PL EN
REVIEW ARTICLE
SELECTED THEORIES AND CONCEPTS OF CIVILISATION
 
More details
Hide details
1
Zakład Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Wiesław Romanowicz   

Wiesław Romanowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Socjologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: romanowicz@poczta.onet.pl, tel.: 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(4):7-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a very general sense, sociology is a science that deals with the description of societies and their development. In this context, an interest in civilisations may be one of the major research problems, as it may stimulate the research synthesising different directions and concepts in order to create modern theoretical approaches. The article presents selected theories of civilisation, which predominantly function in the field of social sciences. Detailed analyses concern theories formulated, among others, by O. Spengler, F. Koneczny, S. Huntington, S. Eisenstadt or F. Fukuyama.
 
REFERENCES (15)
1.
Eisenstadt, N.S. (2009). Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
2.
Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Poznań: Zysk i S-ka.
 
3.
Fukuyama, F. (2004). Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Kraków: Znak.
 
4.
Huntington, P.S. (2008). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie.
 
5.
Kołakowski, A. (1981). Spengler. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
6.
Koneczny, F. (1991). O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego. Warszawa−Struga: Michalineum.
 
7.
Koneczny, F. (1996). O wielości cywilizacyji. Warszawa Komorów: Wyd. Antyk.
 
8.
Kowalska, A. (2012). Wybrane koncepcje badań cywilizacji. The Polish Journal of the Arts and Culture, 3, s. 13-53.
 
9.
Olechnicki, K., Załecki, P. (1999). Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC.
 
10.
Pawluczuk, W. (2008). Wprowadzenie do teorii cywilizacji. Część I: Systemy teoretyczne. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 
11.
Sadowski, A. (2013). Pogranicze narodowo-etniczne czy pogranicze cywilizacyjne? Na przykładzie pogranicza polsko-białoruskiego. W: B. Bossak Herbst i in. (red.), Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej (s. 278-294). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
12.
Siewierski, J. (2009). Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
13.
Skoczyński, J. (1991). Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego. Kraków.
 
14.
Spengler, O. (2001). Zmierzch Zachodu. Zarysy morfologii historii uniwersalnej. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 
15.
Szacki, J. (2003). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top