PL EN
PRZEMIANY RODZINY W KRĘGU EUROPEJSKIM NA PRZESTRZENI XIX I XX WIEKU
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 26-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2010;4(2):31-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Sytuacja ekonomiczna, społeczna i demograficzna jest jednym z istotnych elementów wpływającym na funkcjonowanie rodziny, a zwłaszcza sprawowanie przez nią opieki i wychowania. Te podstawowe zadania rodziny wyznaczane są bowiem przez następujące czynniki: narodowość, wykształcenie, zamożność, zatrudnienie, dzietność, struktura rodziny, panujące w danym społeczeństwie wzorce kulturowe, przemiany ustrojowe, gospodarcze i społeczne. Poniżej przedstawione zostaną makrospołeczne uwarunkowania funkcjonowania współczesnej rodziny europejskiej i jej charakterystyka strukturalna oraz funkcjonalna.
 
REFERENCJE (9)
1.
Adamski, F. (2002), Rodzina. Wymiar społecznokulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
2.
Cudak, H. (1998), Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny w Polsce, W: Problemy współczesnej rodziny w Polsce, materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego pod red. H. Cudaka, Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP, Piotrków Trybunalski, s. 46-52.
 
3.
Dyczewski, L. (2002), Więź między pokoleniami w rodzinie, TN KUL, Lublin.
 
4.
Hovorun, T. (2009), Wpływ stylu wychowania rodzinnego na poprawny rozwój osobowości, W: Partnerstwo w rodzinie, J. Truskolaska (red.), Wyd. KUL, Lublin.
 
5.
Miksza, M. (2004), Zrozumieć Montessori, Impuls, Kraków.
 
6.
Montessori, M. (2005), Domy dziecięce, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
7.
Nowak, M. (2002), Aksjologiczne problemy i zagrożenia wartości rodzinnego środowiska wychowawczego, W: Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny, T. B. Kulik (red.), Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola, s. 57-71.
 
8.
Nowak – Dziemianowicz, M. (2006), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń,Wyd II, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 
9.
Wilk, J. (2002), Pedagogika rodziny: zagadnienia wybrane, Wydaw. Poligrafia Salezjańska, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top