PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE INCIDENCE OF DIABETES COMPLICATIONS IN ELDERLY PATIENTS UNDER THE COMMUNITY NURSING CARE
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu
 
2
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 
3
Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 
4
Instytut Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 
5
Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 
6
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
7
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-20
 
 
Corresponding author
Izabela Wróblewska   

Izabela Wróblewska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Kazimierza Bartla 5, 50-996 Wrocław, e-mail: izabela.wroblewska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 10 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(1):87-92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Medical documentation of 4680 patients of an individual nursing practice in Jarosław, Poland, was analyzed statistically. The inclusion criteria of the conducted research were patients age ≥60 years with type 2 diabetes diagnosed by a physician. The study patients were selected with the use of a diagnostic survey method, the authors’ own questionnaire, and medical documentation analysis. As a result, the study involved 170 patients. The chi-square test of independence and the Mann-Whitney test were applied to verify the differences between the variables. The majority of the studied patients were women (61.1%), in the 71–80 age group (57.6%). Irrespective of gender, diabetes was most often diagnosed in people in early senility, aged 60–70 years (62.9%). Most of the respondents received oral medications (59.4%); had a large waist circumference (92.9%), as well as high body mass index (95.3%). In the majority of the elderly, no hypoglycaemia (83.0%) or hyperglycaemia (77.6%) were recognized. However, numerous complications were diagnosed, namely dyslipidaemia (85.9%), hypertension (81.8%), macroangiopathy (90.0%), microangiopathy (71.2%), and ophthalmological diseases (25.9%). Most diabetics suffer from overweight or obesity, and long-term diabetes complications. Analyzing the incidence of diabetes and its complications should help to outline further actions that need to be taken to diagnose and prevent the disease in order to detect its complications early and prolong the patients’ survival as well as raise their quality of life.
 
REFERENCES (20)
1.
Barlow C.E., Kohl H.W., Gibbons L.W., Blair S.N. (2008), Physical fitness, mortality and obesity. Int J Obes, 19, p. S41–S44.
 
2.
Czech A. (2013), Diabetologia kliniczna. Via Medica, Gdańsk, p. 2–14.
 
3.
Czech A., Tatoń J. (2011), Zwyciężyć cukrzycę: podręcznik aktywnej samoopieki i samokontroli cukrzycy dla pacjentów i ich rodzin. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
4.
Fabian W. (ed.), Czech A. (2011), Zasady postępowania w cukrzycy. AKTIS, Łódź.
 
5.
Grzeszczak W. (2010), Farmakoterapia w cukrzycy. Via Medica, Gdańsk.
 
6.
Imbeault P., Prins J.B., Stolic M., Russem A.W., O’Moore-Sulivan T., Despres J.P. (2003), Aging per se does not influence glucose homeostasis: in vivo and in vitro evidence. Diabetes, 26, p. 480–484.
 
7.
Karnafel W., Mrozikiewicz-Rakowska B. (2010), Zespół stopy cukrzycowej. Termedia, Poznań.
 
8.
Koziarska-Rościszewska M. (2005), Cukrzyca u osób starszych. Diagnostyka, leczenie, prewencja powikłań. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź.
 
9.
Małecki M. (ed.) (2014), Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2014. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Kliniczna, 3, p. A3–A67.
 
10.
Moczulski D. (2010), Diabetologia. Wielka Interna. Medical Tribune Polska, Warszawa.
 
11.
Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B. (2009), Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
12.
Sieradzki J. (2006), Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk.
 
13.
Sieradzki J. (2015), Cukrzyca. Via Medica, Gdańsk.
 
14.
Sieradzki J. (2008), Cukrzyca – kompendium. Choroby układu krążenia w cukrzycy. Via Medica, Gdańsk.
 
15.
Strojek K. (2008), Cukrzyca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
16.
Strojek K., Fabian W., Koziarska-Rościszewska M., Szymczyk I. (2008), Cukrzyca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
17.
Szewczyk A. (2013), Pielęgniarstwo diabetologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
18.
Tatoń J., Czech A. (2001), Diabetologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
19.
Uchmanowicz I., Kubera-Jaroszewicz K. (2012), Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę. „Continuo”, Wrocław.
 
20.
Ziemba A. (2005), Czynniki kształtujące tolerancję glukozy i jej ciepłotwórcze działanie. Wydawnictwo Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top