PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Nacjonalizm – główny komponent tożsamości kibicowskiej na przykładzie fanów lokalnego klubu Korona Kielce
Gabriela Kamecka 1  
,   Kamil Jackowicz 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Gabriela Kamecka   

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Karowa 18, 00-927, Warszawa, Polska
Data nadesłania: 26-03-2020
Data ostatniej rewizji: 02-07-2020
Data akceptacji: 07-07-2020
Data publikacji: 10-12-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):126–140
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Zbadanie wpływu nacjonalizmu na kreowanie tożsamości przez kibiców lokalnego klubu piłkarskiego Korona Kielce. Praca składa się z inspiracji teoretycznych dotyczących nacjonalizmu, tożsamości narodowej i lokalnej oraz danych z badania empirycznego. Materiał i metody: Analiza treści zawartych w oficjalnym dyskursie fanów klubu Korona Kielce na podstawie fanzinu Złocisto-Krwiści. Wyniki: Badanie wykazało fundamentalny wpływ nacjonalizmu na kreowanie tożsamości kibiców lokalnego klubu sportowego. Wnioski: Badanie empiryczne ukazało kibiców jako zbiorowość złożoną, o silnej tożsamości kibicowskiej, dużym przywiązaniu do narodu i wartości nacjonalistycznych oraz antynomiczną na poziomie fundamentalnych aspektów światopoglądowych.
 
REFERENCJE (43)
1.
Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
2.
Antonowicz, D., Wrzesiński, Ł. (2009). Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii. Studia Socjologiczne, 192 (1), 115-149.
 
3.
Appadurai, A. (2005). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 
4.
Besta, T., Kossakowski, R. (2018). Football, Conservative Values, and a Feeling of Oneness with the Group: A Study of Polish Football Fandom. East European Politics and Societies, 32 (4), 866-891.
 
5.
Billig, M. (2008). Banalny nacjonalizm. Warszawa: Wydawnictwo Znak.
 
6.
Boguszewski, R., Głowacki, A. (2016). Między patriotyzmem a nacjonalizmem. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO....
 
7.
Brey, E., Tuñón J. (2012). Sports and Politics in Spain – Football and Nationalist. Attitudes within the Basque Country and Catalonia. European Journal for Sport and Society, 9 (1+2), 7-32. DOI:10.1080/16138171.2012.11687887.
 
8.
Budyta-Budzyńska, M. (2010). Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Brubaker, R. (1998). Nacjonalizm inaczej: struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie. Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Durkheim, É. (2010). Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny w Australii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
11.
Edensor, T. (2004). Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
12.
Gellner, E. (2009). Narody i nacjonalizm. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA.
 
13.
Greenfeld, L. (1992). Nationalism : five roads to modernity. Cambridge: Harvard University Press.
 
14.
Grodecki, M. (2015). Trzecia strona trybun : działalność stowarzyszeń kibiców piłkarskich w Polsce. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 16 (4), 100-115.
 
15.
Gulianotti, R. (1995). Football and the Politics of Carnival: an ethnographic study of Scottish football fans in Sweden. International Review for the Sociology of Sport, 30 (2), 191-223. https://doi.org/10.1177/101269....
 
16.
Heywood, A. (2007). Ideologie polityczne: wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Hobsbawm, E. (1990). Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press.
 
18.
Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
Kowalski, R. (2002). Potomkowie hooligana - szalikowcy : społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
20.
Maj, E. (2008). Myśl narodowa i nacjonalistyczna. W: E. Maj, A. Wójcik (red.), Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe (s. 113-148). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
21.
Małczyński, P. (2013). Mecz jako święto narodu. Nacjonalizm i etniczność w piłce nożnej. W: R. Kossakowski, K. Stachura, A. Strzałkowska, M. Żadkowska (red.), Futbol i cala reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych (s. 197-209). Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.
 
22.
Małczyński, P. (2015). Gra o samostanowienie. Futbol jako narzędzie polityki międzynarodowej. W: M. Rączkiewicz (red.), Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej (s. 126-141). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
23.
Milcarz, T. (2006). Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji Ericha Fromma. Szczecin: Wydawnictwo My Book.
 
24.
Piotrowski, P. (2000). O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
25.
Prabucki, B. (2013). Sport, globalizacja i etniczna tożsamość. Przykład baskijski. Kultura – Historia – Globalizacja, 14, 261-278.
 
26.
Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage Publications.
 
27.
Sahaj, T. (2012). Aktywność stadionowa kibicowskich grup „ultras”, jako przejaw specyficznej komunikacji społecznej. Kultura i społeczeństwo. Sport w kulturze, 56 (3), 27-49.
 
28.
Smith, A. D. (2007). Nacjonalizm: teoria, ideologia, historia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
29.
Tamir, I. (2014). The Decline of Nationalism among Football Fans. Television & New Media, 15 (8), 741-745. DOI: 10.1177/1527476414541968.
 
30.
Wojtaszak, A. (2015). Nacjonalizm. Ewolucja myśli politycznej. Zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ACTA POLITICA, 32, 5-28. DOI: 10.18276/ap.2015.32-01.
 
31.
Woroniecki, J. (2013). Katolicka etyka wychowawcza. T. III. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Lublin.
 
32.
Znaniecki, F. (1990). Współczesne narody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
33.
22 osoby zatrzymane po skandalicznym meczu Wisły z Koroną. Zniszczony stadion, wyrwane krzesełka!, Pobrane z: https://echodnia.eu/swietokrzy....
 
34.
1973-2013. Złocisto-Krwiści, wydanie specjalne 1973-2013.
 
35.
Barwy to rzecz święta!. Złocisto-Krwiści, (5), 17 września 2011.
 
36.
Czarny rasizm, Złocisto-Krwiści, (50), 12 marca 2010.
 
37.
Dzień Niepodległości – refleksja. Złocisto-Krwiści, (62), 11 listopada 2012.
 
38.
Jestem samotny, czy w twórczej wspólnocie?. Złocisto-Krwiści, (67), 16 marca 2013.
 
39.
Kibic to kibic. Złocisto-Krwiści, (27), 30 maja 2009.
 
40.
Korona patriotycznie. Złocisto-Krwiści, wydanie specjalne 1973-2013.
 
41.
Kwestia naturalizacji. Złocisto-Krwiści, wydanie specjalne Biało Czerwoni, 1 kwietnia 2009.
 
42.
Wykopmy politykę ze stadionów!. Złocisto-Krwiści, (67), 16 marca 2013.
 
43.
Zawód: kibol. Ale człowiek jaki?. Złocisto-Krwiści, (67), 16 marca 2013.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081