PL EN
LOCAL COMMUNITY OR TERRITORIAL COLLECTIVITY? CONCLUSIONS OF THE RESEARCH ON THE LOCAL GOVERNMENT IN THE CONTEXT OF THE RELATION BETWEEN LOCALISM AND GLOBALISM
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):19-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the conclusions of the studies on urban sociology. It depicts the results of the public poll of the town dwellers of Biała Podlaska on their attachment to the place of residence and opinion on the occurring changes in it against the views of the classic authors of European sociology and the authorities of the Polish sociology. It also illustrates the extent to which the members of the local community describe their influence on the functioning of the local environment. Moreover, the article portrays the town dwellers’ opinions on the motivation of the town councilors in fulfilling their public duties and the evaluation of the local government activity in the field of crucial local community issues. The results of the conducted research are presented in relation to the results of the research of the whole country on local and local government issues. Overall, the analysis is formulated in relation to localism and globalism, expressed in sociological theories and ideas, which refer to small, medium and big social structures. Conclusion characterizes the main issues which should be included in the future expanded research.
 
REFERENCES (27)
1.
Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury socjologiczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
3.
Tönnies F. (1988), Wspólnota i stowarzyszenie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
4.
Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Turowski J. (1995), Więź społeczna w grupie. W: P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
6.
Simmel G. (1975), Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
7.
Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
8.
Nisbet R. (2005), Postęp zagrożony. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 618-624.
 
9.
Michalski K. (2004), Europa i społeczeństwo obywatelskie. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
10.
Wójcik S. (2002), Dynamika i bariery w rozwoju społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego w Polsce. „Przegląd Politologiczny”, nr 1/2002, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań, s. 111-125.
 
11.
Partycki S. (2004), Zarys teorii socjologii gospodarki. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
12.
Partycki S. (1998), Społeczne funkcje rynku. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 
13.
Nowak S. (2007), Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
Szczurkiewicz T. (1970), Studia socjologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
16.
Rybicki P. (1979), Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
17.
Turowski J. (2001), Socjologia. Małe struktury socjologiczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
18.
Rybicki P. (1972), Społeczeństwo miejskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Szczepański M. (2006), Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje. W: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
20.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2010a), Komunikat z badań „Oceny działalności władz lokalnych, czyli co się zmieniło w naszych miejscowościach od ostatnich wyborów samorządowych” (on line), (dostęp: 14.11.2010), dostępny w World Wide Web: <http://www.cbos.pl/PL/publikac...>.
 
21.
Sztompka P. (1996), Zaufanie – warunek podmiotowości społeczeństwa. W: K. Gorlach, Z. Serenga (red.), Oblicza społeczeństwa. Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 116-119.
 
22.
Civicpedia (2010), Kapitał społeczny (on line), (dostęp: 14.11.2010), dostępny w World Wide Web: <http://civicpedia.ngo.pl/x/330...>.
 
23.
Tarkowski J. (1994), Socjologia świata polityki. Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 
24.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2010b), Komunikat z badań „Wybory samorządowe – znaczenie, zainteresowanie oraz deklaracje udziału w głosowaniu” (on line), (dostęp: 14.11.2010), dostępny w World Wide Web: <http://www.cbos.pl/PL/publikac...>.
 
25.
Starosta P. (1995), Poza metropolią. Wielkie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź.
 
26.
Bauman Z. (2000a), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
27.
Bauman Z. (2000b), Ponowoczesność jako źródło cierpień. Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top