PL EN
REVIEW ARTICLE
THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON THE LIFE OF THE RURAL COMMUNITY OF STARA KORNICA
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-18
 
 
Corresponding author
Mieczysław Adamowicz   

Mieczysław Adamowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: m.adamowicz@pswbp.pl, tel. 81 344-99-05.
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):23-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the work is to assess the manner and power of the influence of various types of mass media on the decisions made by people and on the functioning of a rural community. A particular purpose of the work is to assess the influence of mass media on the residents’ decisions in the sphere of economy, education, culture and entertainment. The work includes the theoretical part written using the literature and the empirical part written using surveys of the population of a 100 residents who visited the municipality’s office. The studies confirmed the assumed hypotheses about the widespread use of various mass media to obtain information useful for purchasing, educational and cultural purposes. The studies show that the residents have a valuating, often critical, attitude to the credibility of information provided by mass media.
 
REFERENCES (19)
1.
Chwaszcz, J., Pietruszka, M., ks. Sikorski, D. (2005). Media. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
2.
Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
 
3.
Dembowska, M. (red.) (1979). Słownik terminologiczny informacji naukowej. Warszawa: PWN.
 
4.
Dobek-Ostrowska, B. (1999). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Astrum.
 
5.
Flis, R., Sztuk, J., Mazurek-Kucharska, B., Kuciński, J. (2009). E-usługi – definicja i przykłady. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
6.
Głombiowski, K., Świderski, B., Więckowska, H. (red). (1976). Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
7.
Kozłowska, A. (2006). Oddziaływanie mass mediów. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.
 
8.
Krzysztofek, K., Szczepański, M. S. (2005). Zrozumieć rozwój: od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
9.
Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Mituś-Nowak, K. (2004). Użytkownik informacji - ogólny zarys teorii i rozwoju problematyki badawczej. FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1/2.
 
11.
Nicholas, D. (2001). Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu: idee, metody, środki. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 
12.
Olesiński, J. (2003). Ekonomika informacji. Metody. Warszawa: PWE.
 
13.
Próchnicka, M. (2004). Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Kraków: Wyd. UJ.
 
14.
Szczechura, K. (1998). Użytkownicy informacji: zarys problematyki. W: E. Ścibor, Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
15.
Szulczewski, M. (1979). Informacja społeczna. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
16.
Świgoń, M. (2006). Bariery informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 
17.
Urban, B. (2005). Potrzeby informacyjne: klucz do zrozumienia użytkowników biblioteki akademickiej. W: Dacko-Pikiewicz Z., Chmielarska M. (red.) Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy: Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 
18.
Wódkowski, A., Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
 
19.
Zańko, J. (2017), Wpływ mass mediów na życie mieszkańców wsi stara Kornica, praca magisterska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top