PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
JAKOŚCIOWY ZWROT ROZWOJU POLSKICH SZKÓŁ – ASPEKT POSTULATYWNY
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Zakład Terapii Zajęciowej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Białas   

Marcin Białas, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Zakład Terapii Zajęciowej, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, e-mail: bialasmarcin@o2.pl, tel. 58 554 71 21
Data publikacji: 19-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):15–20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy jest wskazanie propozycji jakościowych zmian, jakie winny nastąpić we współczesnych polskich szkołach. Przeciwstawiają się one traktowaniu uczniów w kategorii „biologizmu”, który warunkuje konieczność napełnienia ich wiedzą podawaną w postaci gotowej „pigułki”. Akcentując wolność uczniów do dokonywania własnych wyborów i ich gotowość do samorealizacji, propaguje zdobywanie wiedzy w sposób aktywny, twórczy, problemowy oraz przyjazny, ujmując uczniów jako suwerenów własnego rozwoju.
 
REFERENCJE (12)
1.
Białas, M. (red). (2015). Świat dziecka zagubionego w społeczeństwie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
 
2.
Cackowski, Z. (1979). Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza.
 
3.
Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. (2007). Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
4.
Domagała-Zyśk, E. (2004). Autonomia czy odłączenie? Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce. Lublin: Wyd. KUL.
 
5.
Kargulowa, A. (red.). (2009). Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Warszawa: Wyd. PWN.
 
6.
Konarzewski, K. (1999). Reforma oświaty przedmiotem dyskursu. W: J. Kozielski (red.), Humanistyka przełomu wieków (s. 78-102). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
7.
Kozielski, J. (1999). Zaduma nad możliwością ulepszenia człowieka. W: J. Kozielski (red.), Humanistyka przełomu wieków (s. 115-127). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
8.
Krakowiak, K. (2003). Kim jest moje niesłyszące dziecko? Lublin: Wyd. GAUDIUM.
 
9.
Kwieciński, Z. (1999). Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. W: J. Kozielski (red.), Humanistyka przełomu wieków (s. 51-77). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
10.
Nussbaum, M. (2013). Kształcenie dla zysku, kształcenie dla wolności. W: B.D. Gołębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo (s. 76-88). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
11.
Obuchowski, K. (1993). Człowiek intencjonalny. Warszawa: Wyd. PWN.
 
12.
Seifert, J. (1997). Być osobą – być wolnym. W: Z. Zdybicka, J. Herbut, A. Maryniarczyk, A. Łyskawka, N. Szutta (red.), Wolność we współczesnej kulturze (s. 157-115). Lublin: Wyd. KUL.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081