PL EN
ORIGINAL ARTICLE
SIGNIFICANCE OF THE DISABLED IN THE LIFE OF STUDENTS IN BELARUS
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Beata Wołosiuk   

Beata Wołosiuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Neofilologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: beata@wolosiuk.com, tel.: 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):36-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following article concerns the significance of the disabled in the life of young people. In the introductory section, the problem of integration of the disabled has been discussed. The attention is paid to the existing barriers that hinder disabled people from participation in social life. It has been noticed that the disabled may play an important role in the life of young people. The contact with a disabled person quite often affects the hierarchy of values of those who are healthy. In order to review the hypothesis, the tests concerning the significance of the disabled persons in the life of students were conducted. The opinions of the Polish youth on this topic are known (Wołosiuk 2008); thus, it was interesting to see the position of students living in another country. As a result, the students of the Belarus State University of Physical Education in Minsk were asked to give their opinion on disability and their relationship with disabled persons.
 
REFERENCES (10)
1.
Dykcik W. (2003), Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej, W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 65- 79.
 
2.
Jan Paweł II (1983), Przemówienie w Wiedniu 11.9.1983, W: D. Kornas-Biela, Posłannictwo osób niepełnosprawnych w nauczaniu Jana Pawła II. Materiały z Kongresu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej.
 
3.
Maciarz A. (1999), Bariery społecznej integracji, W: A. Maciarz (red.), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 40-50.
 
4.
Mihilewicz S. (2003), Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, W: S. Mihilewicz, Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 340-399.
 
5.
Nowak M. (2001), Podstawy pedagogiki otwartej. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
6.
Olszewska B. (2004), Integracja dzieci i młodzieży szansą na normalizację życia społecznego, W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 107-115.
 
7.
Orłowska M. (2001), Postawy Polaków wobec osób niepełnosprawnych. Pedagogika Specjalna, nr 4, s. 208-212.
 
8.
Sowa J. (2003), Integracja osób niepełnosprawnych, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 356-360.
 
9.
Szczepanik R. (2007), Elementy pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
10.
Wołosiuk B. (2008), Wpływ osób niepełnosprawnych na aksjologiczne preferencje studentów, W: Z. Palak (red.), Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 217-224.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top