PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
POZIOM WIEDZY EKOLOGICZNEJ MŁODZIEŻY Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
2
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauki o Ziemi
3
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, woj. zachodniopomorskie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Kolbowicz   

Marek Kolbowicz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, al. Papieża Jana Pawła II 22 A, 70-453 Szczecin, e-mail: m.kolbowicz@interia.pl, tel.: 604-977-430
Data publikacji: 19-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):66–72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem podjętych badań był osąd świadomości ekologicznej młodzieży województwa zachodniopomorskiego i ich rodzin poprzez ocenę podejmowanych przez nich działań proekologicznych chroniących środowisko naturalne. Materiał i metody: Materiał do badań stanowiły dane uzyskane od 3537 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. Wyniki: Przedstawione w pracy wyniki badań dają asumpt do podjęcia ustawicznej edukacji nie tylko dzieci i młodzieży ale też osób dorosłych. Wnioski: Kształcenie w celu podniesienia świadomości ekologicznej i ochrony środowiska powinno być prowadzone przez kompetentnych edukatorów i odbywać się powinno na wszystkich szczeblach edukacji. Proces ten powinien być oparty na działaniach formalnych i nieformalnych oraz prowadzić do upowszechniania wzorca kultury ekologicznej, w której poziom wiedzy społeczeństwa warunkuje skuteczną ochronę środowiska naturalnego.
 
REFERENCJE (18)
1.
Babbie, E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.
 
2.
Bednarek-Gejo, A., Mianowany, M., Skoczylas, P., Głowacka, A. (2012). Świadomość ekologiczna studentów. Hygeia Public Health, 47(2), 201-206.
 
3.
Buchcic, E. (2009). Edukacja ekologiczna priorytetem wykształcenia współczesnego człowieka. Studia Ecologiae et Bioethicae, 1, 203-211.
 
4.
Christie, B., Higgins, P., Nicol, R., Beames, S. (2012). Znaczenie outdoor learning w Szkocji. Współczesne trendy i perspektywy. In: E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny (eds.) Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce. Teoria, przykłady, konteksty (pp. 153). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Pracownia Nauki i Przygod.
 
5.
Cichy, D., Tuszyńska, L. (2007). Świadomość i poglądy społeczeństwa regionu mazowieckiego na ochronę środowiska i rozwój zrównoważony. Problemy Ekologii, 11 (3), 164-168.
 
6.
Domka, L. (1998). Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju. Poznań: UAM.
 
7.
Górecki, A., Nieszporek, K., Ostruszka, A., Skolarczyk, L., Wójcik, M. (2007). Świadomość ekologiczna młodzieży zamieszkującej okolice wybranych parków narodowych. Roczniki Bieszczadzkie, 15, 283-302.
 
8.
Grzybowska-Brzezińska, M. (2011). Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania na rynku żywności. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, 242-253.
 
9.
Hłobił, A. (2010). Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy ekorozwoju, 5(2), 87-94.
 
10.
Jarosz, W., Brol, J., Jarzębska, B., Nowińska, Z., Przewoźnik, P. (2005). Postawa proekologiczna wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie. Katowice: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
 
11.
Lalonde, M.A. (1974). New Perspective on the Health of Canadians. A Working Document Department of Health and Welfare.
 
12.
Łubkowska, W., Paczyńska-Jędrycka, M., Jońca, M. (2014). „Outdoor Education” w procesie kształtowania pozytywnych postaw społecznych młodzieży wykluczonej. In: M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak (eds.) Resocjalizacja-Edukacja-PolitykaSpołeczna.Współczesne konteksty teoriiipraktyki resocjalizacyjnej (pp. 171-182). Próby i Szkice Humanistyczne, 8/2014, Środa Wielkopolska: WWSSE.
 
13.
Paczyńska-Jędrycka, M., Łubkowska, W., Jońca, M. (2015). Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques. Szczecin University Scientific Journal, no. 872, Service Management, 15(1), 67-75. http://dx.doi.org/10.18276/smt....
 
14.
Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej). Problemy ekorozwoju, 1(1), 33-40.
 
15.
Parlak, M. (2005). Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego - założenia program, propozycje metodyczne. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 
16.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 
17.
Plumwood, V. (2003). Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason. Human Ecology Review, 10(1), 77-81.
 
18.
Terlecka, M.K. (2014). Edukacja ekologiczna wybrane problemy. Krosno: Armagraf.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081