PL EN
ORIGINAL ARTICLE
DETERMINANTS OF HEALTH NEEDS IN THE ELDERLY REALIZED THROUGH PHYSICAL ACTIVITY
 
More details
Hide details
1
Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-18
 
 
Corresponding author
Zofia Kubińska   

Zofia Kubińska, Zakład Fizjoterapii, Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 105 Biała Podlaska 21-500, e-mail: zofiakubinska@wp.pl, tel.: 83 344 99 02.
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):57-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction and objective: The aim of the present paper is showing an interdependence between the determining factors (sex, place of residence, education, age, self-esteem of the health status, participation in physical activities and intensity of a physical effort connected with performing professional duties) and health needs of elderly people, realized by through physical activities. Material and Methods: The research was conducted in 221 people aged 60-90 years. A diagnostic survey was used as the research method. It consisted of the author`s questionnaire in which the respondents were asked to evaluate the degree of realization of eleven health needs through the currently undertaken physical activities. Results: No significant variation of the degree of realization of health needs with regards to sex and place of living was found. However, there were significant variations due to such factors as education and the degree of realization of one’s active disability needs and motor recreation; age and realization of the preventive need; the self-estimation of one`s health state and realization of a pro-family, preventive, mobility, tourist activity, motor and medical recreation, and a rehabilitation need; previous participation in physical activities and the need of mobility, anti-involution and prevention; intensity of a physical effort within professional duties and a pro-family, active disability, motor and functional recreation need. Conclusions: Among the determinants diversifying health needs of the tested seniors realized through their physical activities, one may include education, age, health state, previous participation in physical activities, as well as the occupation the intensity of effort it involves. Within none of the analyzed needs, there was found a significant variation with regard to the respondents’ sex or place of living.
 
REFERENCES (25)
1.
Bień, B. (2002). Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych. W: B. Synak (red.), Polska starość (s. 35-77). Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 
2.
Bień, B. (2007). Proces starzenia się człowieka. W: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska (red.), Geriatria z elementami gerontologii ogólnej (s. 42-46). Gdańsk: Via Medica.
 
3.
Błędowski, P. (2012). Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywa demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), PolSenior Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 11-23). Poznań: Wyd. Termedia. Pobrane z: http://212.87.21.2/polsenior/s....
 
4.
Burke, I., Jancey, J., Howat, P., Lee, A., Kerr, D., Shilton, T., Hills, A., Anderson, A. Physical activity and nutrition program for senior (PANS): protocol of a randomized controlled trial. BMC Publ Health, 10(1), 751. https://doi.org/10.1186/1471-2....
 
5.
Chipperfield, J.G. (2008). Everyday physical activity as a predictor of late-life morality. Gerontologist, 48(3), 349-357. https://doi.org/10.1093/geront....
 
6.
Cruz-Jentoft, A.J., Baeyens, J.P., Bauer, J.M., Boirie, Y., Cederholm, T., Landi, F., Martin, F.C., Michel, J.P., Rolland, Y., Schneider, S.M., Topinková, E., Vandewoude, M., Zamboni, M. (2010). Sarcopenia: Europen consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia In Older People. Age Ageing, 39(4), 412-423. https://doi.org/10.1093/ageing....
 
7.
Gordon, D.S., Carter, H., Scott, S. (1997). Profiling the care needs of the population with dementia: a survey in central Scotland. Int J Geriatr Psychiatry., 12(7), 753-759. https://doi.org/10.1002/(SICI)...<753::AID-GPS629>3.0.CO;2-9.
 
8.
Gosik, B. (2015). Rekreacja i aktywność ruchowa starszych osób. Przykład mieszkańców województwa łódzkiego. W: A. Janiszewska (red.), Jakość życia ludzi starych – wybrane problemy (s. 155-163). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 
9.
Kantanista, A., Król-Zielińska, M., Szeklicki, R., Dąbrowski, A., Rowiński, R., Osiński, W. (2013). Aktywność fizyczna osób starszych z Wielkopolski w świetle ogólnopolskich badań PolSenior. Gerontologia Polska, 21(4), 113-118.
 
10.
Kaźmierczak, U., Radzimińska, A., Dzierżanowski, M., Bułatowicz, I., Srtojek, K., Żukow, W. (2015). Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze. Journal of Education, Health and Sport, 5(1), 56-68. http://dx.doi.org/10.5281/zeno....
 
11.
Koprowiak, E., Nowak, B. (2007). Style życia ludzi starszych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Section D. Medicina, 62(Suppl.3), 372-375.
 
12.
Kostka, T. (2003). Programowanie aktywności ruchowej u osób starszych. Medicina Sportiva, 57(Suppl. 1), 37-44.
 
13.
Kostka, T. (2010). Aktywność fizyczna u osób w podeszłym wieku. W: P. Podolec (red.), Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T.2 (s. 455-460). Kraków: Wyd. Medycyna Praktyczna.
 
14.
Kryszkiewicz, Cz. (2006). Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 281-288). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
15.
Kubińska, Z., Pańczuk, A. (2018). Potrzeby zdrowotne realizowane przez aktywność fizyczną osób starszych. Rozprawy Społeczne, 12(1), 73-79. https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
16.
Lampinen, P., Heikkinen, R.L., Kauppinen, M., Heikkinen, E. (2006). Activity as a predictor of mental well-being among older adults. Aging Ment Health, 10(5), 454–466. https://doi.org/10.1080/136078....
 
17.
Łysak, A., Walentukiewicz, A., Drabik, J., Dąbrowski, A., Rowiński, R. (2014). Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania w populacji seniorów województwa pomorskiego. Hygeia Public Health, 49(3), 549-553.
 
18.
MacAuley, D. (2001). The potential benefits of physical activity in older people. Med. Sportiva, 5(4), 220-236.
 
19.
Marchewka, A., Dąbrowski, Z., Żołądź, J.A. (2013). Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i Rehabilitacja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
20.
Mazurek, J., Szczygieł, J., Blaszkowska, A., Zgajewska, K., Richter, W., Opara, J. (2014). Aktualne zalecenia dotyczące aktywności ruchowej osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska, 22(2), 70-75.
 
21.
Nowak, M., Rynkiewicz, T., Umiastowska, D. (2009). Zdrowotne uwarunkowania sprawności fizycznej kobiet w różnym wieku. W: D. Umiastowska (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 13. (Seria: Monografie) (s. 488-499). Szczecin: Wyd. „Albatros”.
 
22.
Okła, W. (2006). Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych w rodzinach własnych i domach opieki społecznej. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 29-38). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
23.
Osiński, W. (2013). Gerokinezjologia. Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. Warszawa: Wyd. PZWL.
 
24.
Topór-Mądry, R., Gilis-Januszewska, A., Kurkiewicz, J., Pająk, A. (2002). Szacowanie potrzeb zdrowotnych. Kraków: Wyd. Vesalius.
 
25.
Umiastowska, D. (2012). Aktywność fizyczna i styl życia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W: J. Nowocień, K. Zuchora (red.), Aktywność fizyczna i społeczna osób trzeciego wieku (s. 273-281). Warszawa: AWF.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top