PL EN
STUDIUM PRZYPADKU
WSPÓLNE PODĄŻANIE ZA DZIECKIEM - WSPÓŁPRACA PERSONELU KLUBU DZIECIĘCEGO Z RODZICAMI
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 18-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Beata Kuca   

Beata Kuca, ul. Bolesławiecka 10/43, 53-614 Wrocław, e-mail: beata.kuca@gazeta.pl Copyright by: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Beata Kuca
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):43-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Oczekiwania względem instytucji wczesnej edukacji i opieki stale się zmieniają. Rodzice czy opiekunowie dzieci poszukują miejsc, które pomogą im w wychowaniu dziecka, niejednokrotnie chcieliby, aby część kompetencji i umiejętności, potrzebnych w dalszym życiu, dziecko zdobyło właśnie w placówkach opieki zbiorowej. Treścią artykułu jest ukazanie korzyści płynących ze współpracy wychowawczyń z rodzicami dzieci uczęszczających do jednego z klubów dziecięcych na Dolnym Śląsku. Artykuł prezentuje opis współpracy personelu placówki z rodzicami dwójki dzieci: Jacka, który miał trudności rozwojowe i problemy w zakresie kontaktów społecznych oraz Małgosi, u której podejrzewany był mutyzm wybiórczy. Jacek uczęszczał do klubu dziecięcego przez okres dwóch lat, natomiast Małgosia przez niespełna rok. W tym czasie pojawiały się różne momenty zwrotne we współpracy personelu z ich rodzicami. Współpraca rodziców z wychowawcami to klucz do harmonijnego rozwoju młodego człowieka, a w przypadku zauważonych trudności w rozwoju oraz codziennym funkcjonowaniu dziecka, współpraca ta wydaje się być szczególnie ważna.
 
REFERENCJE (11)
1.
Banasiak, M. (2013). Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce, Toruń: Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pobrane z: https://repozytorium.umk.pl/bi....
 
2.
Bystrzanowska, M. (2017). Mutyzm wybiórczy – Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
3.
Hernik, K., Malinowska, K. (2015) Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami i społecznością lokalną. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
4.
Karwowska-Struczyk, M. (2013). Rodzice w przedszkolu – balast czy koło ratunkowe? W: E. Jaszczyszyn, J., Z. Górnikiewicz (red.), Środowiskowe i językowe konteksty edukacji dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole (s.59-91). Warszawa: Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP).
 
5.
Karwowska-Struczyk, M. (2017). Kim są dzieci, jak się uczą? – jakościowa analiza wywiadu z wychowawcami w żłobku. Nauki o wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2(5), 65-83. http://dx/doi.org/10.18778/245....
 
6.
Kędra, M. (2011). Włączanie rodziców w edukację dzieci. Gniezno: Wydawnictwo PSAPCF.
 
7.
Łobocki, M. (1999). ABC wychowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
8.
Młynek, P. (2017) Współpraca rodziców i nauczycieli – charakter, oczekiwania i uwarunkowania. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym Dr hab. Ewy Jarosz. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii.
 
9.
Okoń, W. (1987). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Telka, L. (2009). Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U.2011 Nr 45 poz. 235. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top