PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WIEDZA PIELĘGNIAREK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W NAGŁYCH STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
3
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
4
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Izabela Wróblewska   

Izabela Wróblewska, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Gerontologii, ul. Bartla 5, 50-996 Wrocław, e-mail: izabela.wroblewska@umed.wroc.pl, tel. 71 7841813
Data publikacji: 21-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(2):62–66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Pielęgniarka POZ jest zobowiązana do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z uzyskanymi podczas kształcenia podstawowego kwalifikacjami, które może poszerzać dzięki kształceniu podyplomowemu. Cel pracy: ocena wiedzy pielęgniarek pracujących w przychodniach POZ na terenie miasta Opola z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia występujących poza miejscem pracy. Materiał i metody: Materiał i metody. W badaniach przeprowadzonych w 2015 r. została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego (autorski test). Obejmował on wiedzę z zakresu udzielania pomocy na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Badania przeprowadzono wśród 45 pielęgniarek w 11 opolskich przychodniach POZ. Wyniki: Ankietowani wykazali się średnią wiedzą z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (54%), a także udzielania pomocy nieoddychającemu dziecku (55%). Jedynie 1/3 respondentów znała zasady postępowania w wypadku komunikacyjnym, a ¼ nie weryfikowała swoich umiejętności po uzyskaniu dyplomu. Jednocześnie 40% badanych udzielało pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia poza miejscem pracy. Wnioski: Należy zwrócić uwagę na jakość dotychczasowego kształcenia podyplomowego oraz organizację regularnych szkoleń w miejscu pracy z zakresu udzielania pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia.
 
REFERENCJE (19)
1.
Act of August 27, 2004 on healthcare benefits financed from public resources.
 
2.
Act of July 15, 2011 on the professions of nurse and midwife.
 
3.
Act of June 6, 1997, Penal Code, Art. 162 § 2.
 
4.
Act of May 20, 1971, Petty Offences’ Code, Art. 93.
 
5.
Act of September 8, 2006 on Public Emergency Medical Service.
 
6.
Baszeń K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C. (2004), Poziom wiedzy iumiejętności pielęgniarek z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pielęgniarstwo XXI wieku, 3 (8), p. 83–87.
 
7.
Centre for Post-graduate Education of Nurses and Midwives (2015a), Program for the qualifying course for nurses in family nursing, paediatric nursing, palliative care, long-term care, workers’ health care, and educational and upbringing environment. Warsaw.
 
8.
Centre for Post-graduate Education of Nurses and Midwives (2015b), Program for the specialist training for nurses in family nursing, paediatric nursing, palliative care, long-term care, and workers’ health care. Warsaw.
 
9.
Collins S., Hewer I. (2014), The impact of the Bologna process on nursing higher education in Europe: a review. Int. J. Nurs. Stud., 51 (1), p. 150–156.
 
10.
Greif R., Lockey A.S., Conaghan P., Lippert A., De Vries W., Monsieurs K.G. (2015), European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 10. Education and implementation of resuscitation. Resuscitation, 95, p. 288–301.
 
11.
Kupczyk M., Lukasczyk I., Zalewski J. (2012), Wiedza studentów pielęgniarstwa PMWSZ w Opolu dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, In: A. Steciwko, M. Wojtal, D. Żurawicka (eds.), Pielęgnacyjne i kliniczne aspekty opieki nad chorymi. Wybrane zagadnienia. Vol. 5, Continuo, Wrocław, p. 160–168.
 
12.
Olejniczak D., Miciuk D., Religioni U. (2013), Ocena stanu wiedzy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Piel. Zdr. Publ., 3 (2), p. 101–110.
 
13.
Ordinance of the Minister of Science and Higher Education of May 9, 2012 on the educational standards for the following study specializations: medicine, dental medicine, pharmacy, nursing, and midwifery.
 
14.
Płaczek A. (2011), Doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, In: S. Słowińska (ed.), Dyskursy młodych andragogów. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, p. 121–132.
 
15.
Rajapakse B.N., Neeman T., Dawson A.H. (2013), The effectiveness of a ‘train the trainer’ model of resuscitation education for rural peripheral hospital doctors in Sri Lanka. PLoS One, 8 (11), e79491.
 
16.
Study plan since academic year 2016/2017, nursery specialization, Opole Public Medical Higher Professional School, 2nd degree stationary studies. Approved with Resolution No. 93 of the Nursery Institute Board of November 18, 2014.
 
17.
Syllabus for the 3rd year of nursery specialization, 1st degree studies, Opole Public Medical Higher Professional School, academic year 2016/2017.
 
18.
Toubasi S., Alosta M.R., Darawad M.W., Demeh W. (2015), Impact of simulation training on Jordanian nurses’ performance of basic life supports kills: a pilot study. Nurse Educ. Today, 35 (9), p. 999–1003.
 
19.
Żaba C., Żaba Z., Orłowski M. et al. (2007), Prawno-medyczne problemy udzielania pierwszej pomocy. Arch. Med. Sąd. Krym., 57, p. 128–133.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081