PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
CZŁOWIEK W OBLICZU WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Charymska   

Ewa Charymska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, ul. Stanisława Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, e-mail: ewa-charymska@wp.pl, tel: 25 644 20 95
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):5–13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza kwestie dotyczące bezpieczeństwa społecznego, które we współczesnych czasach nabierają szczególnego znaczenia. Jest to, bowiem ten rodzaj bezpieczeństwa, którego brak jest szczególnie odczuwalny przez dzieci, młodzież i dorosłych w ich codziennym życiu prywatnym i zawodowym. Współcześnie człowiek żyje w świecie ciągłych i szybkich zmian. W świecie oferującym wolność, swobodę czy chociażby bliższy kontakt z drugim człowiekiem. Ale jednocześnie jest to świat obierający poczucie bezpieczeństwa, niosący ze sobą wiele zagrożeń. Należy jednak pamiętać, że zagrożenia są nieodłącznym elementem życia człowieka. Zmienia się tylko ich rodzaj, natężenie i przyczyny ich powstawania. A także skutki, które prowadzą do narodzin poważnych dysfunkcji społecznych zarówno jednostek jak i całych grup. Spychając je bardzo często na margines życia społecznego.
 
REFERENCJE (14)
1.
Fehler W. (2009), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Arte, Warszawa.
 
2.
Gieryszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Diϐin, Warszawa.
 
3.
Grzywna Z. (2012), Bezpieczeństwo i zagrożenia w aglomeracjach. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice.
 
4.
Jemioło T. (2002), Globalizacja i jej wpływ na procesy integracyjne, W: Integracja europejska. Biblioteczka „Wojska i Wychowania”, Warszawa, s. 10-23.
 
5.
Kitler W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe uwarunkowania. System. AON, Warszawa.
 
6.
Leszczyński M. (2011), Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Diϐin, Warszawa.
 
7.
Pieczywok A. (2012), Edukacyjny aspekt bezpieczeństwa człowieka, W: S. Jaczyński, M. Kubiak, M. Minkina, (red.), Współczesne bezpieczeństwo polityczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa- Siedlce, s. 403-417.
 
8.
Jakubczak R., Marczak J., Gąsiorek K., Jakubczak W., (red.) (2008), Podstawy bezpieczeństwa Polski w erze globalizacji. AON, Warszawa.
 
9.
Skrabacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
10.
Skrabacz A. (2013), Pojęcie, typologia i uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, W: M. Kubiak, M. Minkina, (red.), Współczesne bezpieczeństwo społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa-Siedlce, s. 29-50.
 
11.
Siwik K. (2013), Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku, W: M. Kubiak, M. Minkina, (red.), Współczesne bezpieczeństwo społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa-Siedlce, s. 103-120.
 
12.
Trzpil A. (2013), Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w aspekcie dobra wspólnego, W: M. Kubiak, M. Minkina, (red.), Współczesne bezpieczeństwo społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa-Siedlce, s. 85-102.
 
13.
Wajda A. (2011), Globalizacja. Społeczeństwo i rozwój. Instytut wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa.
 
14.
Wojnarowski J. (red.) (2002), Wielka Encyklopedia PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN, t.6, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081