PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
NAUCZYCIEL W ROLI UCZNIA: NAUCZYĆ SIĘ JAK SIĘ UCZYĆ POPRZEZ TRENING STRATEGII CZĘŚĆ II. KOMPETENCJE „STRATEGICZNEGO” NAUCZYCIELA
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Dąbrowska   

Małgorzata Dąbrowska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Zakład Neofilologii, ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: malda@vp.pl, tel.: 83 344 99 00
Data publikacji: 22-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):23–30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł jest drugą częścią cyklu trzech artykułów poświęconych znaczeniu aktywnej realizacji idei uczenia się jak się uczyć w kształceniu nauczycieli języków obcych oraz w rozwoju zawodowym wykwalifikowanego nauczyciela. Autorka przedstawia w nim teoretyczne podstawy treningu strategii uczenia się, omawia wybrane modele instrukcji strategicznej, które mogą być wykorzystane praktycznie w klasie szkolnej oraz analizuje role i zadania współczesnego nauczyciela języka obcego wynikające z realizacji postulatu integracji nauczania języka obcego i treningu strategii. Jako że skuteczne nauczanie oznacza konieczność ciągłego rozwijania umiejętności i strategii niezbędnych do uczenia się przez całe życie, autorka podkreśla potrzebę kształcenia tzw. „strategicznego” nauczyciela, przygotowanego do rozwijania u ucznia samoregulacji uczenia się poprzez bezpośredni trening strategii uczenia się.
 
REFERENCJE (33)
1.
Anderson J. R. (1983), The Architecture of Cognition. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 
2.
Anderson J. R. (1985), Cognitive Psychology and Its Implications. (2nd ed.). Freeman, New York.
 
3.
Brown H. D. (1994), Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. Prentice Hall Regents, White Plains, NY.
 
4.
Chamot A. U. (2004), Issues in Language Learning Strategy Research and Teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 1(1), pp. 14-26.
 
6.
Chamot A. U., Barnhardt S., El-Dinary P.B., Robbins J. (1999), The Learning Strategies Handbook. Addison Wesley Longman, White Plains, NY.
 
7.
Chamot A. U., Keatley C., Foster Meloni C., Gonglewski M., Bartoshesky A. (2009), Developing Autonomy in Language Learners. Learning Strategies Instruction in Higher Education. National Capital Language Resource Center, Washington DC, George Washington University, Center for Applied Linguistics, http://www.nclrc.org/eils/ (21 May 2015).
 
8.
Cohen A. D. (1998), Strategies in Learning and Using a Second Language. Addison Wesley Longman, New York.
 
9.
Cohen A. D., Oxford R. L. (2002a). Young Learners’ Language Strategy Use Survey. In: A. D. Cohen, S. J. Weaver (2005), Styles and Strategies-Based Instruction: A Teacher’s Guide. Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota, Minneapolis, MN, pp. 60-63.
 
10.
Cohen A. D., Oxford R. L. (2002b), Learning Style Survey for Young Learners: Assessing Your Own Learning Styles. In: A. D. Cohen, S. J. Weaver (2005), Styles and Strategies-Based Instruction: A Teacher’s Guide. Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota, Minneapolis, MN, pp. 29-32.
 
11.
Cohen A. D., Oxford R. L., Chi J.C. (2002a), Language Strategy Use Survey. In: A. D. Cohen, S. J. Weaver (2005), Styles and Strategies-Based Instruction: A Teacher’s Guide. Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota, Minneapolis, MN, pp. 53-59.
 
12.
Cohen A. D., Oxford R. L., Chi J. C. (2002b), Learning Style Survey - Assessing Your Learning Styles. In: A. D. Cohen, S. J. Weaver (2005), Styles and Strategies-Based Instruction: A Teacher’s Guide. Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota, Minneapolis, MN, pp. 15-21.
 
13.
Cohen A. D., Paige R. M., Shively R. L., Emert H. A., Hoff J. G. (2005), Maximizing Study Abroad Through Language and Culture Strategies: Research on Students, Study Abroad Program Professionals, and Language Instructors. Center for Advanced Research on Language Acquisition, University of Minnesota, Minneapolis, MN, pp. 339-345.
 
14.
Komorowska H. (1999), Successful teaching: how to achieve it, how to assess it. Network 2(2), pp. 3-9.
 
15.
Komorowska H. (2002), Dobry nauczyciel – jego cechy i zachowania w świetle badań. In: H. Komorowska, D. Obidniak, Stopień po stopniu. Rozwój zawodowy nauczyciela języków obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 11-14.
 
16.
McLaughlin B. (1987), Theories of Second Language Learning. Edward Arnold, London.
 
17.
O’Malley J. M., Chamot A. U. (1990), Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge University Press, Cambridge.
 
18.
Oxford R. L. (1990), Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Heinle and Heinle Publishers, Boston.
 
19.
Oxford R. L. (2002), Language Learning Strategies in a Nutshell: Update and ESL Suggestions. In: J. C. Richards, W. A. Renandya (Eds.), Methodology in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 124-132.
 
20.
Oxford R. L. (2011). Teaching and Researching Language Learning Strategies. Pearson Education, Harlow.
 
21.
Recommendation No. R (98) 6 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Modern Languages. In: E. Gajek (2004), Edukacja językowa w Unii Europejskiej. Informator i przewodnik internetowy dla nauczycieli. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, pp. 90-99.
 
22.
Richards J. C. (2011a), Competence and Performance in Language Teaching. Cambridge University Press, Cambridge.
 
23.
Richards J. C. (2011b), Exploring teacher competence in language teaching. The Language Teacher, 35(4), pp. 3-7.
 
24.
Rubin J. (1987), Learner strategies: Theoretical assumptions, research, history, and typology. In: A. L. Wenden, J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning. Prentice Hall, Cambridge, pp. 15-30.
 
25.
Rubin J., Chamot A. U., Harris V., Anderson J. (2007), Intervening in the use of strategies. In: A. D. Cohen, E. Macaro (Eds.), Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 141-160.
 
26.
Vygotsky L. S. (1962), Thought and Language. MIT Press, Cambridge, MA.
 
27.
Vygotsky L. S. (1978), Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 
28.
Weinstein C. E. (1989), Teacher education students’ perceptions of teaching. Journal of Teacher Education, 40(2), pp. 53-60.
 
29.
Wenden A. L. (1991), Learner Strategies for Learner Autonomy. Prentice Hall, Cambridge.
 
30.
Wenden A. L. (1998), Learner training in foreign second language learning: A curricular perspective for the 21st century. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 416673). New York, http://files.eric.ed.gov/fullt... (21 June 2015).
 
31.
Williams M., Burden R. L. (1997), Psychology for Language Teachers. Cambridge University Press, Cambridge.
 
32.
White C., Schramm K., Chamot A. U. (2007), Research methods in strategy research: reexamining the toolbox. In: A. D. Cohen, E. Macaro (Eds.), Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice. Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 93-116.
 
33.
Zybert J. (2002), Helping Learners to Learn. Neofilolog, 21, pp. 33-40.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081