PL EN
REVIEW ARTICLE
INFLUENCE OF MASS MEDIA ON SHAPING THE LIFESTYLE OF CHILDREN IN GRADES 4-6 IN BIAŁA PODLASKA’S PRIMARY SCHOOLS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
 
 
Publication date: 2019-07-18
 
 
Corresponding author
Małgorzata Siedlecka   

Małgorzata Siedlecka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: gosia19720610@o2.pl, tel. 83344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):34-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The main purpose of the present work was to identify positive and negative aspects of using mass media, and the specific objective is to examine their impact on the lifestyle of children in grades 4-6 in primary schools in Biała Podlaska. Research methods and techniques: The study was conducted in February 2017 at Społeczna Szkoła Podstawowa (Community Primary School) and Szkoła Podstawowa nr 5 (Primary School No.5) in Biała Podlaska. 100 students participated in the study, the applied research method was the method of a diagnostic survey using surveys and questionnaire forms designed by the author. Queries included in the questionnaire concerned the amount of time devoted daily by students to the use of various mass media and their impact on the children’s lifestyle. Statistical calculations were made in the PQStat software. Results: The study group was characterized with the participation of 100 students divided into groups based on the grade they were in, their sex, place of residence, amount of time spent using media Conclusions: – In the examined group of students, it may be concluded that mass media influence their lifestyle. – The examined children most often have contact with the media via a mobile phone, the Internet, television and a computer. – According to the respondents, school, friends, the Internet and television have the biggest influence on the shaping of behaviours and upbringing of pupils.
 
REFERENCES (14)
1.
Andrzejewska, A., Bednarek, J., Bożejewicz, W., Chaberska, A. (2008). Dziecko w sieci. Warszawa: Pedagogium.
 
2.
Chwaszcz, J., Pietruszka, M., Sikorski, D. (2005). Media, uzależnienia, fakty i mity. Lublin: Wydawnictwo Goudium i KUL.
 
3.
Goban – Klas, T. (2004). Media i komunikowanie masowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Hopfinger, M. (2002). Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
5.
Izdebska, J. (2007). Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Teoria badania, edukacja medialna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 
6.
Izdebska, J. (2009). Rodzina. Dziecko. Telewizja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Jaczewski, A., Komosieńska, K. (2004). Wybrany zagadnienia z edukacji zdrowotnej, skrypt dla studentów. Płock: Wydawnictwo Uczelnia przyszłości PWSZ w Płocku.
 
8.
Jan Paweł II. (1995). Evangelium vitae W: Encykliki Jana Pawła II, Kraków.
 
9.
Juszczyk S., Polewczyk I. (2006). Dziecko w świeci wiedzy, informacji, komunikacji, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Kozłowska, A. (2006). Oddziaływanie mass mediów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
11.
Kulik, T., B., Latarski, M. (2002). Zdrowie publiczne podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych. Lublin: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
12.
Więczkowska, M. (2012). Co wciąga twoje dziecko? Kraków: Wydawnictwo M.
 
13.
Winiarski, R.. (2011). Rekreacja i czas wolny, studia humanistyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 
14.
www.internetstats.pl.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top