PL EN
CASE STUDY
Paranoid schizophrenia in aspects of nursing care based on a case study
 
More details
Hide details
1
Zakład pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Zakład pielęgniarstwa, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
3
Student Pielęgniarstwa, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 
 
Submission date: 2023-04-23
 
 
Final revision date: 2023-06-30
 
 
Acceptance date: 2023-07-21
 
 
Publication date: 2023-08-31
 
 
Corresponding author
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Zakład pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):129-142
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Paranoid schizophrenia, characterised by delusions and hallucinations and peculiar symptoms that do not resemble any other disease, is one of the many diseases diagnosed in some people. The sick person remains himself/herself, but his/her personality gradually becomes disorganised, taking him into a different , "world" of inner experiences. Most often the family and the nurse take care of the sick person. Material and methods: The study involved a person suffering from paranoid schizophrenia. A case study was used. Results: The results of the study showed that the person with the disease needs support from family, nurse and professionals. Conclusions: In order to improve his/her quality of life, an effective system of early recognition of the symptoms of the disease, its treatment, education of the family and the public must be developed and implemented. Education addressed to the patient and his/her family and to society in order to overcome the stereotypes that still exist is crucial.
 
REFERENCES (27)
1.
Człapa, K., Wysok, D., Rybakowski, F. (2016). Deficyty poznania społecznego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu – porównanie ze schizofrenią. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, t. 11, nr 1, s. 12-20. DOI: https://doi.org/10.5114/nan.20....
 
2.
Helińska, H., Bajurna, B. (2010). Pacjent ze schizofrenią paranoidalną z perspektywy opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Polskie, 1 (35), s. 28-33. Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
 
3.
Jan Paweł II. Orędzie na II Światowy Dzień Chorego, www. papiez.wiara.pl/ doc/378767. Chrzescijanski-sens-ludzkiego-cierpienia (dostęp: 12.02.2023).
 
4.
Jaracz, J., Grzechowiak, M., Raczkowiak, L., Rybakowski, J. (2011). Rozpoznawanie emocji twarzy w schizofrenii: związek z funkcjonowaniem poznawczym i społecznym. Psychiatria Polska, 45 (6), s. 839-849.
 
5.
Jarema M., Rabe-Jabłońska, J. (2011). Psychiatria – podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL.
 
6.
Kucharska-Pietura, K., Klimkowski, M. (2002). Zaburzenia prozodii emocji u chorych na schizofrenię. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 11, s. 357-364.
 
7.
Kucharska-Pietura, K., Wybacz, M. (2004). Deficyty poznawcze i emocjonalne we wczesnych stadiach procesu schizofrenicznego. Badania nad Schizofrenią, 5, s. 257-265.
 
8.
Kudyk, P., Panasiuk, L. (2017). Wpływ czynników socjoekonomicznych na leczenie schizofrenii paranoidalnej. Aspekty Zdrowia i Choroby, t. 2, nr 3, s. 53-63.
 
9.
Lenartowicz, H., Kózka, M. (2010). Metodologia badań w pielęgniarstwie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
10.
Lewandowska, A., Lichota, L., Lewandowski, T., Laskowska, B. (2018). Perception of nursing as a scientific discipline and nurse profession by students of nursing. Journal of Education, Health and Sport, Vol. 8(02), s. 106-119.
 
11.
Linke, M., Jareme, M. (2014). Rehabilitacja poznawcza osób chorych na schizofrenię – najnowsze interwencje. Psychiatria Polska, 48(6), s. 1179-1188.
 
12.
Murzyn, A., Mielimąka, M., Nieckowski, Ł. (2010). Psychoterapia schizofrenii: cele, skuteczność, specyfika oddziaływań. Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna – przegląd literatury. Psychiatria i Psychoterapia, t. 6, nr 2, s. 33-43.
 
13.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
14.
Orędzie na II Światowy Dzień Chorego, www. papiez.wiara.pl/ doc/378767. Chrzescijanski-sens-ludzkiego-cierpienia (dostęp:13.02.2023).
 
15.
Perła-Wysiecka, J. (2015). Miejsce arypiprazolu w leczeniu psychoz z grupy schizofrenii. Psychiatria, t. 12, nr 1, s. 55-61.
 
16.
Pielkowa, J.,A.(2013). Pomoc rodzinie w opiece nad chorym na schizofrenię. Pedagogika Rodziny, nr 3(4), s. 27-36.
 
17.
Pięta, P. (2017). Sposoby rozwiązywania problemów dnia codziennego wynikających z doświadczenia przewlekłej choroby psychicznej – schizofrenii. Pielęgniarstwo Polskie, Nr 3 (65), s. 537-543. DOI: https://doi.org/10.20883/pielp....
 
18.
Radecka, I., Łopacińska, I., Kopański, Z., Brukwicka, I., Lishchynskyy, Y., Rowiński, J. (2014). The Significance of Interpersonal Communication in Nursing. Journal of Clinical Healthcare, No. 4, 6-9.
 
19.
Rubacha, K. (2008), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
20.
Skorupska-Król, A., Hanarz, B. (2014). Samoocena depresji wśród chorych na schizofrenię uczestniczących w programie rehabilitacji psychiatrycznej – doniesienie wstępne. Psychiatria, t. 11, nr 1, s. 43-48.
 
21.
Skrzypińska, D., Słodka, M. (2012). Kto może zachorować na schizofrenię? Czyli o modelach podatność-stres. W: Drop, E., Maćkiewicz, M. (red.) Młoda Psychologia, t.1. Warszawa: Liberi Libri, s. 369-385.
 
22.
Śliwerski, B. (2003). Współczesne teorie i nurty wychowania. Wyd. 3. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
23.
Wiśniewska P., Blajerska D., (2019). Opieka pielęgniarska nad pacjentem hospitalizowanym z powodu schizofrenii paranoidalnej. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia, Vol. 8, Nr 4, s. 115-117.
 
24.
Witkowska-Łuć, B. (2019).The role of therapeutic activities in the recovery of people treated for schizophrenia spectrum disorders. Psychoterapia, Nr 4 (191), s. 29-40. DOI: 10.12740/PT/115234.
 
25.
WHO. Schizophrenia. 2022, http://www.who.int/mediacentre... (dostęp: 10.02.2023).
 
26.
Wójciak, P., Rybakowski J. (2018).Clinical picture, pathogenesis and psychometric assessment of negative symptoms of schizophrenia. Psychiatria Polska, Nr 52(2), s. 185-197. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/70....
 
27.
Wójciak, P., Domowicz, K., Rybakowski, J. (2017). Objawy negatywne schizofrenii pierwotne i wtórne, zespół deficytowe, uporczywe objawy negatywne. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, t. 12,nr 3, s. 108–117. DOI: https://doi.org/10.5114/nan.20...
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top