PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
DZIECKO W RODZINIE W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Instytut Nauk o Edukacji
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anastazja Sorkowicz   

Anastazja Sorkowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, e-mail: sorki@poczta.fm, tel.: 33 8546 112
Data publikacji: 23-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):7–15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obecność dziecka w rodzinie jest ściśle związana z działaniem małżonków-rodziców, którzy wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. Dziecko ma prawo przebywać wśród ludzi bezwzględnie je akceptujących, niezależnie od posiadanych cech związanych ze stanem zdrowia czy czasem pojawienia się na świecie. Dlatego od momentu poczęcia powinno zostać przyjęte do rodziny przez swoich najbliższych. Na żadnym etapie swojego życia dziecko nie jest niczyją własnością – nikt nie ma prawa decydowania o jego życiu. Osobami w największym stopniu odpowiedzialnymi za życie i rozwój dziecka są jego rodzice, którzy zobowiązani są do stworzenia bezpiecznej atmosfery rodzinnej sprzyjającej rozwojowi wszystkich członków wspólnoty. W nauczaniu Jana Pawła II obecne jest przeświadczenie o decydującym znaczeniu trwałej więzi małżonków-rodziców dla wychowania dziecka. Wychowanie dziecka w rodzinie odbywa się głównie poprzez codzienne budowanie wspólnoty opartej na wzajemnej służbie.
 
REFERENCJE (35)
1.
Jan Paweł II (2000), Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. TUM Wydawnictwo wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 
2.
Jan Paweł II (1996a), Audiencja generalna. 3.01.1979, W: R. Balkin, N. Bakalar (opracow.), Jan Paweł II naucza jak żyć. Wydawnictwo Amber, Warszawa, s. 42.
 
3.
Jan Paweł II (1982a), Celebracja życia. Homilia wygłoszona na Capitol Mall w Waszyngtonie, 7.10.1979, W: T. Żeleźnik (oprac.), Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, s. 228-234.
 
4.
Jan Paweł II (1985a), Chronić dzieciństwo dla dobra społeczeństwa. Przemówienie do dziennikarzy europejskich, Watykan, 13.01.1979, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 90-92.
 
5.
Jan Paweł II (1982b), Dwie wielkie prawdy o rodzinie. Homilia podczas Mszy św. dla rodzin, Braga-Monte Sameiro, 15.05.1982. „L’Osservatore Romano” 1982, wyd. polskie, nr 5, s. 15-17.
 
6.
Jan Paweł II (1985b), Dziecko-nadzieja. Anioł Pański, Castel Gandolfo, 22.07.1979. W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 53-54.
 
7.
Jan Paweł II (2001), Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa. Przemówienie, 14.10.2000, W: Cz. Drążek (oprac.), Jan Paweł II wskazania na trzecie tysiąclecie. Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 315-319.
 
8.
Jan Paweł II (1999a), Dzieci w sercu Kościoła. Katecheza, 17.08.1994, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 
9.
Jan Paweł II (1995), Encyklika „Evangelium vitae” Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Przedruk z „Libreria Editrice Vaticana”. Katowice.
 
10.
Jan Paweł II (1997a), Homilia w czasie Mszy św. Nowy Targ, 8.06.1979, W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 159-162.
 
11.
Jan Paweł II (1997b), Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla rodzin. Szczecin, 11.06.1987, W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 450-458.
 
12.
Jan Paweł II (1997c), Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie. Kielce, 3.06.1991. W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie. Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 613-619.
 
13.
Jan Paweł II (1985c), Jesteście naszą miłością. Orędzie Urbi et Orbi na Boże Narodzenie 1979, Watykan, 25.12.1979, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s.9-11.
 
14.
Jan Paweł II (1985d), Klimat sprzyjający wychowaniu. Przemówienie do III Międzynarodowego Kongresu do spraw Rodziny, 30.10.1978, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 61-62.
 
15.
Jan Paweł II (1999b), List apostolski Mulieris dignitatem Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 
16.
Jan Paweł II (1998), List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 
17.
Jan Paweł II (1982c), Miłość i życie – podstawowe wartości rodziny. Homilia w kościele księży Jezuitów-Del Gesu w Rzymie w Uroczystość Świętej Rodziny, 31.12.1978, W: T. Żeleźnik (oprac.), Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, s.171-175.
 
18.
Jan Paweł II (1985e), Na straży daru życia. Do uczestniczek zjazdu położnych, Watykan, 26.01.1980, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s.33-34.
 
19.
Jan Paweł II (1985f), Na wzór Świętej Rodziny. Anioł Pański, Watykan, 26.12.1982, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 56-58.
 
20.
Jan Paweł II (1985g), Najpierw poszanowanie życia. Przemówienie do lekarzy z okazji zjazdu Światowego Towarzystwa Lekarskiego, Wenecja, 29.10.1983, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s.31-32.
 
21.
Jan Paweł II (1999c), Niezwykła wielkość macierzyństwa. Katecheza, 20.07.1994, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 
22.
Jan Paweł II (1982d), Ochrona dzieciństwa. Przemówienie do Europejskiego Komitetu Dziennikarzy do spraw Praw Dziecka, 13.01.1979, W: T. Żeleźnik (oprac.), Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, s.185-188.
 
23.
Jan Paweł II (1999d), Ojcostwo i macierzyństwo w zamyśle Bożym. Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. 27.08.1999. L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 11, s. 11-13.
 
24.
Jan Paweł II (1985h), Ojcostwo znaczy odpowiedzialność za życie. W czasie mszy św. na stadionie Liberati w Terni, 19.03.1981., W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s.20-21.
 
25.
Jan Paweł II (1999e), Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. 8.12.1997, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 
26.
Jan Paweł II (1996b), Owocna i odpowiedzialna miłość. 1979, W: R. Balkin, N. Bakalar (oprac.), Jan Paweł II naucza jak żyć. Wydawnictwo Amber, Warszawa, s. 37.
 
27.
Jan Paweł II (1985i), Prawo dziecka do kochającej rodziny. Przemówienie do wiernych w Waszyngtonie, 7.10.1979, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 50.
 
28.
Jan Paweł II (1985j), Przekażcie im to, co macie najlepszego. Do uczestników światowego zgromadzenia Ruchu Focolari poświęconego rodzinie i miłości. Rzym, 3.05.1981, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 63.
 
29.
Jan Paweł II (1994), Przekroczyć próg nadziei. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
30.
Jan Paweł II (1985k), Rodzice, w miłości Boga znajdziecie siłę. W czasie mszy św. dla rodzin, York, 31.05.1982, W: Cz. Drążek, J. Kawecki (oprac.), Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków, s. 54-56.
 
31.
Jan Paweł II (1982e), Rodzina wobec zadań wychowawczych. Przemówienie do uczestników III Międzynarodowego Kongresu Rodziny, 30.10.1978, W: T. Żeleźnik (oprac.), Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa, s. 169-171.
 
32.
Jan Paweł II (1999f), Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 
33.
Jan Paweł II (1999g), Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju! Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, W: Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Komputerowy zbiór dokumentów papieskich. Wydawnictwo M, Kraków.
 
34.
Kalicki P. (1991), O miłości, małżeństwie i rodzinie – od starożytności do Jana Pawła II. Dziennikarskie Stowarzyszenie Wydawniczo-Produkcyjne ROY, Warszawa.
 
35.
Sorkowicz A. (2014), Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081