PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE ROLE OF PARENTS IN SPEECH THERAPY PREVENTION
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Beata Wołosiuk   

Beata Wołosiuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: beata@wolosiuk.com, tel. (83) 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):5-11
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper will present the issue of the role of the family environment in the prevention of speech therapy. This problem seems to be very important, because the family plays a very important role in shaping the child’s speech. The issue of speech therapy prevention and the importance of the family in the acquisition of language skills by a child will be discussed. The presented study will explore the knowledge of the parents of their child’s speech development and measures to prevent the formation of defects of speech.
 
REFERENCES (12)
1.
Błachnio K. (1995), System nowoczesnej profilaktyki logopedycznej. Logopedia, 22, s. 21-31.
 
2.
Czelakowska D.J. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 
3.
Dobosiewicz-Olechowska K., Deredas B., Żebryk-Stopa A. (2010), Sytuacja logopedy w resorcie służby zdrowia w Polsce. Biuletyn Logopedyczny, 1, s. 45-55.
 
4.
Dyer L. (2006), Mowa dziecka. Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa.
 
5.
Grabias S., (1997). Mowa i jej zaburzenia. Audiofonologia, t. 10, Warszawa/Lublin.
 
6.
Jastrzębowska G. (2003), Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 301-314.
 
7.
Kornas-Biela D. (1991), Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. W: B. Rocławski (red.), Opieka logopedyczna od poczęcia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 13-23.
 
8.
Lipowska M. (2001), Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
 
9.
Lipski W. (2010), Sprawozdanie z konferencji logopedycznej w Biłgoraju. Biuletyn Logopedyczny, 1, s. 11-17.
 
10.
Nelson N.W. (1998), Childhood Language Disorders In Context: Infancy Through Adolescence. Needham Heights .
 
11.
Węsierska K. (2012), Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym. W: K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 25-47.
 
12.
Zarębina M. (1994), Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów dzieci do wieku szkolnego. Rozwój semantyczny języka dziecka. Dyskusja nad teorią Chomskiego. Wydawnictwo Glottispol, Gdańsk.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top