PL EN
ORIGINAL ARTICLE
AN INTERGENERATIONAL PROJECT – AN ATTEMPT AT ASSIMILATION
 
More details
Hide details
1
Katedra Biografistyki Pedagogicznej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Wioleta Zgłobicka-Gierut   

Wioleta Zgłobicka-Gierut, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, e-mail: zglobicka@student.kul.lublin.pl, tel.: 81 454 53 42
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(3):30-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following article presents the understanding of the concept of ‘assimilation’ from the pedagogic perspective. However, in order to refer to the understanding of assimilation between generations as a platform, which may be a means of eliminating the education gap, the article describes the project Ów Rzeszów and its outline, which was conducted as part of the “Seniors in the action” scheme, organised by the Society of Creative Initiatives − “ę”. By analysing the specificity of relations between generations, it attempts to show how a project can be used as a tool to search for an educational alternative. The author makes an analysis, draws conclusions and looks for the answers to the set question.
 
REFERENCES (12)
1.
Bandura A. (2007), Teoria społecznego uczenia się. PWN, Warszawa.
 
2.
Kawczyńska-Butrym Z. (2008), Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin.
 
3.
Kaczmarczyk M., Trafiałek E. (2007), Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska, nr 4, s. 116-118.
 
4.
Kołakowski L. (2005), Mini wykłady o maxi sprawach. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
5.
Lalak D. (2010), Życie jako biografia – podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
6.
Nawrocka J. (2013), Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy - Postawy - Wybory. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
7.
Nęcka E. (2005), Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 88-95.
 
8.
Nelson T.D. (2003), Psychologia uprzedzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
9.
Nowicka A. (2006), Starość jako faza życia człowieka. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
10.
Okoń W. (2007), Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
11.
Podlecki W.F. (2012), Etyczne znaczenie kreatywności ludzi starszych w dziedzinie gospodarczej, W: A.A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych. Progres, Łask s. 369-376.
 
12.
Wrzesień W. (2000), Relacje międzypokoleniowe a rodzina. Roczniki Socjologii Rodziny, nr XII s. 57-70.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top