PL EN
REVIEW ARTICLE
Education during the COVID-19 pandemic in the light of legal acts
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2021-04-19
 
 
Final revision date: 2021-05-21
 
 
Acceptance date: 2021-05-25
 
 
Publication date: 2021-08-31
 
 
Corresponding author
Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk   

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, 10-561, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(2):25-39
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The legal conditions of the educational system in Poland are based mainly on the Constitution of the Republic of Poland, the School Education Act of 7 September 1991, and the Act of 14 December 2016 on Educational. LawDuring the COVID-19 pandemic, it is difficult to plan the form of classes in school institutions. Teaching, advisory, and caring activities can take place according to the schedule in a stationary, remote, or hybrid system. The unpredictable transmission of the coronavirus limits and enforces the rules of social distancing, and thus isolating social groups. For many years, online education was a complementary education but in a pandemic situation it became the basis of systemic education. Material and methods: -- Results: -- Conclusions: --
 
REFERENCES (21)
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946).
 
2.
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty; (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z 2021 r. poz.4).
 
3.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe; (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4).
 
4.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180).
 
5.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386).
 
6.
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; (Dz. U. z 2020 r., poz. 493).
 
7.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389).
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii; (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; (Dz. U. z 2021 r., poz. 448).
 
10.
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).
 
11.
https://epodreczniki.pl/a/wspa..., dostęp: 21.05.2021, godz. 01.45.
 
12.
https://www.gov.pl/web/edukacj..., dostęp: 21.05.2021, godz. 11.55.
 
13.
https://www.gov.pl/web/edukacj..., dostęp: 20.05.2021, godz. 01.00.
 
14.
https://www.gov.pl/web/edukacj..., dostęp: 20.05.2021, godz. 00.20.
 
15.
https://www.gov.pl/web/edukacj..., dostęp: 21.03.2021, godz. 22.20.
 
16.
https://www.gov.pl/web/edukacj..., dostęp: 21.05.2021, godz. 13.40.
 
17.
https://www.gov.pl/web/edukacj..., dostęp: 21.05.2021, godz. 11.15.
 
18.
https://www.gov.pl/web/edukacj..., dostęp: 21.05.2021, godz. 01.30.
 
19.
https://www.gov.pl/web/zdalnel..., dostęp: 20.03.2021, godz. 12.30.
 
20.
https://www.ore.edu.pl/2020/06..., dostęp: 20.03.2021, godz. 13.15.
 
21.
https://portal.librus.pl/szkol..., dostęp: 21.03.2021, godz. 21.40.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top