ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA RODZICÓW W PROFILAKTYCE LOGOPEDYCZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Beata Wołosiuk   

Beata Wołosiuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: beata@wolosiuk.com, tel. (83) 344 99 11
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):5–11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W prezentowanym artykule zostanie przedstawione zagadnienie dotyczące roli środowiska rodzinnego w profilaktyce logopedycznej. Problematyka ta wydaje się bardzo ważna, ponieważ rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu się mowy dziecka. Zostanie omówione zagadnienie związane z profilaktyką logopedyczną oraz znaczenie rodziny w nabywaniu kompetencji językowej przez dziecko. Prezentowane badania pozwolą poznać wiedzę, jaką posiadają rodzice na temat rozwoju mowy dziecka i działań zapobiegających powstawanie wad mowy.
 
REFERENCJE (12)
1.
Błachnio K. (1995), System nowoczesnej profilaktyki logopedycznej. Logopedia, 22, s. 21-31.
 
2.
Czelakowska D.J. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 
3.
Dobosiewicz-Olechowska K., Deredas B., Żebryk-Stopa A. (2010), Sytuacja logopedy w resorcie służby zdrowia w Polsce. Biuletyn Logopedyczny, 1, s. 45-55.
 
4.
Dyer L. (2006), Mowa dziecka. Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa.
 
5.
Grabias S., (1997). Mowa i jej zaburzenia. Audiofonologia, t. 10, Warszawa/Lublin.
 
6.
Jastrzębowska G. (2003), Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 301-314.
 
7.
Kornas-Biela D. (1991), Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. W: B. Rocławski (red.), Opieka logopedyczna od poczęcia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 13-23.
 
8.
Lipowska M. (2001), Profil rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym. Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.
 
9.
Lipski W. (2010), Sprawozdanie z konferencji logopedycznej w Biłgoraju. Biuletyn Logopedyczny, 1, s. 11-17.
 
10.
Nelson N.W. (1998), Childhood Language Disorders In Context: Infancy Through Adolescence. Needham Heights .
 
11.
Węsierska K. (2012), Profilaktyka logopedyczna w ujęciu systemowym. W: K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 25-47.
 
12.
Zarębina M. (1994), Język polski w rozwoju jednostki. Analiza tekstów dzieci do wieku szkolnego. Rozwój semantyczny języka dziecka. Dyskusja nad teorią Chomskiego. Wydawnictwo Glottispol, Gdańsk.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081