PL EN
REVIEW ARTICLE
NEW SPIRITUALITY AS A SOCIO-CULTURAL PHENOMENON IN MODERN SOCIETY
 
More details
Hide details
1
Wiesław Romanowicz
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Wiesław Romanowicz   

Wiesław Romanowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Socjologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: romanowicz@poczta.onet.pl, tel.: 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(3):7-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article addresses the problem of the functioning of religion in modern societies. Its purpose is to present the concept of new spirituality and its empirical reflection in the Polish society. As an innovative expression of the interpretation of social reality, it is a response to the growing distancing between the modern man and the traditional institutional forms of collective life. New spirituality as a social phenomenon increasingly permeates modern culture, and as a result of its presence in the social space, systematically extends its influence onto individuals and becomes a permanent element of the functioning of societies. In the perspective of the precarious reality of the modern world, it infiltrates many areas of collective life and effectively affects the attitudes of the contemporary man.
 
REFERENCES (21)
1.
Beyer P. (2005), Religia i globalizacja. Nomos, Kraków.
 
2.
Berger P.L. (1997), Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii. Nomos, Kraków.
 
3.
Boguszewski R. (2006), Czy Polacy są przesądni? Komunikat badań CBOS. Warszawa.
 
4.
Davie G. (2010), Socjologia religii. Nomos, Kraków.
 
5.
Dobbelaere K. (2008), Sekularyzacja: trzy poziomy analizy. Nomos, Kraków.
 
6.
Durkheim E. (1990), Elementarne formy życia religijnego. PWN, Warszawa.
 
7.
Hervieu-Léger D. (1999), Religia jako pamięć. Nomos, Kraków.
 
8.
Mariański J. (2004), Sekularyzacja, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii. Verbinum, Warszawa, s. 365.
 
9.
Mariański J. (2010), Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Studium socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
10.
Mariański J., Wargacki S. (2011), Nowa duchowość jako megatrend społeczny i kulturowy. Przegląd Religioznawczy, nr 4, s. 134-135.
 
11.
Mariański J. (2013), Sekularyzacja, Desekularyzacja, Nowa duchowość. Studium socjologiczne. Nomos, Kraków.
 
12.
Mariański J. (2014), Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności. Analiza socjologiczna. KUL, Lublin.
 
13.
Mielicka H. (2010), Doświadczenie religijne jako paradygmat duchowości człowieka współczesnego. Przegląd Religioznawczy, nr 3, s. 18-28.
 
14.
Pasek Z. (2010), O przydatności pojęcia duchowość do badań nad współczesną kulturą, W: M. LibiszowskaŻółtkowska, S. Grotowska (red.), Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, Nomos, Kraków, s. 23.
 
15.
Pawluczuk W. (2004), Duchowość, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii. Verbinum, Warszawa, s. 91.
 
16.
Ryczan K. (2003), Religijność Polaków w opinii duszpasterza. Ateneum Kapłańskie 141, nr 2-3, s. 206-217.
 
17.
Sochoń J. (2012), Religia w projekcie postmodernistycznym. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin.
 
18.
Sroczyńska M. (2008), O sekularyzacji i sakralizacji w społeczeństwie polskim (Refleksja nad kondycją katolicyzmu), W: Borowik I. i inni (red.), Oblicza religii i religijności. Nomos, Kraków, s. 156.
 
19.
Stachowska E., Stachowski Z. (2012), Między religijnością a nową duchowością czyli ponowoczesny mainstream religijno-kulturowy. Przegląd Religioznawczy, nr 2, s. 29-38.
 
20.
Waloszczyk K. (2006), Duchowość ekologiczna – wartości i ograniczenia, W: W. Galewicz (red.), Świadomość środowiska. Universitas, Kraków, s. 243.
 
21.
Wargacki S. (2011), Współczesny człowiek i sacrum. Misje Dzisiaj, nr 2, s. 4.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top