PL EN
CASE STUDY
JOINTLY FOLLOWING THE CHILD - COOPERATION BETWEEN THE STAFF OF A CHILDREN’S CLUB AND PARENTS
 
 
 
More details
Hide details
1
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2019-07-18
 
 
Corresponding author
Beata Kuca   

Beata Kuca, ul. Bolesławiecka 10/43, 53-614 Wrocław, e-mail: beata.kuca@gazeta.pl Copyright by: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Beata Kuca
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):43-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Expectations towards institutions tasked with early education and care are constantly changing. Parents or guardians of children are looking for places that will help them to raise a child, frequently it is exactly in collective care institutions where they would like for the child to acquire some of the competences and skills needed in later life. The meaning of the article is to show the benefits stemming from the cooperation between form teachers and the parents of children enrolled in one of the children’s clubs in Lower Silesia. The article presents a description of the cooperation between the facility’s staff and the parents of two children: Jacek, who had developmental difficulties and problems with social contacts, and Małgosia, in whom selective mutism was suspected. Jacek attended the children’s club for a period of two years, while Małgosia, for less than a year. At that time, various turning points occurred in the cooperation of the staff with the children’s parents. Cooperation between parents and form teachers is the key to the harmonious development of a young person, and it seems to be particularly important in the case of difficulties in the development and everyday functioning of a child being noticed.
 
REFERENCES (11)
1.
Banasiak, M. (2013). Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce, Toruń: Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pobrane z: https://repozytorium.umk.pl/bi....
 
2.
Bystrzanowska, M. (2017). Mutyzm wybiórczy – Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
3.
Hernik, K., Malinowska, K. (2015) Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
4.
Karwowska-Struczyk, M. (2013). Rodzice w przedszkolu – balast czy koło ratunkowe? W: E. Jaszczyszyn, J., Z. Górnikiewicz (red.), Środowiskowe i językowe konteksty edukacji dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole (s.59-91). Warszawa: Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP).
 
5.
Karwowska-Struczyk, M. (2017). Kim są dzieci, jak się uczą? – jakościowa analiza wywiadu z wychowawcami w żłobku. Nauki o wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2(5), 65-83. http://dx/doi.org/10.18778/245....
 
6.
Kędra, M. (2011). Włączanie rodziców w edukację dzieci. Gniezno: Wydawnictwo PSAPCF.
 
7.
Łobocki, M. (1999). ABC wychowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
8.
Młynek, P. (2017) Współpraca rodziców i nauczycieli – charakter, oczekiwania i uwarunkowania. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym Dr hab. Ewy Jarosz. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii.
 
9.
Okoń, W. (1987). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Telka, L. (2009). Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U.2011 Nr 45 poz. 235. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top