MŁODZIEŻ PRAWOSŁAWNA WOBEC ZNACZENIA TRADYCJI RELIGIJNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data publikacji: 25-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):133–145
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W oparciu o pilotażowe badania autor prezentuje stanowisko młodzieży prawosławnej wobec tradycji religijnej. Z badań wynika, że religijność dla młodzieży prawosławnej stanowi zasadniczy element samoidentyfikujący. Wyraźnie widać, że młodzi definiują siebie poprzez pryzmat przynależności do konkretnego wyznania. Badana młodzież silnie utożsamia się z instytucją kościelną, która jest nośnikiem wartości i pozwala zachować odrębność. Respondenci trafnie interpretują istotę tradycji religijnej oraz podkreślają jej ważność w kontekście swojej konfesji.
 
REFERENCJE (11)
1.
Huntington S. P. (2008), Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa, s. 8.
 
2.
Mariański J. (2004), Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, s. 133.
 
3.
Olechnicki K., Załęcki P. (1999), Słownik socjologiczny, Wyd.Graffiti BC, Toruń, s. 215.
 
4.
Pawluczuk W. (1999), Prawosławie jako typ kultury, Wyd. Bractwo Młodzieży Prawosławnej św. Cyryla i Metodego, Białystok, s.46.
 
5.
Sadowski A. (1999), Świadomość religijna wyznawców Kościoła prawosławnego na białostocczyźnie, „ΕΛΠΙΣ”, Zeszyt 1, s.147-169.
 
6.
Styk J., Tradycja w społecznym przekazie kultury, W: Adamowski J.,Styk J., Tradycja: wartości i przemiany, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2009, s. 18-19.
 
7.
Szacki J. (1971),Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa, s. 9.
 
8.
Szpociński A. (2008), Nowe formy tradycji, W: S. Krzemień-Ojak (red.), Przyszłość tradycji, Wyd. Libra SC, Białystok, s. 29.
 
9.
Sztompka P. (2005),, Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, Kraków, s. 70.
 
10.
Ware K. (2002), Kościół prawosławny, Wyd. Bractwo Młodzieży Prawosławnej św. Cyryla i Metodego, Białystok, s. 218.
 
11.
Zdaniewicz W. (red.) (2001), Religijność Polaków 1991-1998, Instytut Wydawniczy PAX, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa, s. 16-29.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081