PL EN
POSTAWY SPOŁECZNE WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W EPOCE STAROŻYTNEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Garbat   

Marcin Garbat, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, e-mail: mgarbat@wp.pl
Data publikacji: 24-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(1):19–36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przestawiono postawy społecznie wobec osób z niepełnosprawnościami, jakie dominowały w społeczeństwach starożytnych. W zależności od kultury i obszaru postawy te miały różne zabarwienie. Niepełnosprawność traktowano jako przejaw działania sił nadprzyrodzonych, złą wróżbę lub karę bogów za uczynki rodziców. Dominowała postawa dyskryminująca i segregacyjna. Osoby z niepełnosprawnością nie piastowały urzędów, nie powierzano im prowadzenia ważnych spraw państwowych, ograniczano uczestnictwo w życiu publicznym. Stosowano również eugenikę społeczną, przejawiająca się między innymi porzucaniem lub zabijaniem niemowląt u których w budowie ciała stwierdzano odstępstwa od przyjętego wizerunku. Z czasem stosunek osób sprawnych do niepełnosprawnych zaczęły normować sankcje religijne a potem również prawne.
 
REFERENCJE (35)
1.
Twardowski A. (1999), Postawy otoczenia wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin, W: J. Obuchowska (red), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP Warszawa.
 
2.
Arystoteles (1964), Polityka z dodaniem pseudo-arystotelowskiej ekonomiki, PWN, Warszawa.
 
3.
Borowski M. (2012), Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów – wybrane przykłady, „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania”, Nr 4, Warszawa, s. 89-120.
 
4.
Borsay A. (2002), History, Power and Identity, W: C. Barnes, M. Oliver, L. Barton (red.) Disability Studies Today, Blackwell Publishers Ltd., Cambridge, s. 98-119.
 
5.
Brignel V. (2008), Ancient world. Smeared in mustard, paraded naked - the curious and often cruel treatment of disabled people in Anci, “New Statesman”, Nr 47, London, s. 8-9.
 
6.
Carcopino J. (1960), Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu Cesarstwa, PIW, Warszawa.
 
7.
Clark G. (1998), Przestrzeń, czas i człowiek, PIW, Warszawa.
 
8.
Czerwińska M. (2012), Słowem potrafię wszystko. O piśmienniczości osób z niepełnosprawnością wzroku. Studium bibliologiczno-tyflologiczne, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 
9.
Garland R. (1995), The Eye of the Beholder: Deformity and Disability in the Graeco-Roman World, Gerald Duckworth & Co, London.
 
10.
Grant M. (1987), Gladiatorzy, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 
11.
Haag H., Haag G. (2003), Dictionary. Sport, Physical Education, Sport Science, Institut für Sport und Sportwissenschaften, Kiel.
 
12.
Haj F. (1970), Disability in antiquity, Philosophical Library, New York.
 
13.
Hodgson K. W. (1954), The Deaf and Their Problems: A Study in Special Education, Philosophical Library, New York.
 
14.
Jaeger W. (2001), Paideia. Formowanie człowieka greckiego, Fundacja Aletheia, Warszawa.
 
15.
Jurewicz O., Winniczuk L. (1968), Starożytni i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, PWN, Warszawa.
 
16.
Jurewicz O., Winniczuk L. (1970), Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, PWN, Warszawa.
 
17.
Krawczuk A. (1970), Pan i jego filozof. Rzecz o Platonie, PIW, Warszawa.
 
18.
Kurdybacha Ł. (1965), Historia wychowania, PWN, Warszawa.
 
19.
Larkowa H. (1977), Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy, W: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna. PWN, Warszawa.
 
20.
Ossowska M. (1986), Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa.
 
21.
Ostrowski J. A. (2005), Rozwój i upadek Imperium Romanum, W: A. Krawczuk (red.), Wielka historia świata, PWN, Warszawa, s. 191-446;.
 
22.
Plutarch z Cheronei (2004), Żywoty sławnych mężów, przeł. M. Brożek, seria „Arcydzieła Kultury Antycznej”, Ossolineum i DeAgnosti, Wrocław.
 
23.
Prins R., Bastiaanse R. (2000), History of aphasia: The early history of aphasiology, From the Egyptian surgeons (c. 1700BC) to Broca (1861), “Aphasiology”, Nr 20, s. 762-791.
 
24.
Rachet G. (2006), Słownik cywilizacji greckiej, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice, s.141-142.
 
25.
Rose M. L. (2006), Deaf and Dumb in Ancient Greece, W: L J. Davis (red.), The Disability Studies Reader, Routledge, London, s. 29-51.
 
26.
Sahaj T. (2001), Związki filozofii ze sportem w agonistyce greckiej, AWF Poznań, seria Monografie, Nr 333, Poznań, s. 155-201.
 
27.
Sahaj T. (2003a), Jak założyć rodzinę i mieć zdrowe dzieci. Recepty życiowe Platona i Arystotelesa, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, z. 2, t. 66, 2003, Kraków, s. 151-159.
 
28.
Sahaj T. (2003b), Problem niepełnosprawności w starożytnej kulturze greckiej. Rozważania filozoficzno-społeczne, „Roczniki Naukowe AWF”, Nr 52, Poznań, s. 127-141.
 
29.
Schöffler M. (1956), Der Blinde im Leben des Volkes. Eine Soziologie der Blindheit, Urania, Leipzig, 1956.
 
30.
Stary Testament, Księga Kapłańska, Świętość Kapłanów, Kto jest nie zdolny do kapłaństwa, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2003.
 
31.
Tronina A. (1997), Panie abym przejrzał, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
32.
Walls N. (2007), The origins of the disabled body: Disability in ancient Mesopotamia, W: H. Avalos, S. Melcher, J. Schippers (red.), This abled body: Rethinking disabilities in biblical studies, Society of Biblical Literature, Atlanta, s. 17-23.
 
33.
Wojciechowski M. (2009), Biblijny pogląd na świat. Bóg, człowiek, etyka, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
 
34.
Wolski J. (1992), Historia powszechna. Starożytność, wydanie IV poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
35.
Żak E. (1998), Elementy sakralne i karne w uregulowaniach prawa rzymskiego dotyczących porzucania dziecka, W: A. Dębiński, M. Kuryłowicz (red.), Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 87-101.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081