PL EN
ORIGINAL ARTICLE
INTERNET GAMING DISORDER – A DESCRIPTION OF THE RESEARCH AND A PROPOSAL TO CORRECT IMPROPER ATTITUDES
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca   

Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, e-mail: magdalena.cyrklaff@umk.pl, tel. 56 611 22 17
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(4):46-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The aim of the article is to present research on potential determinants of gaming disorder Material and Methods: The survey was conducted among a group of 98 students of information architecture (AI) and information management and bibliology (ZIB) in the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Next, role the libraries in facing the problem was shown. The study was carried out using a shortened Questionnaire for Internet Addiction Research. Results and conclusions: AI students show similar involvement in playing games as students of ZIB. 10 respondents felt a strong need to play every day, and 3 ZIB students and 1 AI student have always been or often are ineffective in coping with the problem of limiting their playing time. Three of them require the support of professionals in dealing with this.
 
REFERENCES (13)
1.
Cyrklaff, M. (2014). Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
2.
Cyrklaff, M. (2012). Jak mucha w sieci pająka… Zespół uzależnienia od Internetu oraz jego wpływ na psychofizyczne i społeczne funkcjonowanie człowieka. W: B. Taraszkiewicz (red.), Ekologia informacji w środowisku regionalnym (s. 93-106). Słupsk: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej.
 
3.
Cyrklaff, M. (2009). Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia. Wychowanie na co Dzień, 10-11, 22-24.
 
4.
Gaebel, W., Zielasek, J., Reed, G.M. (2017). Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11: koncepcje, metodologie oraz obecny status. Psychiatria Polska, 51(2), 169-195. https://doi.org/10.12740/PP/69....
 
5.
Gaming disorder. Pobrane z: http://www.who.int/features/qa....
 
6.
Griffith, M.D., Davies, M.N.O., Chappell, D. (2003). Breaking the stereotype. The case of online gaming. CyberPsychology and Behavior, 1, 81-91. https://doi.org/10.1089/109493....
 
7.
Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN.
 
8.
Kruszewski, T. (2006). Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
9.
Kruszewski, T., Cyrklaff-Gorczyca, M. Motywacja studentów do grania w gry internetowe – raport z badań. W: M. Fedorowicz-Kruszewska, M. Cyrklaff-Gorczyca, T. Kruszewski (red.), W świecie bibliologii i informatologii. Księga dedykowana Prof. Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70 rocznicę urodzin. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK (w druku).
 
10.
Potembska, E., Pawłowska, B. (2014). Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Gier Internetowych (KBUGI). Current Problems of Psychiatry, 15(3), 135-143.
 
11.
Section III – American Psychiatric Association. Pobrane z: https://www.psychiatry.org/Fil....
 
12.
Skok, K. (2013). Paradoks gracza, czyli co motywuje graczy do korzystania z gier online. Homo Ludens, 1(5), 233-252.
 
13.
Skok, K. (2011). Rola przepływu w mechanizmie uzależnienia od gier online (nieopublikowana praca doktorska). Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top