacek, M. A. Kamiński, D. Merecz (red.), Psychological aspects of armed conflicts, s. 100-112. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej.
 
22.
Koncepcja Obrony Narodowej. (2020). Pobrane z: https://www-vestnesis-lv.trans...: 28.01.2024).
 
23.
Likumi. (2016). Komunikat Sejmu w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2016 roku. Pobrane z: https://likumi-lv.translate.go... apstiprinasanu _x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl= pl&_x_tr_pto=sc (dostęp: 29.01.2024).
 
24.
Litewskie Narodowe Radio i Telewizja – LRT. (2023). No total defence in sight: Lithuania’s plans to prep society for war stall. Pobrane z: https://www.lrt.lt/en/news-in-... r -stall (dostęp: 05.02.2024).
 
25.
Marczuk, K., P. (2014). Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej. s. 36–37. Warszawa.
 
26.
Ministerstwo Obrony. (2023). Kompleksowa ochrona narodowa. Pobrano z: https://www.mod.gov.lv/lv/noza... (dostęp: 29.02.2023).
 
27.
Ministry of Defence. (2019). Comprehensive National Defence in Latvia. Pobrane z: https://www.mod. gov.lv/sites/mod/files/document/Comprehensive%20National%20Defence%20in%20Latvia.docx. (dostęp: 08.02.2024).
 
28.
Ministry of Defence Republic Of Latvia. (2023). The State Defence Concept. s. 4-5. Pobrane z: https:// www.mod.gov.lv/sites/mod/files/document/The%20State%20Defe nce%20Concept%2 02023-2027.pdf (dostęp: 25.01.2024).
 
29.
Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania. (2012). The Military Strategy of the Republic of Lithuania. s. 4-6. Pobrane z: https://kam.lt/wp-content/uplo... (dostęp: 27.01.2024).
 
30.
Narodowe Siły Zbrojne. (2018). Dowódca Gwardii Narodowej stanu Michigan przybył z wizytą na Łotwę. Pobrane z: https://www.mil.lv/lv/zinas/vi... (dostęp: 11.02.2024).
 
31.
National Security Concept of Estonia. (2017). Pobrane z: https://kaitseministeerium.ee/... files/elfinder/article_files/national_security_concept_2017_0.pdf (dostęp: 11.02.2024).
 
32.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Litwy. (2021). Pobrane z: https://e-seimas.lrs.lt/portal... jfwid=124aazcfpq&actualEditionId=zDQFzPCLKi&documentId=TAIS.167925&category=TAD (dostęp: 12.02.2024).
 
33.
Ośrodek Studiów Wschodnich – OSW. (2022). Łotwa przywraca pobór do wojska. Pobrane z: https://www.osw.waw.pl/pl/publ... (dostęp: 12.02.2024).
 
34.
Parafinowicz, R. (2017). The Military-Geographical Significance of the Suwałki Gap. Security and Defence Quarterly 2017; 17(4). s. 3-4.
 
35.
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. (2018). Estonia jako lider w zwiększaniu cyberbezpieczeństwa. Pobrane z: https://www.pism.pl/publikacje... (dostęp: 30.01.2024).
 
36.
Rzeczpospolita. (2022). Pentagon: Rosja rozbudowuje swój arsenał jądrowy. Pobrano z: https://www.rp.pl/konflikty-zb... dowuje-swoj-arsenal-jadrowy (dostęp: 01.03.2024).
 
37.
Staśkiewicz, U. (2021). Organizacja obrony narodowej w wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii i Rosji. Przegląd Wschodnioeuropejski, t. 12, z. 1, s. 141. DOI: 10.31648/pw.6466.
 
38.
Stop Fake PL. (2023). Cyberbezpieczeństwo w państwach bałtyckich w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pobrane z: https://www.stopfake.org/pl/cy... pieczenstwo -w-pans twach-baltyckich-w-obliczuwojny-rosyjsko-ukrainskiej/ (dostęp: 01.03.2024).
 
39.
Thales. (2023). Pobrane z: https://www.thalesgroup.com/pl... /press_release/odukrainy-po-cala-europe-cyberkonflikt-osiaga-punkt-zwrotny (dostęp: 02.03.2024).
 
40.
The International Centre for Defence and Security – ICDS. (2023). We must invest more time; resources; and effort in our security. Pobrane z: https://icds.ee/en/we-must-inv... (dostęp: 02.03.2024).
 
41.
The military strategy of the Republic of Lithuania approved by the order No. V-252 of the Minister of National Defence of the Republic of Lithuania. (2016). Pobrane z: http://mepoforum.sk/wp-content... (dostęp: 03.03.2024).
 
42.
TVN 24 BiS. (2023). Łotwa przywraca obowiązkową służbę wojskową. Pobrane z: https://tvn24.pl/swiat/lotwa-p... (dostęp: 06.02.2024).
 
43.
Ukrainer. (2023), Imperialna choroba Rosji. Pobrane z: https://www. ukrainer.net/imperialna-chorobarosji/ (dostęp: 12.02.2024).
 
44.
Ustawa o Unii Obronnej z dnia 28 lutego 2013 roku. Pobrane z: https://www.riigiteataja. ee/akt/120032013001 (dostęp: 12.02.2024).
 
45.
Wnp.pl. (2024). Estonia: Luksemburg zapłaci za renowację bazy goszczącej polskich lotników. Pobrane z: https://www.wnp.pl/rynki-zagra... (dostęp: 21.02.2024).
 
46.
Wojska Obrony Terytorialnej – WOT. (2021). Razem silniejsi. Pobrane z: https://media. terytorialsi. wp.mil.pl/informacje/705042/razem-silniejsi (dostęp: 04.02.2024).
 
47.
Zespół Badań i analiz Militarnych. (2018). Pobrane z: https://zbiam.pl/artykuly/litw... (dostęp: 28.01.2024).
 
48.
Zemgales, Zinas. (2023). 30 listopada młodzi strażnicy proszeni są o przybycie do placówek oświatowych w mundurach. Pobrane z: https://zz.lv/30-novembri-jaun... (dostęp: 18.02.2024).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top