PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Cyfrowa sztuka i (r)ewolucja (na) rynku pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-03-2024
 
 
Data akceptacji: 23-04-2024
 
 
Data publikacji: 05-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Anna Mikrut-Majeranek   

Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):281-298
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawia egzemplifikacje postępującej fuzji sztuki nowych mediów i sztucznej inteligencji. Celem artykułu jest wykazanie, że wspomniany proces zmienia funkcjonującą w cyberprzestrzeni cyberkulturę, redefiniuje sztukę, wpływa na zmianę rynku pracy, kreowanie nowych zawodów oraz metamorfozę roli artysty. Materiał i metody: Przedmiotem analizy są przykłady sztuki nowych mediów tworzonej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Rozpatrywane egzemplifikacje dotyczą zarówno grafiki generowanej komputerowo, jak i muzyki oraz audiowizualnych obrazów – ilustrujących utwory artystów – zarówno tych realnie istniejących, jak i wykreowanych przez sztuczną inteligencję. Wyniki: Nowy etap rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego generuje potrzebę wykrystalizowania się nowych zawodów. Wnioski: W dobie czwartej rewolucji technologicznej, zwanej także rewolucją cyfrową, ich stosowanie wpływa na (r)ewolucję rynku pracy. Stanowi katalizator twórczej rewolucji oraz pozwala m.in. na automatyzację rutynowych działań i akceleruje proces twórczy. Prowadzi też do zmiany struktury zatrudnienia, wykształcenia się nowych zawodów wymagających interdyscyplinarnych umiejętności, a także do wyeliminowania tych profesji, w których ludzi mogą zastąpić maszyny.
 
REFERENCJE (33)
1.
Attallah, P. (1993). Théories de la communication. Historie, contexte, pouvoir. Saint-Foy- Quebeck: Télé-université.
 
2.
Azhar, A. (2023). Szybko, coraz szybciej. Jak postęp technologiczny zostawia nas w tyle i co możemy z tym zrobić. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
3.
Dobek-Ostrowska, B. (2001). Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
4.
Goban-Klas, T. (2004). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Kaplan, J. (2019). Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Katz, E. (1990). Badania nad komunikowaniem od czasów Lazerfelda [w:] „Przekazy i Opinie”, nr 3-4.
 
7.
Wiejak, K. (2001). Determinizm technologiczny. Nowe spojrzenie na media. W: Dobek-Ostrowska, B. (red.) Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Wrocław.
 
8.
Kluszczyński, R. W. (2004). Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Kraków: Wydawnictwo Rabid.
 
9.
Kulczycki, E. (2015). Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
10.
Levy, P. (2001). Cyberculture, Minneapolis-London: University of Minnesota Press.
 
11.
Marshall, G. (red.) (2004). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Męcina, J. (2023). Od cyfryzacji i robotyzacji do sztucznej inteligencji – wyzwania dla gospodarki i rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
13.
Ostoj, I. (2020). Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych. W sieci gig economy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
14.
Przegalińska, A., Oksanowicz P. (2023). Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
15.
Śledziewska, K., Włoch R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
16.
Tegmark, M. (2019). Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
17.
Zawojski, P. (2008). Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej. Rozważania teoretyczne. W: Wilk E, Kolasińska-Pasterczyk I (red) Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
Zawojski, P. (2005). Wokół McLuhana – po latach, „Zeszyty Telewizyjne”, nr 7, 2005.
 
19.
www.boomy.com.
 
20.
Devlin, K., Cheetham, J., Fake Trump arrest photos: How to spot an AI-generated image [dostęp: online] https://www.bbc.com/news/world....
 
21.
Koblin, J., Sperling, N., The two sides are divided over compensation, artificial intelligence and more [dostęp online] https://www.nytimes.com/live/2....
 
23.
www.loudly.com/ai-music-generator.
 
24.
McCarthy, J., Mnsky, M. L., Richester, N., Shannon, C. E. (1955), A Proposal fot the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence [dostęp online:] https://www-formal.stanford.ed....
 
25.
Nelson, J., Midjourney Kills Free AI Image Generator Access After Explosion of Deep Fakes [dostęp:online].https://decrypt.co/124972/midj....
 
27.
www.soundraw.io.
 
28.
www.soundful.com.
 
29.
Stanley-Becker, I., D. Harwell, How a tiny company with few rules is making fake images go mainstream,[dostęp: online] https://www.washingtonpost.com....
 
30.
Śledziewska, K., Włoch, R. (2020), Jakich kompetencji wymaga rewolucja przemysłowa 4.0? Gdańska, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową [dostęp: online] https://ppg.ibngr.pl/wp-conten....
 
31.
WEF (2020), The Future of Jobs Report 2020 [dostęp: online] https://www3.weforum.org/docs/....
 
32.
Wernio, M., Sztuczna inteligencja nagrała płytę. To niepokojące, ale singiel brzmi naprawdę dobrze [dostęp: online] https://noizz.pl/muzyka/sztucz..., odczyt w dn. 12.XI.2023 r.
 
33.
Winfrey, A. L., „Someone had to be first”: Pueblo artist criticized after AI painting wins at Colorado State Fair [dostęp online:], https://eu.chieftain.com/story....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top