PL EN
CASE STUDY
FAMILY AND THERAPY OF UNDERAGE CHILDREN IN THE REHABILITATION CENTER FOR PERSONS ADDICTED TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN PALEGNA
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-07-18
 
 
Corresponding author
Justyna Pawelec   

Justyna Pawelec, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, e-mail: jus22@o2.pl, tel. 601 292 571
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):49-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article deals with the impact of a family on juvenile patients undergoing therapy in a stationary addiction treatment centre in Pałęgach. Family constitutes the most important form of support for patients through motivating them to undergo treatment and giving them the strength to change. The author outlines which actions of the caregiver are conducive to the therapy and which can interfere with it. It describes the procedure of patient’s admission into therapy and the therapeutic contract with legal guardians. The author researches the topics of limitations in the relationship with children as well as consistency in behaviour, which is especially crucial in the addiction therapy. The author also concludes that, by cooperating with the family, the therapist can achieve the therapeutic goals and effectively help the child
 
REFERENCES (16)
1.
Baranowicz, K. (2001). Studium indywidualnego przypadku w pracy pedagoga specjalnego. W: Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym (s. 115-124). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
2.
De Leon, G. (2003). Społeczność terapeutyczna. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 
3.
Durka, G. (2007). Prawna ingerencja w wychowanie dziecka w rodzinie. W: T. Sołtysiak, M. Gołembowska, (red.), Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin (s. 131-140). Włocławek: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna.
 
4.
Karasowska, A., Szulirz A. (2015). Ocalić więzi. Praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną. Warszawa: Wydawnictwo ETOH.
 
5.
Koczurowska, J. (2010). Społeczność terapeutyczna w rehabilitacji uzależnień. W: P. Jabłoński, B. Bukowska, J. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów (s. 183-198). Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 
6.
Kooyman, M. (2002). Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Warszawa: Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.
 
7.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
8.
Margasiński, A. (2010). Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
9.
Miller, W. R. (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do Optymalizacji Terapii. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.
 
10.
Palacz-Chrisidis, A. (2014). Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodziną. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
11.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
12.
Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 
13.
Pstrąg, D. (2000). Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 
14.
Rajwa, E., Marynowicz S. (red.). (2002). Współczesna rodzina, funkcjonowanie zagrożenia terapia. Kraków: Wydawnictwo Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 
15.
Rogala-Obłękowska, J. (2002). Narkomania w rodzinie: wskazania do terapii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
16.
Woronowicz, B. (2014). Dasz radę. O pokonywaniu uzależnień. Warszawa: Wydawca Prószyński Media.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top