ARTYKUŁ ORYGINALNY
OPINIE UCZNIÓW NA TEMAT ZJAWISKA KOREPETYCJI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH SZKÓŁ W PŁOCKU I SIERPCU
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Nowacka   

Anna Nowacka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Nowe Trzepowo 55, 09-402 Płock, e-mail: anna.nowacka1@wp.pl, tel.: 24 366 54 08
Data publikacji: 22-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):47–55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Problem korepetycji mimo upływu lat nie stracił nic ze swojej aktualności. Mimo, że zjawisko korepetycji jest powszechne, często ignoruje się jego skalę i problematyczność. Występuje ogromny rozdźwięk pomiędzy ich istnieniem w szarej strefie edukacji a pomijaniem ich w publicznej debacie. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie motywów korzystania z korepetycji, ich zakresu oraz skali, negatywnych i pozytywnych skutków.
 
REFERENCJE (8)
1.
Bray M. (2012), Korepetycje – cień rzucany przez szkoły. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 
2.
Długosz P. (2012), Korepetycje maturzystów pogranicza w latach 2008-2011. Kultura i Edukacja, nr 2 (88), s. 88-106.
 
3.
Kupisiewicz C. (2000), Dydaktyka ogólna. Oficyna Wydawnicza „Graf Punkt”, Warszawa.
 
4.
Nowacka A., Szewczyk-Jarocka M. (2011), Korepetycje jako szara strefa edukacji we współczesnej gospodarce otwartej – badania własne, W: J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym. Przestępczość gospodarcza. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock, s. 473-483.
 
5.
Putkiewicz E. (2005), Korepetycje – szara strefa edukacji. Analizy i Opinie, Instytut Spraw Publicznych, nr (56) 12.
 
6.
Putkiewicz E. (2005), Korepetycje - szara strefa edukacji. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 
7.
Szewczyk-Jarocka M., Nowacka A. (2012), Korepetycje – współczesny problem szkolnictwa średniego w Polsce. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock.
 
8.
Wiśniewski M. (2014), Korepetycje jako szara strefa edukacji na przykładzie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu. Praca licencjacka, PWSZ, Płock.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081