PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZDOBIENIE CIAŁA PERSONELU MEDYCZNEGO W OPINIACH PACJENTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie, Polska
 
3
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki,, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Portugal
 
4
Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-03-2020
 
 
Data akceptacji: 25-06-2020
 
 
Data publikacji: 16-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Dominika Wysokińska   

Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):138-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Ocena wizerunku pracowników ochrony zdrowia dokonuje się zwykle przez pryzmat wiedzy i umiejętności zapewniających skuteczność terapii, poziom empatii oraz jakość relacji interpersonalnych z pacjentem. W prezentowanych badaniach zwrócono jednak uwagę na jeden z elementów wyglądu pracowników: widoczne sposoby zdobienia ciała. Zjawisko to jest przedmiotem licznych badań socjologicznych, psychologicznych i epidemiologicznych. Materiał i metody: Badania sondażowe przeprowadzono w okresie wrzesień-grudzień 2016 roku w placówkach służby zdrowia Lublina i Białej Podlaskiej. Autorskie kwestionariusze ankiety wypełniło 102 pacjentów poddawanych rehabilitacji. Wyniki: Stopień akceptacji zdobień ciała personelu, mierzony według pięciostopniowej skali Likerta istotnie (p <0.05) zależał od wieku, posiadania ozdób przez respondentów oraz ocenianego rodzaju zdobień, płci i ocenianej specjalności medycznej. Mediana stopnia akceptacji zdobień ciała personelu wyniosła 0 pkt. Wnioski: Co trzeci respondent nie akceptował zdobień ciała u personelu medycznego co może wpływać na budowanie negatywnego wizerunku zawodu medycznego. Prezentowane wyniki sugerują potrzebę dalszych badań nad wpływem zdobień na jakość relacji interpersonalnych w terapii.
 
REFERENCJE (38)
1.
American Nurses Association. (2001). Code of ethics for nurses with interpretive statements. Nursesbooks. org.
 
2.
Armstrong, M. L., & Kelly, L. (2001). Tattooing, body piercing, and branding are on the rise: perspectives for school nurses. The Journal of School Nursing,17(1), 12-23.
 
3.
Armstrong, M. L., Koch, J. R., Saunders, J. C., Roberts, A. E., & Owen, D. C. (2007). The hole picture: risks, decision making, purpose, regulations, and the future of body piercing. Clinics in dermatology, 25(4), 398-406.
 
4.
Atkinson, M. (2004). Tattooing and Civilizing Processes: Body Modification as Self Control. Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie, 41(2), 125-146.
 
5.
Bader, M. S., Hamodat, M., & Hutchinson, J. (2007). A fatal case of Staphylococcus aureus: Associated toxic shock syndrome following nipple piercing. Scandinavian journal of infectious diseases, 39(8), 741-743.
 
6.
Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press, USA.
 
7.
Braithwaite, R., Robillard, A., Woodring, T., Stephens, T., & Arriola, K. J. (2001). Tattooing and body piercing among adolescent detainees: relationship to alcohol and other drug use. Journal of substance abuse, 13(1), 5-16.
 
8.
Carroll, S. T., Riffenburgh, R. H., Roberts, T. A., & Myhre, E. B. (2002). Tattoos and body piercings as indicators of adolescent risk-taking behaviors. Pediatrics, 109(6), 1021-1027.
 
9.
Cash, T. F. (1990). The psychology of physical appearance: Aesthetics, attributes, and images.
 
10.
Cegolon, L., Miatto, E., Bortolotto, M., Benetton, M., Mazzoleni, F., & Mastrangelo, G. (2010). Body piercing and tattoo: awareness of health related risks among 4,277 Italian secondary school adolescents. BMC Public Health, 10(1), 1.
 
11.
Degelman, D., & Price, N. D. (2002). Tattoos and ratings of personal characteristics. Psychological Reports, 90(2), 507-514.
 
12.
Deschesnes, M., Demers, S., & Finès, P. (2006). Prevalence and characteristics of body piercing and tattooing among high school students.Canadian Journal of Public Health/Revue Canadienne de Sante'e Publique, 325-329.
 
13.
Dołhasz, M. (2011). Rola wizerunku placówki usług medycznych w ocenie pacjenta. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (171), 39-49.
 
14.
Favazza, A. R. (1996). Bodies under siege: Self-mutilation and body modification in culture and psychiatry. JHU Press.
 
15.
Featherstone, M. (Ed.). (2000). Body modification (Vol. 5, No. 2-3). Sage.
 
16.
Gelso, C. J., & Hayes, J. A. (2004). Relacja terapeutyczna. G. W. Psychologiczne (Ed.). Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.
 
17.
Huxley, C., & Grogan, S. (2005). Tattooing, piercing, healthy behaviours and health value. Journal of Health Psychology, 10(6), 831-841.
 
18.
Janas, A., Stępień, N., & Grzesiak-Janas, G. (2008). Powikłanie kolczykowania twarzy. In Dental Forum Vol. 35, No. 1, pp. 93-95.
 
19.
Kluger, N. (2014). Tattooed people, who are you? Demographic and behavioral characteristics of tattooed individuals. In Annales de dermatologie et de venereology Vol. 142, No. 6-7, pp. 410-420.
 
20.
Koenig L.M, Carners M. (1999) Body piercing: Medical concerns and cutting-edge fashion. Journal of General Internal Medicine, 14(6), 379-385.
 
21.
Krupa, W. (2006). Pracownicy jako kluczowy element wizerunku placówki medycznej [w:] Karasiewicz G. Ochrona zdrowia-wizerunek, marketing, rynek, IPiS, Warszawa.
 
22.
Laumann, A. E., & Derick, A. J. (2006). Tattoos and body piercings in the United States: a national data set. Journal of the American Academy of Dermatology, 55(3), 413-421.
 
23.
Makkai, T., & McAllister, I. (2001). Prevalence of tattooing and body piercing in the Australian community. Communicable diseases intelligence quarterly report, 25(2), 67.
 
24.
Mayers, L. B., Judelson, D. A., Moriarty, B. W., & Rundell, K. W. (2002, January). Prevalence of body art (body piercing and tattooing) in university undergraduates and incidence of medical complications. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 77, No. 1, pp. 29-34). Elsevier.
 
25.
Millner, V. S., & Eichold, B. H. (2001). Body piercing and tattooing perspectives. Clinical Nursing Research, 10(4), 424-441.
 
26.
Nęcki, Z., Kęsy, M. (Eds.). (2013). Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem. Wydawnictwo UJ.
 
27.
Norcross, J. C. (2002). Psychotherapy relationships that work: Therapist contributions and responsiveness to patients. Oxford University Press.
 
28.
Nowak, R. (2012). Psychologiczne aspekty tatuowania się. Roczniki Psychologiczne, 15(2), 87-104.
 
29.
Ostaszewski, K., Kocoń, K. (2007). Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimnazjalistów. Alkoholizm i Narkomania, 20(3), 247-266.
 
30.
R Core Team (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.
 
31.
Roberts, T. A., & Ryan, S. A. (2002). Tattooing and high-risk behavior in adolescents. Pediatrics, 110(6), 1058-1063.
 
32.
Smith, R. A., Wang, J., & Sidal, T. (2002). Complications and implications of body piercing in the head and neck. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 10(3), 199-205.
 
33.
Stirn, A. (2003). Body piercing: medical consequences and psychological motivations. The Lancet, 361(9364), 1205-1215.
 
34.
Sweetman, P. (1999). Anchoring the (postmodern) self? Body modification, fashion and identity. Body & Society, 5(2-3), 51-76.
 
35.
Tate, J. C., & Shelton, B. L. (2008). Personality correlates of tattooing and body piercing in a college sample: The kids are alright. Personality and Individual Differences, 45(4), 281-285.
 
36.
Tiggemann, M., & Hopkins, L. A. (2011). Tattoos and piercings: Bodily expressions of uniqueness? Body Image, 8(3), 245-250.
 
37.
Wohlrab, S., Stahl, J., & Kappeler, P. M. (2007). Modifying the body: Motivations for getting tattooed and pierced. Body image, 4(1), 87-95.
 
38.
Zagożdżon, P., Parszuto, J., Raj, A., Całus-Kania, D., Korczak, A., & Ejsmont, J. (2009). Częstość występowania I czynniki ryzyka zakażenia HCV wśród pracowników ochrony zdrowia w województwie pomorskim. Przegl Epidemiol,63, 39-43.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top