PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Supporting pupils in foster care in regard to developing their interests and passions
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2020-02-18
 
 
Final revision date: 2020-04-29
 
 
Acceptance date: 2020-05-04
 
 
Publication date: 2020-12-10
 
 
Corresponding author
Marzena Ruszkowska Ruszkowska   

Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):39-48
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Interests prepare both for self-education throughout life. They are an important determinant of a person's life path. The aim of the research was to obtain information in regard to the interests of foster care pupils but also in regard to the support obtained in developing them.The research was conducted in order to answer the following questions: Do pupils have any interests? What kind of interests do they have? Material and methods: The research was carried out in 2018 and it was of quantitative nature. The research includes the surveys carried out in three provinces. The survey questionnaire relied on interviews with directors of childcare centres and a questionnaire for the pupils. Results: The interests were determined by age, sex, or living environment. However, the support they obtained in the development of these interests consituted a type of foster care. Conclusions: Pupils receive variouse types of suport in developing their interests.
 
REFERENCES (12)
1.
Chomczyńska-Rubacha M. (2006). Szkolne środowisko uczenia się. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika (s.240-261). Warszawa: PWN.
 
2.
Gurycka, A. (1998). Zainteresowania. W: W. Szewczuk, (red.), Encyklopedia psychologii (s.1080).Warszawa: Fundacja Innowacja.
 
3.
Gurycka, A. (1989). Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa: WSiP.
 
4.
Mietzel, G. (2009). Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dynamicznej. Gdańsk: GWP.
 
5.
Pękala, A., (2006). Rola rodziny w kształtowaniu zainteresowań muzycznych dzieci. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, nr 2, (s. 13-17).
 
6.
Rocznik Statystyczny województw 2017. Warszawa: GUS.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720.
 
8.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 r. Dz. U. 2018, poz. 998.
 
9.
Winiarski, M. (2017). W kręgu pedagogiki społecznej. Studia-szkice-refleksje. Łódź-Warszawa: Społeczna Akademia Nauk.
 
10.
Zawistowska, A. (2012). Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
11.
http://www.kielce.uw.gov.pl/ft... (data dostępu 10.12.2019).
 
12.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top