PL EN
TRANSFORMATION OF A FAMILY MODEL IN THE EUROPEAN CIRCLE DURING THE 20th AND 21st CENTURIES
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-26
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(2):31-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Economic, social and demographic situation is one of the key factors which exert influence on the way a family functions, specifically child-minding and upbringing. These fundamental family roles seem to be determined by the following variables: nationality, education, well-being, employment, number of children per family, family structure, cultural patterns existing in relevant societies, and political, economic and social changes. Hereunder macro-social conditions of a contemporary European family as well as its structural and functional characteristic are going to be presented.
 
REFERENCES (9)
1.
Adamski, F. (2002), Rodzina. Wymiar społecznokulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
2.
Cudak, H. (1998), Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny w Polsce, W: Problemy współczesnej rodziny w Polsce, materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego pod red. H. Cudaka, Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP, Piotrków Trybunalski, s. 46-52.
 
3.
Dyczewski, L. (2002), Więź między pokoleniami w rodzinie, TN KUL, Lublin.
 
4.
Hovorun, T. (2009), Wpływ stylu wychowania rodzinnego na poprawny rozwój osobowości, W: Partnerstwo w rodzinie, J. Truskolaska (red.), Wyd. KUL, Lublin.
 
5.
Miksza, M. (2004), Zrozumieć Montessori, Impuls, Kraków.
 
6.
Montessori, M. (2005), Domy dziecięce, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
7.
Nowak, M. (2002), Aksjologiczne problemy i zagrożenia wartości rodzinnego środowiska wychowawczego, W: Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny, T. B. Kulik (red.), Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola, s. 57-71.
 
8.
Nowak – Dziemianowicz, M. (2006), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń,Wyd II, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 
9.
Wilk, J. (2002), Pedagogika rodziny: zagadnienia wybrane, Wydaw. Poligrafia Salezjańska, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top