PL EN
ORIGINAL ARTICLE
QUALITATIVE TURN IN THE DEVELOPMENT OF POLISH SCHOOLS – A POSTULATED ASPECT
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Zakład Terapii Zajęciowej
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Marcin Białas   

Marcin Białas, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii, Zakład Terapii Zajęciowej, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, e-mail: bialasmarcin@o2.pl, tel. 58 554 71 21
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):15-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the present work is to indicate the qualitative proposals for changes to be made in the contemporary Polish schools. They oppose the “biologistic” approach to students, insisting on the need to fill them with knowledge in the form of a premade “pill”. By emphasising the freedom of students to make their own choices and their readiness for self-realisation, it promotes the acquisition of knowledge in an active, creative, problem-oriented and friendly way, picturing students as sovereigns of own development.
 
REFERENCES (12)
1.
Białas, M. (red). (2015). Świat dziecka zagubionego w społeczeństwie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
 
2.
Cackowski, Z. (1979). Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego. Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza.
 
3.
Dahlberg, G., Moss, P., Pence, A. (2007). Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
4.
Domagała-Zyśk, E. (2004). Autonomia czy odłączenie? Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce. Lublin: Wyd. KUL.
 
5.
Kargulowa, A. (red.). (2009). Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Warszawa: Wyd. PWN.
 
6.
Konarzewski, K. (1999). Reforma oświaty przedmiotem dyskursu. W: J. Kozielski (red.), Humanistyka przełomu wieków (s. 78-102). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
7.
Kozielski, J. (1999). Zaduma nad możliwością ulepszenia człowieka. W: J. Kozielski (red.), Humanistyka przełomu wieków (s. 115-127). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
8.
Krakowiak, K. (2003). Kim jest moje niesłyszące dziecko? Lublin: Wyd. GAUDIUM.
 
9.
Kwieciński, Z. (1999). Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. W: J. Kozielski (red.), Humanistyka przełomu wieków (s. 51-77). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
10.
Nussbaum, M. (2013). Kształcenie dla zysku, kształcenie dla wolności. W: B.D. Gołębniak (red.), Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo (s. 76-88). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
11.
Obuchowski, K. (1993). Człowiek intencjonalny. Warszawa: Wyd. PWN.
 
12.
Seifert, J. (1997). Być osobą – być wolnym. W: Z. Zdybicka, J. Herbut, A. Maryniarczyk, A. Łyskawka, N. Szutta (red.), Wolność we współczesnej kulturze (s. 157-115). Lublin: Wyd. KUL.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top