PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
AKTUALNOŚĆ NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II W OPINII STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Wołosiuk   

Beata Wołosiuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: beata@wolosiuk.com, tel.: 83 344 99 11
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):97–103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nauczanie Jana Pawła II pozostawione w postaci licznych encyklik, wypowiedzi i przemówień ma wymiar uniwersalny i ponadczasowy. Święty Jan Paweł II odegrał niezwykle ważną rolę w dziejach Polski i świata, jak również w życiu wielu ludzi. Jego przesłanie, szczególnie dla wielu młodych był swoistym drogowskazem. W prezentowanym artykule zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące znaczenia nauczania Jana Pawła II w życiu studentów pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Badania dotyczące aktualność nauczania św. Jana Pawła II, przeprowadzone w 2015 roku będą porównane z wynikami badań przeprowadzonych w 2005 roku.
 
REFERENCJE (8)
1.
Domagała – Zyśk E. (2004), Autonomia czy odłączenie? Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
2.
Jan Paweł II (2005), Encyklika Evangelium Vitae, W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. II, Kraków.
 
3.
Jan Paweł II (1985), List do młodych całego świata Parati Semper Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży.
 
4.
Jan Paweł II (2002), Wartości chrześcijańskie duchowym fundamentem Europy. Przesłanie papieskie do uczestników Europejskiego Kongresu Naukowego nt. «Ku konstytucji europejskiej? L’Osservatore Romano, nr 10-11.
 
5.
Jazukiewicz I. (2004), Autorytet nauczyciela, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. I. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 254- 260.
 
6.
Kozłowska E., Wołosiuk B. (2005), Jan Paweł II - osoba znacząca dla studentów pedagogiki PWSZ w Białej Podlaskiej. W: M. Nowak, C. Kalita, Pedagogiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II. Biała Podlaska 2005, s. 131-145.
 
7.
Łobocki M. (1994), Autorytet w wychowaniu. Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze, nr 9, s. 8 - 9.
 
8.
Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XVIII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1985. Za: Orędzia Świętego Jana Pawła II, t.1., Kraków 1998, s.56-66.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081