PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
„NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI…” – O SAMOWYCHOWANIU CZŁOWIEKA MŁODEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anastazja Sorkowicz   

Anastazja Sorkowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ul. Brzeska 62, 43-400 Cieszyn, e-mail: sorki@poczta.fm, tel.: 33 854 61 03
Data publikacji: 18-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):7–16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jan Paweł II w nauczaniu skierowanym do młodzieży zwracał uwagę na wymagania związane z samym byciem człowiekiem. Wielokrotnie podkreślał, że głównym czynnikiem prowadzącym do szczęścia jest przeżywanie swojego życia według logiki bezinteresownego daru. Jednym z głównych wyzwań stojących przed młodzieżą jest świadome podjęcie trudu rozwijania danych sobie talentów, zdolności również wówczas, gdy inni tego nie wymagają. Stawianie sobie samemu konkretnych celów związanych z własnym rozwojem wymaga od młodego człowieka ogromnej mobilizacji i wytrwałości. Papież zwracał uwagę młodzieży na konieczność podjęcia tego wysiłku, przyjęcia aktywnej postawy wobec życia, wykorzystywania swoich zdolności dla dobra indywidualnego i wspólnego.
 
REFERENCJE (55)
1.
Adamski, W. (1993). Młodzież współczesna. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, (s. 380-384). Warszawa: Fundacja Innowacja.
 
2.
Balcer, E.E. (2015). Potrzeba samowychowania w budowaniu cywilizacji miłości. Kwartalnik Naukowy,nr 1, 34-40.
 
3.
Bilicki, T. (2000). Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II – na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
4.
Chrobak, S. (1999). Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
5.
Dobrzanowski, S. E. (2003). Młodzież. W: A. Zwoliński (red.), Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, (s. 292-302). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 
6.
Góra, J. (2004). Ojciec pokoleń, Ethos, Rok 17, nr 3-4 (67-68), 149-160.
 
7.
Homplewicz, J. (2001). Każdy ma w życiu swoje Westerplatte (z pedagogiki Jana Pawła II), W: J. Homplewicz (red.), Dar wychowania. Pedagogika Jana Pawła II, (s. 83-99). Rzeszów: Instytut Teologiczno-Pastoralny.
 
8.
Jan Paweł II (1985). Wychowywać to nie tylko kształcić, W czasie Mszy św. dla nauczycieli i wychowawców, Leon-Nikaragua, 4.03.1983, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (wybór i oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. (s. 68-71). Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 
9.
Jan Paweł II (1986). W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2. 06. 1980, W: Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Jan Paweł II, (s. 64-81). Rzym: Fundacja Jana Pawła II – Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej.
 
10.
Jan Paweł II (1994). Przekroczyć próg nadziei, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
11.
Jan Paweł II (1997). Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, Częstochowa, 15.08.1991. W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia i homilie, (s. 804-811). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
12.
Jan Paweł II (1997). Rozważanie wygłoszone do młodzieży, Apel Jasnogórski, Częstochowa, 18.06.1983, W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, (s. 261-266). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
13.
Jan Paweł II (1997). Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa, Kraków, 10.06.1987, W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie, (s. 444-449). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
14.
Jan Paweł II (1998). List do Rodzin. Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 
15.
Jan Paweł II (1999). Homilia podczas Mszy św., Łowicz, 14.06.1999, W: Pielgrzymka Apostolska Ojca Świętego Jan Pawła II do Polski 5-17 czerwca 1999, (s. 146-153). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
 
16.
Jan Paweł II (1999). Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Placu Mickiewicza, Poznań, 3.06.1997, W: Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II. Komputerowy zbiór wypowiedzi Ojca Świętego skierowanych do rodaków. Kraków: Wydawnictwo M.
 
17.
Jan Paweł II (1999). Słowa do polskiej młodzieży w uroczystość św. Stanisława Kostki, Watykan, 13.09.1987, W: Drogowskazy dla Polaków Jana Pawła II. Komputerowy zbiór wypowiedzi Ojca Świętego skierowanych do rodaków. Kraków: Wydawnictwo M.
 
18.
Jan Paweł II (2002). Niechaj wasze życie będzie hymnem radości, Do uczniów szkół rzymskich i Lacjum, 1.03.1980, W: A. Dymer (red.), Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, (s. 119-121). Szczecin-Warszawa: Rada Szkół Katolickich w Polsce.
 
19.
Jan Paweł II (2008). „Wy jesteście solą dla ziemi (…) wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13-14). Orędzie do młodych całego świata z okazji XVII Światowego Dnia Młodzieży, 25.07.2001, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 679-683). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
20.
Jan Paweł II (2008). Budujcie dom lepszej przyszłości, Opactwo Echternach, spotkanie z młodzieżą, 16.05.1985, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 191-197). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
21.
Jan Paweł II (2008). Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte, 12.06.1987, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 762-770). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
22.
Jan Paweł II (2008). Korzystajmy dobrze z bogatego daru naszego człowieczeństwa. Do młodzieży włoskiego ośrodka solidarności CEIS, 22.08.1982, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 86-87). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
23.
Jan Paweł II (2008). List do młodych całego świata (parati semper) z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, W: Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 348-382). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
24.
Jan Paweł II (2008). Macie dać Kościołowi nową młodość. Spotkanie z młodzieżą Szwajcarii Romańskiej, Fryburg, 13.06.1984, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 137-141). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
25.
Jan Paweł II (2008). Młodzi są wezwani do tworzenia z dorosłymi planu przyszłego społeczeństwa, Mestre, 17.05.1985, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 202-206). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
26.
Jan Paweł II (2008). Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16). Orędzie do młodzieży całego świata z okazji II Światowego Dnia Młodzieży, 30.11.1986, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 399-403). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
27.
Jan Paweł II (2008). Odnowa świata wymaga poświęceń. Douala, przemówienie do młodzieży, 13.08.1985, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 207-209). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
28.
Jan Paweł II (2008). Praca nad życiem wewnętrznym osobista współpracą z Jezusem Chrystusem, Do młodzieży duchownej, Jasna Góra, 6.06.1979, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 734-738). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
29.
Jan Paweł II (2008). Przemówienie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem Świętej Anny w Warszawie, 3.06.1979, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 723-726). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
30.
Jan Paweł II (2008). Przesłanie do młodzieży lednickiej, 29.05.2004, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 788). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
31.
Jan Paweł II (2008). Przesłanie do młodzieży lednickiej, 30.05.1998, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 782). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów
 
32.
Jan Paweł II (2008). Rozważanie podczas czuwania modlitewnego, Manila, 14.01.1995, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 550-559). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
33.
Jan Paweł II (2008). Wierzę w was. Do nieletnich oczekujących na wyrok, 6.01.1980, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 36-38). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
34.
Jan Paweł II (2008). Wspólnie realizujcie projekt humanizacji świata, Florencja, Anioł Pański, przemówienie do młodzieży, 19.10.1986, W: H. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 276-285). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
35.
Jan Paweł II (2008). Wstań i idź! Spotkanie z młodzieżą na stadionie Girland, Lyon, 5.10.1986, W: h. Koźmińska (red.), Podręcznik pokolenia JPII. Ojcowskie słowo do młodych świata, Polski i Lednicy, (s. 261-275). Poznań: Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów.
 
36.
Jusiak, R. (2007). Chrześcijańska koncepcja samowychowania. Roczniki Nauk Społecznych Tom XXXV, zeszyt 2, s. 31-43.
 
37.
Kaźmierczak, P. (2003). Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
38.
Kołek, B., Spałek, A. (2006). Samowychowanie w ujęciu Jana Pawła II drogą wprowadzania w świat wartości. W: K. Chałas (red.), Wychowanie ku wartościom w świetle nauczania Jana Pawła II. Elementy teorii i praktyki, (s. 40-54). Lublin-Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 
39.
Kukołowicz, T. (1978). Pomagamy w samowychowaniu. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
40.
Kulpaczyński, S. (1979). Samowychowanie. „Seminare. Poszukiwania Naukowe” nr 4, 195-213.
 
41.
Majka, J. (2005). Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. (s. 155-168). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
42.
Matulka, Z. (1995). Samowychowanie chrześcijańskie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
43.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
44.
Obuchowska, I. (2000). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, (s. 163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
45.
Olbrycht, K. (1997). Wychowanie młodzieży do pogłębiania tożsamości kulturowej – w świetle nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, W: W. Świątkiewicz (red.), Trwałe wartości w zmieniającym się społeczeństwie w nauczaniu społecznym Jana Pawła II. (VI sympozjum naukowe), (s. 115-125). Katowice: Instytut Górnośląski.
 
46.
Podlaszczak, J. (2001). Postawa nauczyciela-wychowawcy w nauczaniu Jana Pawła II, W: J. Homplewicz (red.), Dar wychowania. Pedagogika Jana Pawła II, (s. 175-184). Rzeszów: Instytut Teologiczno-Pastoralny.
 
47.
Ryś, M. (1997). Znaczenie wychowania i samowychowania w integracji seksualnej człowieka. Studia Nad Rodziną, nr 1, 89-99.
 
48.
Salamon, P. (2006), Młodość. W: Nauczanie moralne Jana Pawła II. Rodzina, (s. 69-75).
 
49.
Sorkowicz, A. (2014). Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
50.
Śliwerski, B. (2013). Samowychowanie jako jeden z rodzajów uczenia się przez całe życie. W: E. Solarczyk-Ambrozik (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, (s. 37-52). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
51.
Trusewicz-Pasikowska, M. (2015). Samowychowanie w ujęciu Jana Pawła II. Rozprawy Społeczne, nr 4, 72-77.
 
52.
Wrońska, K. (2000). Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
53.
Jan Paweł II (1998). Szczęście osiąga się przez ofiarę. Msza św. na placu Ignacio Agramonte w Camagüey, 23.01.1998, Pobrane z: https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
54.
Kościelniak, K. (2015). Słowo dla młodzieży. Pobrane z: http://studia.e-magnes.pl/arty....
 
55.
Skreczko, A. (2003). Samowychowanie. Pobrane z: https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081