PL EN
ORIGINAL ARTICLE
EXPERIENCE OF OLD AGE IN THE WORKS BY BRONISŁAWA BETLEJ
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Biografistyki Pedagogicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Wioleta Zgłobicka-Gierut   

Wioleta Zgłobicka-Gierut, uczestnik studiów doktoranckich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, e-mail: zglobicka@kul.lublin.pl (od 01.04.2018 e-mail: zglobicka@student.kul.lublin.pl), tel.: 81 454 53 42
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):21-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following article refers to the attitudes towards the old age described in line with poet Bronisławy Betlej’s considerations. Being old is a successive stage on the way towards eternity, requiring acceptance, despite the ambivalence presented by the poet to the issue. The aim of the practical this article is to present an analysis of rows about the experience of being old in the art by Betlej. Further, it is to promote the attitude to their own homes and the generalization of “calculated” old age, which according to the priest Adam Boniecki “we should be preparing ourselves from our childhood. Constantly” (Boniecki, 2014, p. 228). In addition, the aim of the article is to build an awareness of the recipient that one should permanently educate the young generation to show respect, tolerance and acceptance of the old people’s participation in social life. The old, thanks to their experience and wisdom, values and cultivated traditions, the elderly are an important part of the local community. Thus, old age can be beautiful, lively and full of gratitude, provided that man leaves behind themselves a satisfaction and dignity.
 
REFERENCES (31)
1.
Betlej, B. (2006). Podróż w głąb człowieka – Tryptyk. Kraków: Pracownia AA Sp. j.
 
2.
Betlej, B. (2009). Lew i Panna. Nowy Sącz: Drukarnia Kwadrat s.c.
 
3.
Betlej, B. (2012). W pogoni za uciekającym życiem. Nowy Sącz: Drukarnia Kwadrat s.c.
 
4.
Boniecki, A. (2014). Ja bym się starości nie czepiał. W: A.A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem (s. 225-235). Sosnowiec: Progres.
 
5.
Bromley, D. B. (1969). Psychologia starzenia się. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Czerniawska, O. (1998). Style życia w starości. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej.
 
7.
Czerniawska, O. (2000). Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii. Szkice i rozprawy. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 
8.
Goldberg, E. (2014). Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje. Warszawa: PWN.
 
9.
Jan Paweł II (1999). List do osób w podeszłym wieku. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
 
10.
Kawczyńska-Butrym, Z. (2008). Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Lublin: Makmed.
 
11.
Kaczmarczyk, M., Trafiałek, E. (2007). Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska 1(4), 116-118.
 
12.
Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
13.
Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
14.
Nowicka, A. (2006). Starość jako faza życia człowieka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
15.
Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
16.
Orzechowska, G. (2008). Społeczne aspekty starości i starzenia się człowieka. W: G. Orzechowska (red.), Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty (s. 147–156). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
17.
Podlecki, W. F. (2012). Etyczne znaczenie kreatywności ludzi starszych w dziedzinie gospodarczej. W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych (s. 369- 376). Łask: Progres.
 
18.
Steuden, S., Marczuk, M. (2006). Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
19.
Steuden, S. (2009). Szczęśliwi po pięćdziesiątce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
20.
Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
 
21.
Steuden, S. (2016). Mądrość jako efekt integracji doświadczeń życiowych. W: M.D. Adamczyk (red.), Starość. Między tradycją a współczesnością (s. 24-38). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
22.
Szarota, Z. (2004). Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
23.
Szarota, Z. (2010). Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
24.
Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewski, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.
 
25.
Szukalski, P. (2012). Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
26.
Wiśniewska-Roszkowska, K. (1986). Nowe życie po sześćdziesiątce. IWZZ, Warszawa.
 
27.
Wojciszke, B. (2005). Psychologia miłości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
28.
Zych, A.A. (2007). Leksykon gerontologii. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
29.
Zych, A.A. (2012). Zaklinanie rzeczywistości a blaski i cienie podeszłego wieku. W: A.A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość (s. 11-21). Łask: Spółka OverGroup.
 
30.
Zych, A.A. (2012). Profilaktyka gerontologiczna a normalne i optymalne starzenie się. W: A. A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość (s. 109-124). Łask: Spółka OverGroup.
 
31.
Zgłobicka-Gierut, W. (2015). W pogoni za uciekającym życiem. Analiza wierszy o starości i cierpieniu napisanych przez poetkę w 2012 roku podczas jej hospitalizacji. W: M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś (red.), Wartość życia a wychowanie w XX rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium Vitae (s. 299-310). Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top