Alternatywne metody nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data publikacji: 31-01-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):84–95
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W Polsce na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele nowych koncepcji nauki czytania umownie nazywanych „metodami”. Do najbardziej znanych zaliczyć można: Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, symultaniczno-sekwencyjną metodę nauki czytania J. Cieszyńskiej, metodę fonetyczno- literowo-barwną B. Rocławskiego, czy sojusz metod E. Arciszewskiej. Prezentowane metody alternatywne dają sposobność prowadzenia nauki w sposób rzec można „niezauważalny” przez dziecko, w sposób, który jest dla niego zabawą, poszukiwaniem, a w żadnym przypadku nie jest obciążeniem. Wdrożenie wyżej wymienionych koncepcji edukacji czytelniczej na etapie edukacji przedszkolnej ma na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Za to ważne zadanie odpowiedzialni są nauczyciele. Dlatego też postanowiono określić, jaka jest wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego znajomość alternatywnych metod nauki czytania, czy i które z nich stosują w praktyce? Czy istnieje potrzeba poszukiwania, stosowania nowych, innowacyjnych sposobów nauki czytania dzieci już w wieku przedszkolnym? Jest to istotne zagadnienie, ponieważ teoretycy w dziedzinie edukacji, jak i nauczyciele praktycy od lat poszukują optymalnej, najbardziej efektywnej metody przygotowującej dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia nauki czytania w szkole podstawowej. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, techniką była ankieta. Wyniki badań pozwoliły wskazać znane oraz wykorzystywane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego alternatywne metody nauki czytania. Niestety po podsumowaniu powyższych rozważań nasuwa się refleksja, iż nowatorskie rozwiązania edukacyjne owszem pojawiają się na szczeblu wychowania przedszkolnego, jednak nie w wystarczającym zakresie.
 
REFERENCJE (24)
1.
Arciszewska, E. (2002). Czytające przedszkolaki. Mit czy norma?. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
2.
Arciszewska, E. (1998). Sojusz metod. Edukacja w Przedszkolu. Styczeń.
 
3.
Bogdanowicz, M., Barańska M., Jakacka E. (2006). Metoda Dobrego Startu: od wierszyka do literki. Gdańsk,Wydawnictwo Harmonia.
 
4.
Brzezińska, M. (1985). Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Poznań, Wyd. UAM, s. 103.
 
5.
Cackowska, M. (1984). Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. Warszawa , WSiP.
 
6.
Cieszyńska-Rożek, J. (2013). Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Warszawa, Wydawnictwo: Omega Stage Systems Jędrzej Cieszyński.
 
7.
Czerwińska, E., Narożnik, M. (1997). Nauka czytania, sztuka czytania, radość czytania. „Słoneczna Biblioteka” Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Warszawa, WSiP.
 
8.
Doman, G. (2013). Subtelna rewolucja. Czytania od pierwszego roku życia. Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 
9.
Dudzińska, I. (1981). Dziecko sześcioletnie uczy się czytać. Warszawa, WSiP.
 
10.
Jakubowicz, A., Lenartowska, K., Plenkiwicz, M. (1999). Czytanie w początkowych latach edukacji, Bydgoszcz, Wydawnictwo „Arcanus”, s. 47.
 
11.
Jurek, A. (2012). Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 
12.
Jurek, A. (2012). Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 
13.
Kamińska, K. (1999). Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa, WSiP.
 
14.
Klim-Klimaszewska, A. (2011). Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa, Instytut Wydawniczy Erica, s. 254-256.
 
15.
Kupisiewicz, C., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 26.
 
16.
Majchrzak, I. (2004). Nazywanie świata. Odmienna metoda nauki czytania”. Kielce, MAC Edukacja.
 
17.
Majchrzak, I. (2007). W obrębie dziecięcego rozumu. Kraków, Wyd. Bliżej Przedszkola.
 
18.
Metera, H. (1976). Przewodnik metodyczny do podręcznika „Nauczę się czytać”. Warszawa, WSiP.
 
19.
Młodzińska, T. (1995). Czytanie a naturalna nauka języka. Wychowanie w Przedszkolu, nr 1.
 
20.
Mystkowska, M. (1979). Uczymy się czytać w przedszkolu. Warszawa, WSiP.
 
21.
Rocławski, B. (1993). Nauka czytania i pisania. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia.
 
22.
Wojtyra, E. (2001). Przegląd metod stosowanych w nauce czytania. Forum nauczycieli. Wychowanie przedszkolne, nr 6/2001. s. 13-16.
 
23.
Zielińska, E. (2017). Kształtowanie umiejętności czytania w przedszkolu i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Bliżej przedszkola (5.188 maj 2017).
 
24.
https://www.gov.pl/web/edukacj... (dostęp z dnia 30.01.2019).
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081