PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Obrazy i słowa z historią w tle. Kilka uwag krytycznych o polskim przekładzie powieści graficznej „Kinderland”
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Barbara Tymoszuk   

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031, Lublin, Polska
Data nadesłania: 14-08-2019
Data ostatniej rewizji: 02-10-2019
Data akceptacji: 03-10-2019
Data publikacji: 31-01-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):70–83
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy tekst prezentuje wyniki krytycznej analizy translatorycznej przekładu niemieckiej powieści graficznej „Kinderland” autorstwa Grzegorza Janusza na język polski. Skrótowy zarys recepcji komiksu, jego cech najistotniejszych z perspektywy translatorycznej oraz charakterystyka powieści graficznej, jako jednego z typów narracji komiksowej, którego reprezentantem jest również Kinderland, stanowią niezbędne tło dla rozważań analitycznych. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione problemy przekładowe, mające swoje podłoże zarówno w warstwie wizualnej jak i językowej wybranych fragmentów komiksu, a zastosowane przez polskiego tłumacza rozwiązania translatorskie staną się przedmiotem krytycznych rozważań autorki.
 
REFERENCJE (13)
1.
Berezowski, L. (1997). Dialect in Translation. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
2.
Dunin, J. (2003). Okładka i obwoluta jako komunikat. W: M. Komza (red.), Sztuka książki. Historia - teoria - praktyka (s. 81-90).Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
3.
Birkenmajer, A., Kocowski, B., Trzynadlowski, J. (red.). (1971). Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław Ossolineum.
 
4.
Jarniewicz, J. (2018). Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach, kulturze. Wrocław: Ossolineum.
 
5.
Kaindl, K. (2004). Übersetzungswissenschaft im interdisziplinären Dialog. Am Beispiel der Comicübersetzung. Tübingen: Stauffenburg.
 
6.
Kaindl, K. (2008). Visuelle Komik: Sprache, Bild und Typographie in der Übersetzung von Comics. Meta 53/1, 120-138. https:// doi.org/10.7202/017978ar.
 
7.
McCloud, S. (1994). Understanding Comics. The Invisible Art. New York: Harper Collins & Kitchen Sink Press.
 
8.
Reinart, S. (2014). Lost in Translation (Criticism)? Auf dem Weg zu einer konstruktiven Übersetzungskritik.Berlin: Frank & Timme.
 
9.
Reiss, K., Vermeer, H.J. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: Niemeyer.
 
10.
Tabakowska, E. (2002). Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki. W: R. Lewicki (red.), Przekład –Język – Kultura (s. 25-34). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
11.
Tymoszuk, K. (2016). Przetwarzanie tekstu w tłumaczeniu symultanicznym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
12.
Toeplitz, K.T. (1985). Sztuka komiksu. Warszawa: Czytelnik.
 
13.
Żabski, T. (red.) (1997). Słownik literatury popularnej. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081