PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
POLITYKA JĘZYKOWA W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI WALIJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Izabela Dąbrowska   

Izabela Dąbrowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: izadab@wp.pl, tel.: 83 344 99 00
Data publikacji: 22-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(4):14–21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Język jest kluczowym elementem tożsamości każdego społeczeństwa. Także polityka językowa jest istotną społeczną i polityczną kwestią. Nawet w Unii Europejskiej, geopolitycznym związku państw opartym na ideałach jedności i wspólnych wartości, widoczne są wysiłki na rzecz kształtowania tożsamości mniejszości czy instytucji poprzez wymogi dotyczące użycia języka. Dzieje się tak, ponieważ upodmiotowienie języka poprzez politykę językową może oddziaływać na identyfikację mówców z określonym narodem, ich stosunek do innych społeczności czy też tożsamość kulturową i osobistą. Artykuł dotyczy takiego właśnie przypadku, a mianowicie Walii i jej aktualnej polityki promowania języka rdzennego, celem ukształtowania społeczeństwa dwujęzycznego. Polityka ta dotyczy zarówno sfery publicznej, na przykład szkół i instytucji, a także prywatnej, tzn. autonomicznych organizacji i przedsiębiorstw. Wynika ona częściowo ze zmian regionalnych w zdecentralizowanej i unitarnej Wielkiej Brytanii, oraz aspiracji wszystkich tych, którzy zaangażują się w zachowanie języka walijskiego jako części dziedzictwa narodowego.
 
REFERENCJE (33)
1.
Day, G. (2015). Sociology in and of Wales: an overview. Irish Journal of Sociology 23.1, 62-82.
 
2.
Eisenberg, A., Kymlicka, W. (2011). Bringing Institutions Back In. pp. 1-19. In: Eisenberg, A., Kymlicka, W. (eds.). How Public Institutions Assess Identity. Identity Politics in the Public Realm. Bringing Institutions Back In. Vancouver and Toronto: UBCPress.
 
3.
Fishlock, T. (1972). Wales and the Welsh. London: Cassell.
 
4.
Ford, M. (2016). For Wales, see England. Language, Nationhood and Identity. Strout: Amberley.
 
5.
Government of Wales Act (2006). Accessed at: http://www.legislation.gov.uk/... /2006 /32/contents.
 
6.
Humphreys, E. (2010). The Taliesin Tradition. Bridgend: Seren.
 
7.
Huws, M. (2014). Bilingual Design. Cardiff: Welsh Language Commissioner.
 
8.
Jenkins, G.H. (2007). A Concise History of Wales. Cambridge: Cambridge University Press.
 
9.
Jenkins, H.G. (1997). The Welsh language before the Industrial Revolution, Cardiff: University of Wales.
 
10.
Jenkins, G.H. (1998). Language and Community in the Nineteenth Century (Social History of the Welsh Language). Cardiff: University of Wales Press.
 
11.
Jones, D. (1998). Statistical Evidence relating to the Welsh Language 1801 – 1911. Cardiff: University of Wales Press.
 
12.
Jones, M. P. (2014). Language Policy and Planning, and a Historical Overview of the Role of the Welsh Language in Europe. In: Language, Culture and Identity in Wales. A Comparative Study Visit Report (pp. 130-149). London: Democratic Progress Institute.
 
13.
Jones, M. (2008). Framing Welsh Identity. Accessed at: https://halshs.archives-ouvert... Contextes_n_2008.pdf.
 
14.
Joseph, J.E. (2004). Language and Identity: National, Ethnic, Religious. Houndsmill: Palgrave Macmillan.
 
15.
National Museum Wales’ Policy. Accessed at: https://www.museum.wales/about... /welsh-languagepolicy/.
 
16.
Lord, P. (2000). Imagining the Nation. Cardiff: University of Wales Press.
 
17.
Llywelyn, D. (1999). Sacred Place, Chosen People. Land and National Identity in Welsh Spirituality. Cardiff: University of Wales Press.
 
18.
Morgan, D.D. (2008). Wales and the word. Historical perspectives on religion and Welsh identity. Cardiff. Cardiff: University of Wales Press.
 
19.
Osmond, J. (2007). Building the Nation: Creating Internal Political Solidarity. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 
20.
A National Plan for a Bilingual Wales. (2003). Cardiff: Welsh Assembly Government.
 
21.
Patten, A. (2001). Political Theory and Language Policy. Political Theory, 29(5), 691-715.
 
22.
Schmidt, U. (2008). Language Loss and the Ethnic Identities of Minorities. Flensburg: The European Centre for Minority Issues.
 
23.
Schmidt, R., Schmidt, R. (2001). Language Policy and Identity in the USA. Philadelphia: Temple University Press.
 
24.
Spolsky, B. (2004). Language Policy. Cambridge. Cambridge University Press.
 
25.
Tinsley, T., Board, K. (2015). Wales: bilingualism untapped in future language-learning. Accessed at: https://www.britishcouncil.org....
 
26.
Turner, C. (2014). Welsh Language Briefing. Language, Culture and Identity in Wales. A Comparative Study Visit Report. London: Democratic Progress Institute.
 
27.
Turpin, C., Tomkins, A. (2007). British Government and the Constitution. Cambridge: Cambridge University Press.
 
28.
Weedon, C. (2004). Identity and Culture. Narratives of Difference and Belonging. Maidenhead: Open University Press.
 
29.
The Welsh Language Act 1993. Accessed at: http://www.legislation.gov.uk /ukpga/1993/38/contents.
 
30.
Welsh Language Scheme: Annual Report 2014-15. (2015). Cardiff: Office of the First Minister and the Cabinet Office.
 
31.
The Welsh Language Tribunal. Accessed at: http://gov.wales/betaconsultat... language/thewelsh-language-tribunal/?lang=en.
 
32.
Welsh Language (Wales) Measure 2011. Accessed at: http://www.legislation.gov. uk/mwa/2011/1/contents/enacted.
 
33.
Wilson, J., Stapleton, K. (2016). Devolution and Identity. London and New York: Routledge.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081