ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZABIEGI FIZYKALNE W FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ U OSÓB 50+ ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI KRĘGOSŁUPA
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mirosława Sidor   

Mirosława Sidor, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: miroslawa-sidor@wp.pl, tel.: 83 344 99 00
Data publikacji: 22-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(1):67–72
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie różnorodnych zabiegów fizykalnych w terapii zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa u badanych pacjentów 50+. Postanowiono ukazać różnorodność i częstotliwość zlecania zabiegów fizykalnych ze względu na płeć badanych osób starszych. Materiał i metoda: w badaniach dokonano analizy skierowań lekarskich zlecających zabiegi fizykalne w leczeniu ambulatoryjnym choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa u osób starszych. Wyniki: Na podstawie analizy skierowań lekarskich wykazano że na 150 skierowań wystawionych na zabiegi do Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Białej Podlaskiej, 100 dotyczyło kobiet, a 50 mężczyzn. Większość badanych kobiet i mężczyzn zamieszkuje w mieście a niewielu z nich to osoby zamieszkujące na wsi. Stwierdzono że najczęściej zalecanym przez lekarzy zabiegiem fizykalnym była laseroterapia (22,8%) kolejnym ultradźwięki (18,5%) i prądy Tens (14,4%). Znacznie rzadziej zalecanym zabiegiem również były prądy diadynamiczne i prądy interferencyjne, które stanowiły 9,7% oraz pole magnetyczne (9,3%). Wśród pozostałych zabiegów takich jak: terapuls, elektrofonoreza i prądy Traeberta, zalecano ich około 4%. Najmniejszą ilość zabiegów fizjoterapeutycznych stanowiły takie jak: krioterapia, diatermia, stymulacja, jonoforeza i zawierały się w zakresie 1%. Wnioski: Wykazano, że zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn korzysta z fizjoterapii ambulatoryjnej. Najbardziej popularne zabiegi to laseroterapia, ultradźwięki oraz prądy tens.
 
REFERENCJE (37)
1.
Bergier B. (2014), Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Health Problems of Civilization, 2 (8), s. 15–19.
 
2.
Ciejka E., Wójtowicz K. (2009), Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych kręgosłupa. Balneologia Polska, t. 53, 3 (117), s.189–193.
 
3.
Cooper R.G., Freemont A.J. (2004), TNF-alpha blocade for herniated intervertebral disc-induced sciatica: way forward at last? Rheumatology (Oxford), 43, s.119–21.
 
4.
Garczyński W., Lubkowska A. (2013), Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa. J Health Sci, 3 (4), s.118–130.
 
5.
Głuszko P. (2007), Osteoartroza – choroba zwyrodnieniowa stawów. Przewodnik Lekarza; 5/6, s. 20–25.
 
6.
Gorzkowska A., Opala G. (2010), Rehabilitacja w wieku podeszłym. Post Nauk Med., 6, s. 492–498.
 
7.
Grzegorczyk J. Kwolek A. (2005), Współczesne poglądy na temat rehabilitacji w bólach krzyża. Prz. Med. Uniw. Rzesz., 2, s. 194–200.
 
8.
Gworys K., Rosiakowska J., Adamczewski T., Puzder A., Gworys P., Rechcińska-Roślak B., Kujawa J. (2012), Analiza skuteczności przeciwbólowej różnych metod fizjoterapii stosowanych w przewlekłym zespole bólowym kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego. Kwart. Ortop. 4, s. 511.
 
9.
Hajzik J., Wrzosek Z., Rymer P. (1995), Zabiegi fizjoterapeutyczne w leczeniu spondylogennych zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Fizjoterapia, 1 (3), s. 12–14.
 
10.
Iwaniszczuk A., Majchrowska-Kaliś A., Kuliński W. (2011), Analiza postępowania fizykalnego w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych. Kwart. Ortop., 2, s. 108.
 
11.
Karppinen J., Korhonen T., Malmivaara A., Paimela L., Kyllönen E., Lindgren K.A., Rantanen P., Tervonen O., Niinimäki J., Seitsalo S., Hurri H. (2003), Tumor necrosis factor-alpha monoclonal antibody, infliximab, used to manage severe sciatica. Spine, 28, s. 750–3.
 
12.
Krasuski M. (2006), Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa. Prewencja i Rehabilitacja Kwartalnik ZUS, nr 4 (16), s.1–6.
 
13.
Klimaszewska K. (2011), Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Problemy Pielęgniarstwa, 1 (19), s. 47–54.
 
14.
Kuciel-Lewandowska J., Paprocka-Borowicz M., Kierzek A., Pozowski A., Boerner E., Ratajczak B., Opoka W. (2012), The importance of screening in the evaluation of faulty posture in children. Med. Inter. Rev., 98, s. 21–29.
 
15.
Lisiński P., Trojanowicz M., Stryła W. (2005), Laseroterapia i magnetoterapia jako metody wspomagające leczenie zespołu bólowego kręgosłupa szyjnego. Ortop. Traumatol. Rehabil. 7, 3, s. 302–305.
 
16.
Marciniak W., Szulc A. (2003), Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja t. 1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 
17.
Matuszewska W., Tomczak H. (2011), Ocena wpływu kompleksowej fizjoterapii na poziom bólu w odcinku szyjnym kręgosłupa. Acta Balneologica, nr 2, s. 124–132.
 
18.
Mikołajczyk E., Jankowicz-Szymańska A., Guzy G., Maicki T. (2013), Wpływ kompleksowej fizjoterapii na stan funkcjonalny pacjentek z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Hygeia Public Health, 48 (1), s.73–79.
 
19.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały Nr 90/2007.
 
20.
Nishida K., Kang J.D., Gilbertson L.G., Moon S.H., Suh J.K., Vogt M.T., Robbins P.D., Evans C.H. (1999), Modulation of the biologic activity of the rabbit intervertebral disc by gene therapy: an in vivo study of adenovirus-mediated transfer of the human transforming growth factor beta 1 encoding gene. Spine; 24, s. 2419–25.
 
21.
Nowicka A. (2008), Wybrane problemy osób starszych. Oficyna Wyd. „Impuls” Kraków.
 
22.
Pazdur J. (2003), Choroba zwyrodnieniowa stawów – postępowanie terapeutyczne. Przewodnik Lekarski, 10, s. 77–82.
 
23.
Plaskiewicz A., Kałużny K., Kochański B., Płoszaj O., Lulińska-Kuklik E., Weber-Rajek M., Zukow W. (2015), Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Journal of Education, Health and Sport. 5(5), s. 11–20.
 
24.
Pocztarska-Dec A., Bergier J. (2012), Aktywność ruchowa ludzi starszych w świetle dotychczasowych badań. Człowiek i Zdrowie, 1 (4), s. 23–30.
 
25.
Ratajczak B., Ryfa R., Boerner E., Kuciel-Lewandowska J., Hawrylak A., Demidaś A. (2011), Assessment the Influence of the Lasertherapy and Magnetotherapy in Connection With Kinesitherapy Used by Patients with the Degenerative Low Back Disease Abstract. Advances in Rehabilitation, 2 (25), s. 13–18.
 
26.
Rudzińska A., Nawrotny-Czupryna O., Knapik H. (2002), Ocena znajomości i stosowania zasad profilaktyki zespołów bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa w życiu codziennym kobiet. Fizjot Pol., 2(1), s. 6–10.
 
27.
Samborski W. (2004), Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu chorób reumatycznych. Medycyna Rodzinna, 3, s. 122–124.
 
28.
Samborski W. (2007), Niefarmakologiczne metody leczenia bólu w reumatologii. Przewodnik Lekarski, 3, s. 55–59.
 
29.
Stodolny J. (2000), Zespoły anatomiczno-czynnościowe kręgosłupa, ich funkcja i znaczenie w mechanizmach powstawania i profilaktyce przeciążeń. Med. Sport., 12, 113, s. 12–16.
 
30.
Styczyński T., Zimiński S., Krzemińska-Dąbrowska I., Pyskło B., Gasik R., Wołosiewicz N. (2006), Ocena wpływu zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa na wyniki leczenia zachowawczego chorych z zespołem bólowo-korzeniowym związanym z przepukliną lędźwiowych krążków międzykręgowych. Reumatologia, 44, 3, s. 139–144.
 
31.
Styczyński T. (2010), Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa a leczenie i problem społeczny. Postępy Nauk Medycznych, 6, s. 474–482.
 
32.
Świerkot J. (2006), Bóle krzyża — etiologia, diagnostyka i leczenie. Przew. Lek., 9, s. 86–98.
 
33.
Wawrzeń A. (2012), Rehabilitacja osób w podeszłym wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy, 1 (11), s. 41–54.
 
34.
Wieczorowska-Tobis K. (2011), Specyfika pacjenta starszego, W: K. Wieczorowska-Tobis, T. Kostka, A.M. Borowicz (red.), Fizjoterapia w geriatrii. PZWL, Warszawa, s. 18–27.
 
35.
Wolska O., Zaborowska-Sapeta K., Kiebzak W., Kowalski I.M., Torres M.A.T. (2009), Rehabilitacja seniorów – aspekty kliniczne i planowanie terapii. Pol. Ann. Med., 16(1), s.148–159.
 
36.
Zwolińska J. (2011), Fizykoterapia jako składowa fizjoterapii. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 3, s. 278–286.
 
37.
Zych A. (2001), Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Żak, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081