PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Rzeczywistość przemocy w rodzinie w Igbolandii W Nigerii: przyczyny i możliwe objawy
 
Więcej
Ukryj
1
Psychology, Università Pontificia Salesiana
 
2
Istituto di Psicologia, Università Pontificia Salesiana, Italy
 
 
Data nadesłania: 15-12-2020
 
 
Data akceptacji: 15-02-2021
 
 
Data publikacji: 31-05-2021
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Szczepan Formella   

Istituto di Psicologia, Università Pontificia Salesiana, Piazza Ateneo Salesiano, 1, 00139, Roma, Italy
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(1):1-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp Przemoc w rodzinie jest problemem globalnym a Nigeria nie jest wolna od tego wyzwania. Groźba przemocy domowej wniknęła głęboko w materię społeczeństwa nigeryjskiego. Materiał i metody. Wykorzystano współczesne źródła referencyjne i opracowania naukowe poświęcone głównie psychologii i socjologii. Wyniki Faktem jest, że większość ofiar w Igbolandii w Nigerii milczy na temat molestowania, z jakim spotykają się w swoich domach, ponieważ nie mają z kim porozmawiać lub nie mają gdzie zgłosić sprawy. Wnioski Rząd na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym, przywódcy religijni i wszystkie inne osoby zajmujące takie stanowiska jak tradycyjni władcy, powinni znaleźć trwałe rozwiązania, które pomogłyby stawić czoła temu zagrożeniu społecznemu; a także zwiększyć świadomość na temat niebezpieczeństw i konsekwencji angażowania się w przemoc w rodzinie, ponieważ doprowadzi to do ogromnego zmniejszenia liczy przypadków przemocy domowej. Materiał i metody Wyniki Wnioski
 
REFERENCJE (23)
1.
Adams, A., Sullivan, C., Bybee D., Greeson, M. (2008). Development of the scale of economic Abuse. Violence Against Women, 14(5), p. 563-588.
 
2.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. (5th ed). Washington, DC: American Psychiatric Publishing.
 
3.
Bakare, M., Asuquo, M., Agomoh, A. (2010). Domestic Violence and Nigeria Women- A Review of the Present State. Nigerian Journal of Psychiatry, 8(2), p. 5-14. DOI: 10.4314/njpsyc.v8i2.57620.
 
4.
Bandura, A. (1978). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. Advances in behaviour research and therapy, 1(4), p. 139-161.
 
5.
Bronfenbrenner, U. (2005). Making human beings human. Bioecological perspectives on human development. California: Sage Publication Inc.
 
6.
Chhikara, P., Jakhar, J., Malik, A., Singla, K., Dhattarwal, S. (2013). Domestic violence: The dark truth of our society. Journal of Indian Academy of Forensic Medicine, 35(1), p. 71-75.
 
7.
Daly, E., Wright, J. (2017). Child abuse prevention through understanding. Miami: Parker Publishing Inc.
 
8.
Etherton, A., Baker, T., Jonas, J., Pereira, J. (2004). English Alive. Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.
 
9.
Ganga, E., Chinyoka, K., Kufakunesu, M. (2012). Domestic Violence: A hindrance to optimal functioning of a learner’s cognitive capacity. International Journal of Learning & Development, 2(5), p. 313-323.
 
10.
Jackson, N. (2007). Encyclopedia of Domestic Violence. New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
 
11.
Kumar, B. (2003). Sex for young couples. New Delhi: Fushion Books.
 
12.
Kunhiyop, S. (2008). African Christian Ethics. Michigan: Zondervan Academic.
 
13.
Murugan‬, K. (2017). Safety and security for women. MJP Publishers: Chennai.
 
14.
Pathé, M. Surviving Stalking. New York: Cambridge University Press.
 
15.
Pathé, M., Mackenzie, R., Mullen, P. (2004). Stalking by law: Damaging victims and rewarding offenders. Journal of law and medicine, 12(1), p. 103-111.
 
16.
Schornstein, S. (1997). Domestic violence and health care: What every professional needs to know. London: Sage Publication.
 
17.
Susmitha, B. (2016). Domestic Violence: Causes, impact and remedial measures. Social Change, 46(4), p. 602-610. https://doi.org/10.1177/004908....
 
18.
Ugwuanyi, B. C., Formella, Z. (2018). Child abuse in Igboland of Nigeria: explanations, psychological implications and ending the silence. Journal Plus Education, XIX (1), p. 40-54.
 
19.
Ugwuanyi, B. C. (2020). Psychological Interpretation of Child Abuse. A Research in Igboland of Nigeria. Roma: Aracne editrice.
 
20.
Unicef. (2000). Domestic violence against women and girls. Florence: Innocenti Research Centre.
 
21.
Unicef. (2006). Behind closed doors. The impact of domestic violence on children. Littlehampton: The Body Shop International.
 
22.
Vygotsky, L., Kozulin, A. (2012). Thought and Language. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 
23.
Yusuf, O., Arulogun, O., Oladepo, Olowokeere, F. (2011). Physical violence among intimate partners in Nigeria: A multi-level analysis. Journal of Public Health and Epidemiology, 3(5), p. 240-247. https://doi.org/10.5897/JPHE.9....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top